AGODI wenst je een deugddoende vakantie!

We blijven tijdens de vakantie geopend, maar we zijn dan wel met minder mensen aan het werk. Op 11 juli en 15 augustus zijn we gesloten.

infosessie DKO: niveaudecreet en uitvoeringsbesluit

Op 27, 28, 30 en 31 augustus organiseert AGODI infosessies over het nieuwe niveaudecreet en uitvoeringsbesluit. Meer info en inschrijven.

Leerplicht voor alle 6- tot 18-jarigen

Méér hierover lees je op de pagina: leerplicht

Kleuterparticipatie en instappen in het kleuteronderwijs

Aanwezigheden kleuters in het kleuteronderwijs

Tweede kleuterparticipatierapport gepubliceerd

AGODI publiceerde op maandag 23 april voor de tweede keer een kleuterparticipatierapport voor schooljaar 2017-2018 via 'Mijn Onderwijs'. Dit rapport bevat gegevens over kleuteraanwezigheden tot de paasvakantie.

Meer over kleuterparticipatie

Ronde van Vlaanderen voor directies 2018

De Ronde van Vlaanderen, de jaarlijkse infosessies voor directies over nieuwe regelgeving en beleidsmatig relevante thema's, ging dit jaar opnieuw door in de vijf provincies.
Meer informatie, presentaties en foto's

Privacyverklaring AGODI

Lees hier onze privacyverklaring.

Fiscale fiche vanaf 4 mei 2018 alleen online

Vanaf 4 mei 2018 vind je je fiscale fiche voor het invullen van je belastingaangifte terug op de salariswebsite. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) zorgt zo voor de verdere digitalisering van je salarisgegevens. Je krijgt de fiscale fiche dus niet meer op papier.

Meer informatie en veelgestelde vragen vind je op de pagina: Fiscale fiche digitaal.

Studiedag 15 jaar LOP's

AGODI organiseert, op initiatief van de gemandateerde LOP-voorzitters, een studiedag voor LOP-voorzitters, LOP-deskundigen, LOP-leden, medewerkers van verschillende beleidsdomeinen, lokale besturen, verenigingen en andere geïnteresseerden.

Deze studiedag gaat door op vrijdag 27 april 2018, in het Vlaams Administratief Centrum te Gent.

Meer informatie en sfeerbeelden.

Aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters

Was je jonger dan 25 jaar op 31 december 2017 en ben je in 2017 afgestudeerd ?

Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op het aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters.  Je schoolsecretariaat kan u hierover verder informeren.  Stuur het ingevulde aanvraagformulier zo spoedig mogelijk naar uw werkstation.

Meer lees je in de omzendbrief PERS/2005/07.

Uitwisselingsmoment opvang en onderwijs voor vluchtelingen

Op vrijdag 16/03/2018 organiseerde AGODI een uitwisselingsmoment waarbij we de (onderwijs)noden van leerlingen uit het opvangnetwerk vanuit verschillende perspectieven bestudeerden.

In het plenair gedeelte gaven Fedasil, AGODI en AHOVOKS een stand van zaken over de uitdagingen waarmee zij in hun werking worden geconfronteerd. Tijdens de workshops bekeken we de (onderwijs)noden van vluchtelingen vanuit verschillende perspectieven.

presentaties en programma 

Respecteer ieders privacy

brochure gegevensbescherming in het onderwijsOp 25 mei 2018 treedt een nieuwe Europese verordening in werking: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het Engels staat de verordening bekend onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR).

Overheden, bedrijven en andere organisaties moeten aan die regelgeving voldoen als ze persoonsgegevens verwerken. Ook onderwijsinstellingen vallen onder de AVG.

Hoe kan je aan de AVG voldoen? Lees meer op de pagina over gegevensbescherming in het onderwijs.

Voorschotten werkingsmiddelen uitgekeerd

AGODI keerde in januari 2018 het voorschot van de werkingsmiddelen van de scholen van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding uit. Daarnaast keerde het agentschap ook het voorschot van de gewone en bijkomende werkingstoelagen internaten uit.

De dienstbrieven vind je terug op Mijn Onderwijs.

Nieuw: online salarisbrief nog klantvriendelijker

salarisbrief brilSinds september 2017 kan ieder personeelslid zijn salarisbrief online raadplegen.

Via 'Mijn Onderwijs' zijn nu ook bijkomende gegevens beschikbaar:
de personeelsleden kunnen via hun persoonlijke voorkeur meer opvragen zoals brutosalaris, afhoudingen, toelagen…. Zij kunnen meteen doorklikken naar de informatie die zij willen zien.

Lees meer in de aangepaste omzendbrief

Meer informatie over de nieuwe salarisbrief

Elektronisch salarisoverzicht voor alle onderwijsinstellingen

Sinds 30/11/2017 biedt AGODI de schoollisting, de maandelijkse overzichtslijst van de salarissen, in digitale vorm aan via Mijn Onderwijs. Vanaf dan spreken we over salarisoverzicht.

Vanaf dan kunnen alle instellingen hun salarisgegevens digitaal downloaden en hergebruiken.

Dank zij deze vernieuwing draagt AGODI bij tot een papierarme omgeving. De papieren schoollistings omvatten jaarlijks immers ruim 800.000 bladen.

AGODI jaarverslag 2016

Jaarverslag van AGODI voor 2016In het negende jaarverslag leest u hoe AGODI in 2016 zijn missie 'Als betrouwbare partner tussen beleid, scholen en andere actoren, bijdragen tot kwaliteitsvol onderwijs' waarmaakte.

We actualiseerden, samen met de medewerkers, onze visie en maakten van de gelegenheid gebruik om nieuwe accenten te leggen voor onze dienstverlening en interne organisatie.

Naast een degelijke dienstverlening voor scholen, ouders, leerlingen en personeelsleden – waar onze medewerkers zich elke dag voor inzetten – werkten we verder aan innovatieve IT-projecten.

Lees verder in het jaarrapport waar een uitgebreide waaier aan gegevens en cijfers te vinden zijn.

Klantentevredenheidsonderzoek AGODI

Van 9-10-2017 tot 11-11-2017 organiseerde AGODI een klantentevredenheidsonderzoek.

Wanneer de resultaten bekend zijn, lees je hierover meer op deze site.

Meer over het klantentevredenheidsonderzoek

Cijfermateriaal onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers - Juli 2018

Onthaalonderwijs: Een jong kind laat iets zien.Driemaandelijks updaten we de cijfers over onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Je vindt hier de gegevens over het aantal leerlingen en het aantal scholen dat onthaalonderwijs inricht.
Lees meer

Problematische afwezigheid en tucht

De cijfers over problematische afwezigheid en tucht voor het schooljaar 2016-2017 zijn beschikbaar.

In deze tabellen lees je hoeveel leerlingen problematisch afwezig waren en hoeveel leerlingen in het secundair onderwijs definitief van de school uitgesloten werden.

Hervorming DKO:
website bekwaamheidsbewijzen

De website bekwaamheidsbewijzen voor 2018-19 is klaar!
Op deze pagina vind je ook de concordantiezoeker.

Infoavond starten in het onderwijs

Onderwijstalent organiseert op 29 mei in Antwerpen een infoavond voor wie wil starten in het onderwijs.

Ben je werkzoekend, of denk je eraan de overstap maken naar het onderwijs? De infoavond is gratis en start vanaf 18u.

Meer informatie, en de inschrijvingslink, vind je op de site van Onderwijstalent.

 

ICT-toelage

Ben je een school in het BaO, SO of DKO en heb je je verbonden in een ICT-samenwerkingsplatform? Dan kreeg je eind april je ICT-toelage van het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Ondernemingsplan AGODI 2018

Het ondernemingsplan 2018 van AGODI staat online. Je kan het inkijken op de pagina met de missie en visie.

Nieuw rapport Huisonderwijs

huisonderwijs_2015-2016_2016-2017_100x150.jpgHet nieuwe rapport Huisonderwijs is er. In 2015-2016 registreerden we 315 leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs en 573 in het secundair onderwijs. Een schooljaar later ging het om 367 leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs en 616 in het secundair onderwijs.

Benieuwd naar meer? Lees het volledige rapport.

Speciale Onderwijsleermiddelen rapport 2015 en 2016

Rapport speciale onderwijsleermiddelen 2015 en 2016De cijfers voor kalenderjaar 2015 en 2016 laten een stijging zien van zowel het aantal aanvragen als het aantal aanvragers speciale onderwijsleermiddelen. In 2015 ontving AGODI 840 aanvragen en in 2016 kreeg AGODI 876 aanvragen. Het aantal ingevulde tolkuren blijft ook in 2015 en 2016 verder stijgen.

In 2015 besteedde de cel Speciale Onderwijsleermiddelen ( SOL ) 1.364.157,41 euro budget, in 2016 was dat 1.708.680,70 euro. Na een daling in 2015 stijgt het bestede budget opnieuw in 2016.

Dat en nog veel meer lees je in het jaarrapport

Rapport leerplicht 2015-2016

Rapport Leerplicht 2015-2016Het rapport Leerplicht 2015-2016 'Wie is er niet als de schoolbel rinkelt?' is beschikbaar.

 

Bekijk hier het rapport en bijhorende bestanden

Ondersteuningsnetwerk

Vanaf 1 september 2017 kunnen leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag voor ondersteuning terecht bij een ondersteuningsnetwerk.

Wie komt in aanmerking en welke school hoort bij welk ondersteuningsnetwerk?

AGODI organiseert ABC-opleiding

AGODI organiseerde in september opnieuw een tweedaagse ABC-opleiding. Tijdens die opleiding ontdekten 60 nieuwe secretariaatsmedewerkers van het BaO en meer dan 80 nieuwe secretariaatsmedewerkers van het SO alles van het ABC van de onderwijswetgeving.

Bovendien maakten ze kennis met de dossierbeheerder van hun werkstation en hun schoolbeheerteam. Een interessante ervaring!

Kon je er niet bij zijn, maar ben je ook geïnteresseerd in de opleiding? Klik dan hier voor actuele informatie over het aanbod van de AGODI-Academie.

Opleidingen schoolsecretariaten SO, BuSO en DKO - schooljaar 2017-2018

De AGODI-academie organiseert vanaf oktober 2017 thematische opleidingen voor medewerkers van leerlingen- en personeelssecretariaten van het secundair, buitengewoon secundair en deeltijds kunstonderwijs.

Job in het onderwijs

Job in het onderwijs: Een leraar in een klein leslokaal die voor zich uitstaart.

Ambieer je een job in het onderwijs?

Misschien denk je meteen aan een job als leerkracht, maar het onderwijs heeft veel meer in petto.

Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende jobs in het onderwijs, hoe je solliciteert, welke documenten je nodig hebt bij een indiensttreding en hoeveel je zal verdienen.

The 'Big Five' voor Nederlandse leerkrachten (grensarbeid)

Nederlandse leerkrachten kunnen perfect ingeschakeld worden in het Vlaamse onderwijs. Je kan onder dezelfde voorwaarden aan de slag als je Vlaamse collega’s.

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI somt de voorwaarden en de manier waarop je kan solliciteren, zie 'Een job in het onderwijs', voor je op.

Voor je de stap naar het Vlaamse onderwijs zet is het handig over bijkomende informatie te beschikken.

In samenwerking met de collega’s van het Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen biedt het Agentschap voor Onderwijsdiensten alvast een blik op 5 belangrijke thema’s.

2 x 2 studenten in overleg in een leslokaal

De AGODI-Academie organiseert opleidingen voor secretariaats-medewerkers in het BaO, SO, DKO en de CLB's.

Meer informatie en inschrijving