Elektronisch salarisoverzicht voor alle onderwijsinstellingen

Vanaf 30/11/2017 biedt AGODI de schoollisting, de maandelijkse overzichtslijst van de salarissen, in digitale vorm aan via Mijn Onderwijs. Vanaf nu spreken we over salarisoverzicht.

Vanaf dan kunnen alle instellingen hun salarisgegevens digitaal downloaden en hergebruiken.

Dank zij deze vernieuwing draagt AGODI bij tot een papierarme omgeving. De papieren schoollistings omvatten jaarlijks immers ruim 800.000 bladen.

AGODI jaarverslag 2016

AGODI_Jaarverslag_2016_100x150.jpgIn het negende jaarverslag leest u hoe AGODI in 2016 zijn missie 'Als betrouwbare partner tussen beleid, scholen en andere actoren, bijdragen tot kwaliteitsvol onderwijs' waarmaakte.

We actualiseerden, samen met de medewerkers, onze visie en maakten van de gelegenheid gebruik om nieuwe accenten te leggen voor onze dienstverlening en interne organisatie.

Naast een degelijke dienstverlening voor scholen, ouders, leerlingen en personeelsleden – waar onze medewerkers zich elke dag voor inzetten – werkten we verder aan innovatieve IT-projecten.

Lees verder in het jaarrapport waar een uitgebreide waaier aan gegevens en cijfers te vinden zijn.

Elektronische salarisbrief voor alle personeelsleden

Het salarissysteem voor het onderwijspersoneel is grondig vernieuwd. AGODI biedt vanaf 29 september online een nieuwe salarisbrief aan.

Alle personeelsleden kunnen vanaf dan hun salarisgegevens via de website Mijn Onderwijs voor onderwijspersoneel bekijken.

Met vragen kan iedereen bij zijn dossierbeheerder terecht. De contactgegevens staan op de nieuwe salarisbrief. De dossierbeheerders beantwoorden vragen binnen 3 werkdagen.

Meer informatie over de nieuwe salarisbrief

Cijfermateriaal onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers - Oktober 2017

onthaalonderwijs_square.jpgMaandelijks updaten we de cijfers over onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Je vindt hier de gegevens over het aantal leerlingen en het aantal scholen dat onthaalonderwijs inricht.
Lees meer

Leerplicht voor alle 6- tot 18-jarigen

Méér hierover lees je op de pagina: leerplicht

Instappen in het kleuteronderwijs

instap_kleuterklas_square.jpg

In een schooljaar zijn er een aantal momenten waarop 2,5-jarigen naar school kunnen gaan.

Dat kan na elke schoolvakantie:

  •   na de grote vakantie;
  •   na de herfstvakantie;
  •   na de kerstvakantie;
  •   na de krokusvakantie;
  •   na de paasvakantie;
    daarnaast is er ook nog een instapmoment op 1 februari en na Hemelvaartsdag.

Lees meer

Problematische afwezigheid en tucht

De cijfers over problematische afwezigheid en tucht voor het schooljaar 2016-2017 zijn beschikbaar.

In deze tabellen lees je hoeveel leerlingen problematisch afwezig waren en hoeveel leerlingen in het secundair onderwijs definitief van de school uitgesloten werden.

Periodiek klantentevredenheidsonderzoek AGODI

Van 9-10-2017 tot 11-11-2017 organiseerde AGODI een klantentevredenheidsonderzoek.

Wanneer de resultaten bekend zijn, lees je hierover meer op deze site.

Meer over het klantentevredenheidsonderzoek

AGODI organiseert ABC-opleiding

AGODI organiseerde in september opnieuw een tweedaagse ABC-opleiding. Tijdens die opleiding ontdekten 60 nieuwe secretariaatsmedewerkers van het BaO en meer dan 80 nieuwe secretariaatsmedewerkers van het SO alles van het ABC van de onderwijswetgeving.

Bovendien maakten ze kennis met de dossierbeheerder van hun werkstation en hun schoolbeheerteam. Een interessante ervaring!

Kon je er niet bij zijn, maar ben je ook geïnteresseerd in de opleiding? In januari 2018 vindt ze voor het basisonderwijs nog een keer dit schooljaar plaats. Lees meer over de ABC-opleiding via de website van de AGODI-Academie.

Opleidingen schoolsecretariaten SO, BuSO en DKO - schooljaar 2017-2018

De AGODI-academie organiseert vanaf oktober 2017 thematische opleidingen voor medewerkers van leerlingen- en personeelssecretariaten van het secundair, buitengewoon secundair en deeltijds kunstonderwijs.

Ondersteuningsnetwerk

Vanaf 1 september 2017 kunnen leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag voor ondersteuning terecht bij een ondersteuningsnetwerk.

Wie komt in aanmerking en welke school hoort bij welk ondersteuningsnetwerk?

Job in het onderwijs

job_onderwijs_square.jpg

Ambieer je een job in het onderwijs?

Misschien denk je meteen aan een job als leerkracht, maar het onderwijs heeft veel meer in petto.

Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende jobs in het onderwijs, hoe je solliciteert, welke documenten je nodig hebt bij een indiensttreding en hoeveel je zal verdienen.

The 'Big Five' voor Nederlandse leerkrachten (grensarbeid)

Nederlandse leerkrachten kunnen perfect ingeschakeld worden in het Vlaamse onderwijs. Je kan onder dezelfde voorwaarden aan de slag als je Vlaamse collega’s.

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI somt de voorwaarden en de manier waarop je kan solliciteren, zie 'Een job in het onderwijs', voor je op.

Voor je de stap naar het Vlaamse onderwijs zet is het handig over bijkomende informatie te beschikken.

In samenwerking met de collega’s van het Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen biedt het Agentschap voor Onderwijsdiensten alvast een blik op 5 belangrijke thema’s.

agodi_academie_square.jpg

De AGODI-Academie organiseert opleidingen voor medewerkers van schoolsecretariaten in het Basisonderwijs, het Secundair onderwijs, het Deeltijds kunstonderwijs en de CLB's.

Meer informatie en inschrijving