Titel
Tekst

Paasvakantie
Het Agentschap voor Onderwijsdiensten, AgODi, wenst je een prettige paasvakantie toe! De kantoren blijven geopend, sommige collega’s gaan even met verlof. Hou dus rekening met een mindere graad van bezetting.

 •  

  vakantie_square.jpgVakantiegeld 2017

 •  

  Vrijdag 5 mei 2017: Focus op VILVOORDE, onderwijsstad in beweging

  • Het LOP Vilvoorde Basisonderwijs, het LOP Vilvoorde – Machelen – Grimbergen Secundair onderwijs, de stad Vilvoorde en het Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AgODi ) organiseren samen een studiedag. Verwacht jou aan boeiende sprekers zoals burgemeester Hans Bonte en schepen van onderwijs en Vlaams parlementslid Jo De Ro. Verder: verrassende speeddates, werkwinkels (o.m. rond deradicalisering) en inspirerende schoolbezoeken (wel keuze uit 11 scholen). Met nog een leuke afsluiter op een unieke locatie aan het water. LOP-voorzitter Hubert Buys nodigt alle geïnteresseerden uit in zijn Vilvoorde.
   Klik hier voor meer informatie en om jou in te schrijven.
 •  

  Oproep en deadline voor Buurklassen - Maart 2017

  • Via “Buurklassen” kan een Vlaamse school een subsidie aanvragen voor een klasuitwisselingsproject met een partnerschool in een buurland van België (Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk). Zo’n project is mogelijk in eender welk jaar en eender welke richting of onderwijsvorm in het lager en secundair onderwijs.

   De eerstvolgende deadline om een aanvraag in te dienen (voor een project dat loopt in 2017-2018) is 30 april 2017.

   Alle verdere informatie over Buurklassen vind je op de website van EPOS
 •  

  onthaalonderwijs_square.jpgCijfermateriaal onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers - Maart 2017

  • Maandelijks updaten we de cijfers over onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Je vindt hier de gegevens over het aantal leerlingen en het aantal scholen dat onthaalonderwijs inricht.

   Lees meer
 •  

  nascholingsmiddelen_square.jpgBetaling voorschot nascholingssmiddelen - 9 mrt 2017

  • Eind februari betaalde AgODi het voorschot van de nascholingsmiddelen van de scholen van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de pedagogische begeleidingsdiensten. Op hetzelfde moment betaalde het agentschap ook het voorschot van de werkingsmiddelen van de pedagogische begeleidingsdiensten en van de inspectie voor levensbeschouwelijke vakken. De Vlaamse Scholierenkoepel kreeg eind februari een tweede schijf.

   De dienstbrieven voor het basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding staan op Mijn Onderwijs.
 •  

  werkingsmiddelen_square.jpgBetaling voorschot werkingsmiddelen - 7 feb 2017

  • Vorige week betaalde AgODi het voorschot van de werkingsmiddelen van de scholen van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, de internaten, het DBSO, het deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. Daarnaast betaalde het agentschap ook het voorschot van de integratietoelagen.

   De dienstbrieven vind je terug op Mijn Onderwijs.
 •  

  Vraag je leerlingengegevens uit DISCIMUS op via Mijn Onderwijs - 25 jan 2017

  • Het is belangrijk dat je leerlingengegevens in DISCIMUS op de teldag van 1 februari correct en volledig zijn. Vanaf nu kan je zelf via Mijn Onderwijs rapporten opvragen uit DISCIMUS om deze gegevens te controleren. Vroeger stelde de verificateur die rapporten ter beschikking. Het is perfect mogelijk om de laatste stand van zaken op te vragen op het moment dat je de controle wil uitvoeren. Zo wil AgODi  de scholen beter ondersteunen.

   In deze rapporten vind je een overzicht van de ingeschreven leerlingen in DISCIMUS op een gekozen teldatum. Zijn alle leerlingen correct geregistreerd in DISCIMUS? Zijn er leerlingen van wie de leerlingenkenmerken ontbreken? Je kan het allemaal nagaan via de tool.
   De aanpassingen van de verificateur zijn hierin verwerkt. Na afronding van verificatie bevat dit rapport de gegevens die gebruikt worden voor de berekening van omkadering en toelagen.

   Je vraagt dit rapport in Mijn Onderwijs aan voor de scholen van basis- en secundair onderwijs waarvoor je rechten hebt op het thema 'leerlingen (vertrouwelijk)'.
 •  

  jojo-veve_square.jpgHervorming startbanenprojecten JoJo/VeVe vanaf 1-01-2017

  • Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi ) organiseert en coördineert de startbanenprojecten Scholen voor Jongeren – Jongeren voor Scholen (JoJo) en Verkeersveiligheid (VeVe). De financiering ervan gebeurt deels vanuit het budget van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming en deels vanuit het budget van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE). De Vlaamse Regering heeft besloten het budget vanuit het beleidsdomein WSE anders te besteden. Daardoor verliezen de startbanenprojecten ongeveer de helft van hun middelen. Op termijn vermindert dus het aantal startbaners.

   Vanaf 1 januari 2017 is het voorlopig niet mogelijk om nieuwe jongeren met een startbaanovereenkomst aan te werven. AgODi  licht de werkgevers in het JoJo/VeVe-project zo snel mogelijk in over het verdere verloop.

   Werkgevers kunnen in 2017 en 2018 wel nog steeds de arbeidsovereenkomst van hun startbaner verlengen. De einddatum van de laatste arbeidsovereenkomst is dan uiterlijk 31 december 2018. Om de arbeidsovereenkomst te verlengen blijven alle voorwaarden (bijvoorbeeld over opleiding, leeftijd en maximumduur van het traject) dezelfde.

   Heb je nog vragen over het JoJo/VeVe-project of de arbeidsovereenkomst van je startbaner?
   Contacteer dan de coördinatoren van het JoJo/VeVe-project via
   jojo@vlaanderen.be   of   veve@vlaanderen.be
   of op het nummer 02 553 88 29   of   02 553 91 76   of   02 553 88 56
 •  

  lop_square.jpgSubsidiëring/financiering van de huur van tijdelijke modulaire units voor noodopvang vluchtelingenkinderen - Update 19 dec 2016

  • Schoolbesturen kunnen in schooljaar 2015-2016 een aanvraag indienen voor de subsidiëring en financiering van de huur van tijdelijke modulaire units. Dat kan als een school of vestigingsplaats tijdelijk de capaciteit wil uitbreiden in het kader van de noodopvang voor kinderen van asielzoekers en vluchtelingen.

   Alle kosten die gepaard gaan met de installatie van deze tijdelijke modulaire units voor noodopvang, worden volledig vergoed: zowel plaatsing, omgevingswerken, huur als de ophaling van de units. De kosten van de omgevingswerken moeten wel in redelijke verhouding staan tot de huurprijs van de modulaire units. Ze blijven beperkt tot de aansluiting van nutsvoorzieningen en kleine verhardingswerken.

   Lees meer

    

   Lees ook: Kinderen van vluchtelingen op school

   De vluchtelingencrisis en de verhoogde instroom van anderstalige nieuwkomers in het hele Vlaamse onderwijs, stelt het onderwijsveld voor de uitdaging om in een warm welkom en gepast onthaalbeleid te voorzien. Een goede start is immers belangrijk voor hun verdere schoolloopbaan en integratie in onze samenleving.

   AgODi biedt de schoolbesturen en lokale besturen graag ondersteuning bij deze uitdaging.

   Lees meer

 •  

  jaarverslag-2015_square.jpgJaarverslag AgODi 2015 - 13 dec 2016

  • Met veel trots stellen wij het jaarverslag 2015 van het Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi voor.

   Zoals steeds vind je een bundeling van heel veel interessante en relevante onderwijsgegevens. Een team van bijna 500 personeelsleden zorgt daarvoor. AgODi is verantwoordelijk voor de niveaus basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

   Lees meer
 •  

  eindejaarstoelage_square.jpgEindejaarstoelage 2016

 •  

  secretariaatsmedewerker_square.jpgCursussen voor LEERLINGENsecretariaten van het gewoon, buitengewoon en deeltijds secundair onderwijs - Schooljaar 2016-2017   ! BELANGRIJK !

  • Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) vanaf donderdag 10 november 2016 cursussen voor de medewerkers van leerlingensecretariaten van het gewoon SO, het BuSO en het DBSO.

   Deze opleidingen vinden meermaals en op verschillende locaties plaats: • Kennismaking met de administratie en het schoolbeheerteam in het gewoon SO en BuSO • Elektronische communicatie van leerlingengegevens via WebEdison en Discimus • Leerlingendossier, leerplicht, toelatingsvoorwaarden, (problematische) afwezigheden en studiebewijzen in het gewoon SO en het BuSO • De omkadering en de globale puntenenveloppe in het gewoon SO en het BuSO • Regelgeving en administratie in het DBSO

   De opleidingen zijn gratis en vinden plaats in Brussel, Antwerpen, Gent of Hasselt

   Het aantal plaatsen is beperkt. Vlug inschrijven is dus de boodschap! ( Inschrijven kan vanaf woensdag 5 oktober 2016 )

   Meer informatie over de inhoud en doelgroep van de opleidingen

   Data van de opleidingen en inschrijven voor een opleiding

 •  

  secretariaatsmedewerker_square.jpgOpleidingen voor PERSONEELSsecretariaten van het gewoon, buitengewoon en deeltijds secundair onderwijs - Schooljaar 2016-2017   ! BELANGRIJK !

  • Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) organiseert vanaf maandag 13 februari 2017 vier thematische opleidingen voor de secretariaatsmedewerkers die instaan voor de elektronische zendingen van de personeelsdossiers in het gewoon, buitengewoon en deeltijds secundair onderwijs.

   Meer bepaald gaat het om:

    - Loopbaanonderbreking en zorgkrediet

    - Ziekte- en bevallingsverlof

    - Vaste benoeming

    - Verlof tijdelijk andere opdracht.

   De opleidingen zijn gratis en vinden plaats in Brussel en Gent.

   Het aantal plaatsen is beperkt. Vlug inschrijven is dus de boodschap!
   ( Inschrijven kan vanaf woensdag 5 oktober 2016 )

   Meer informatie over de inhoud, doelgroep van de opleidingen

   Data van de opleidingen en inschrijven voor een opleiding

    

 •  

  instap_kleuterklas_square.jpgInstappen in het kleuteronderwijs

  • In een schooljaar zijn er een aantal momenten waarop 2,5-jarigen naar school kunnen gaan.

   Dat kan na elke schoolvakantie:
  •   na de grote vakantie;
  •   na de herfstvakantie;
  •   na de kerstvakantie;
  •   na de krokusvakantie;
  •   na de paasvakantie;
  •   daarnaast is er ook nog een instapmoment op 1 februari en na Hemelvaartsdag.
    
  • Lees meer
 •  

  job_onderwijs_square.jpgJob in het onderwijs

  • Ambieer je een job in het onderwijs?

   Misschien denk je meteen aan een job als leerkracht, maar het onderwijs heeft veel meer in petto.

   Op deze site vind je meer informatie over de verschillende jobs in het onderwijs, hoe je solliciteert, welke documenten je nodig hebt bij een indiensttreding en hoeveel je zal verdienen.

   Lees meer

   The Big Five voor Nederlandse leerkrachten (grensarbeid)

   Nederlandse leerkrachten kunnen perfect ingeschakeld worden in het Vlaamse onderwijs. Je kan onder dezelfde voorwaarden aan de slag als je Vlaamse collega’s.

   Het Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi somt de voorwaarden en de manier waarop je kan solliciteren, zie 'Een job in het onderwijs', voor je op.

   Voor je de stap naar het Vlaamse onderwijs zet is het handig over bijkomende informatie te beschikken.

   In samenwerking met de collega’s van het Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen biedt het Agentschap voor Onderwijsdiensten alvast een blik op
   5 belangrijke thema’s.