Voorschotten werkingsmiddelen uitgekeerd

AGODI keerde in januari 2018 het voorschot van de werkingsmiddelen van de scholen van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding uit. Daarnaast keerde het agentschap ook het voorschot van de gewone en bijkomende werkingstoelagen internaten uit.

De dienstbrieven vind je terug op Mijn Onderwijs.

Nieuw: online salarisbrief nog klantvriendelijker

salarisbrief brilSinds september 2017 kan ieder personeelslid zijn salarisbrief online raadplegen.

Via Mijn Onderwijs zijn nu
ook bijkomende gegevens beschikbaar:
de personeelsleden kunnen via hun persoonlijke voorkeur meer opvragen zoals brutosalaris, afhoudingen, toelagen…. Zij kunnen meteen doorklikken naar de informatie die zij willen zien.

Lees meer in de aangepaste omzendbrief

Noodnummers op Mijn Onderwijs

Mijn Onderwijs biedt de mogelijkheid aan directies van scholen en CLB’s om vrijwillig hun gsm-nummer of telefoonnummer te registreren.

Zo kan het team infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid de scholen na 16 uur of in de schoolvakanties bereiken. Niemand anders kan aan de nummers:

Meer over registreren en controleren

Kleuterparticipatie en kleuteronderwijs

Aanwezigheden kleuters in het kleuteronderwijsSinds vandaag staan de eerste kleuterparticipatierapporten online. Scholen kunnen die bekijken via Mijn Onderwijs. Het doel is om scholen te informeren over het aanwezigheidsritme van elke kleuter. In het kader van het kleuteractieplan publiceerde AGODI cijfers over het aantal kleuters dat (on)voldoende aanwezig was tijdens het schooljaar 2016-17. Dat rapport bevat gegevens per gemeente.

Cijfers aanwezigheden per gemeente   

Meer over kleuterparticipatie   

Nieuw rapport ziekteverzuim

Ziekteverzuim: Vrouw met bril & ziektekiemend werend ademhalingsmasker op.Het nieuwe rapport Ziekteverzuim is beschikbaar. In 2016 waren personeelsleden in het Vlaamse onderwijs gemiddeld 18,89 dagen ziek. Dat komt overeen met een ziekteverzuimpercentage van 5,18%. Vier op tien personeelsleden zijn echter nooit ziek. Ook de oudere leeftijdsgroepen zijn zelden ziek.

Meer lees je in het rapport

Elektronisch salarisoverzicht voor alle onderwijsinstellingen

Sinds 30/11/2017 biedt AGODI de schoollisting, de maandelijkse overzichtslijst van de salarissen, in digitale vorm aan via Mijn Onderwijs. Vanaf dan spreken we over salarisoverzicht.

Vanaf dan kunnen alle instellingen hun salarisgegevens digitaal downloaden en hergebruiken.

Dank zij deze vernieuwing draagt AGODI bij tot een papierarme omgeving. De papieren schoollistings omvatten jaarlijks immers ruim 800.000 bladen.

AGODI jaarverslag 2016

Jaarverslag van AGODI voor 2016In het negende jaarverslag leest u hoe AGODI in 2016 zijn missie 'Als betrouwbare partner tussen beleid, scholen en andere actoren, bijdragen tot kwaliteitsvol onderwijs' waarmaakte.

We actualiseerden, samen met de medewerkers, onze visie en maakten van de gelegenheid gebruik om nieuwe accenten te leggen voor onze dienstverlening en interne organisatie.

Naast een degelijke dienstverlening voor scholen, ouders, leerlingen en personeelsleden – waar onze medewerkers zich elke dag voor inzetten – werkten we verder aan innovatieve IT-projecten.

Lees verder in het jaarrapport waar een uitgebreide waaier aan gegevens en cijfers te vinden zijn.

Klantentevredenheidsonderzoek AGODI

Van 9-10-2017 tot 11-11-2017 organiseerde AGODI een klantentevredenheidsonderzoek.

Wanneer de resultaten bekend zijn, lees je hierover meer op deze site.

Meer over het klantentevredenheidsonderzoek

Bezoek AGODI aan ACOD

Groepsfoto met de administrateur-generaal van AGODI, de afdelingshoofden en enkele ACOD medewerkers, met in de achtergrond een grote affiche van het ACOD.Op 4-12-2017 ging het college van afdelingshoofden op bezoek bij ACOD (Algemene Centrale Openbare Diensten). ACOD is een van de vakbonden binnen onderwijs en is een centrale binnen ABVV. In het kader van belanghebbendenmanagement vindt AGODI het belangrijk om voldoende voeling te houden met het veld en de stakeholders. Tijdens het bezoek kreeg het cova een toelichting over de werking van ACOD en was er gelegenheid om vragen te stellen.

Sfeerbeeld

Elektronische salarisbrief voor alle personeelsleden

Het salarissysteem voor het onderwijspersoneel is grondig vernieuwd. AGODI biedt vanaf 29 september online een nieuwe salarisbrief aan.

Alle personeelsleden kunnen vanaf dan hun salarisgegevens via de website Mijn Onderwijs voor onderwijspersoneel bekijken.

Met vragen kan iedereen bij zijn dossierbeheerder terecht. De contactgegevens staan op de nieuwe salarisbrief. De dossierbeheerders beantwoorden vragen binnen 3 werkdagen.

Meer informatie over de nieuwe salarisbrief

Cijfermateriaal onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers - December 2017

Onthaalonderwijs: Een jong kind laat iets zien.Driemaandelijks updaten we de cijfers over onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Je vindt hier de gegevens over het aantal leerlingen en het aantal scholen dat onthaalonderwijs inricht.
Lees meer

Problematische afwezigheid en tucht

De cijfers over problematische afwezigheid en tucht voor het schooljaar 2016-2017 zijn beschikbaar.

In deze tabellen lees je hoeveel leerlingen problematisch afwezig waren en hoeveel leerlingen in het secundair onderwijs definitief van de school uitgesloten werden.

Leerplicht voor alle 6- tot 18-jarigen

Méér hierover lees je op de pagina: leerplicht

Nieuw rapport Huisonderwijs

huisonderwijs_2015-2016_2016-2017_100x150.jpgHet nieuwe rapport Huisonderwijs is er. In 2015-2016 registreerden we 315 leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs en 573 in het secundair onderwijs. Een schooljaar later ging het om 367 leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs en 616 in het secundair onderwijs.

Benieuwd naar meer? Lees het volledige rapport.

Speciale Onderwijsleermiddelen rapport 2015 en 2016

Cover Rapport speciale onderwijsleermiddelen 2015 en 2016: Een leerkracht geeft privéles aan individuele leerlingDe cijfers voor kalenderjaar 2015 en 2016 laten een stijging zien van zowel het aantal aanvragen als het aantal aanvragers speciale onderwijsleermiddelen. In 2015 ontving AGODI 840 aanvragen en in 2016 kreeg AGODI 876 aanvragen. Het aantal ingevulde tolkuren blijft ook in 2015 en 2016 verder stijgen.

In 2015 besteedde de cel Speciale Onderwijsleermiddelen ( SOL ) 1.364.157,41 euro budget, in 2016 was dat 1.708.680,70 euro. Na een daling in 2015 stijgt het bestede budget opnieuw in 2016.

Dat en nog veel meer lees je in het jaarrapport

Huisonderwijs
rapport 2014-2015 en 2013-2014

Rapport Huisonderwijs 2013-2014 & 2014-2015Het rapport Huisonderwijs brengt een overzicht van het individuele huisonderwijs in Vlaanderen voor de schooljaren 2013-2014 en 2014-2015. In totaal volgden 1.048 leerlingen in schooljaar 2013-2014 en 906 leerlingen in schooljaar 2014-2015 (individueel) huisonderwijs. De 8- en 9-jarigen vormen de grootste groep in het basisonderwijs, de 16- en 17-jarigen vormen de grootste groep in het secundair onderwijs.

Dat en nog veel meer lees je in het rapport

Rapport leerplicht 2015-2016

Rapport Leerplicht 2015-2016Het rapport Leerplicht 2015-2016 'Wie is er niet als de schoolbel rinkelt?' is beschikbaar.

 

Bekijk hier het rapport en bijhorende bestanden

Ondersteuningsnetwerk

Vanaf 1 september 2017 kunnen leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag voor ondersteuning terecht bij een ondersteuningsnetwerk.

Wie komt in aanmerking en welke school hoort bij welk ondersteuningsnetwerk?

AGODI organiseert ABC-opleiding

AGODI organiseerde in september opnieuw een tweedaagse ABC-opleiding. Tijdens die opleiding ontdekten 60 nieuwe secretariaatsmedewerkers van het BaO en meer dan 80 nieuwe secretariaatsmedewerkers van het SO alles van het ABC van de onderwijswetgeving.

Bovendien maakten ze kennis met de dossierbeheerder van hun werkstation en hun schoolbeheerteam. Een interessante ervaring!

Kon je er niet bij zijn, maar ben je ook geïnteresseerd in de opleiding? In januari 2018 vindt ze voor het basisonderwijs nog een keer dit schooljaar plaats. Lees meer over de ABC-opleiding via de website van de AGODI-Academie.

Opleidingen schoolsecretariaten SO, BuSO en DKO - schooljaar 2017-2018

De AGODI-academie organiseert vanaf oktober 2017 thematische opleidingen voor medewerkers van leerlingen- en personeelssecretariaten van het secundair, buitengewoon secundair en deeltijds kunstonderwijs.

Job in het onderwijs

Job in het onderwijs: Een leraar in een klein leslokaal die voor zich uitstaart.

Ambieer je een job in het onderwijs?

Misschien denk je meteen aan een job als leerkracht, maar het onderwijs heeft veel meer in petto.

Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende jobs in het onderwijs, hoe je solliciteert, welke documenten je nodig hebt bij een indiensttreding en hoeveel je zal verdienen.

The 'Big Five' voor Nederlandse leerkrachten (grensarbeid)

Nederlandse leerkrachten kunnen perfect ingeschakeld worden in het Vlaamse onderwijs. Je kan onder dezelfde voorwaarden aan de slag als je Vlaamse collega’s.

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI somt de voorwaarden en de manier waarop je kan solliciteren, zie 'Een job in het onderwijs', voor je op.

Voor je de stap naar het Vlaamse onderwijs zet is het handig over bijkomende informatie te beschikken.

In samenwerking met de collega’s van het Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen biedt het Agentschap voor Onderwijsdiensten alvast een blik op 5 belangrijke thema’s.

2 x 2 studenten in overleg in een leslokaal

De AGODI-Academie organiseert opleidingen voor medewerkers

schoolsecretariaat in het BaO, SO, DKO en de CLB's.

Meer informatie en inschrijving

Nieuw: seizoenen DKO

  Vacatures
  • Momenteel zijn er geen nieuwe vacatures beschikbaar.