Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Onze kantoren zijn vandaag gesloten. Wij helpen u morgen graag verder.

Nationale feestdag
Onze kantoren zijn vandaag gesloten. Wij helpen u morgen graag verder.

 •  

  formulier_square.jpgIndexaanpassing juli 2017

 •  

  formulier_square.jpgOndersteuningsnetwerk

  • Vanaf 1 september 2017 kunnen leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag voor ondersteuning terecht bij een ondersteuningsnetwerk..

   Op deze pagina lees je wie in aanmerking komt, en welke school bij welk ondersteuningsnetwerk hoort..

 •  

  formulier_square.jpgBetaling saldo werkingsmiddelen

  • Eind juni betaalde AgODi het saldo van de werkingsmiddelen van de scholen van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, de internaten, het DBSO en het deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. Daarnaast betaalde het agentschap ook het saldo van de integratietoelagen in het basisonderwijs en het BuSO, de toelage voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs, het saldo van de nascholingsmiddelen in het basisonderwijs, secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.

   De dienstbrieven vindt u terug op Mijn Onderwijs.

 •  

  AgODi_bezoek_20170529_square.jpgBezoek COVA AgODi aan KTA Horteco - 29 mei 2017

  • Op 29 mei bracht het cova van AgODi een bezoek aan het KTA Horteco. De school biedt land- en tuinbouwonderwijs aan, zowel BSO als TSO. Momenteel zijn er 770 leerlingen ingeschreven waarvan het merendeel in Dierenzorg. Er geven 150 leerkrachten les.

   Lees meer
 •  

  onthaalonderwijs_square.jpgCijfermateriaal onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers - Juni 2017

  • Maandelijks updaten we de cijfers over onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Je vindt hier de gegevens over het aantal leerlingen en het aantal scholen dat onthaalonderwijs inricht.

   Lees meer
 •  

  onthaalonderwijs_square.jpgJaarrapport Onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers 2014-2016 - 2 juni 2017

  • Het tweejaarlijks rapport OKAN (Onthaalonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers) van het Agentschap voor Onderwijsdiensten is beschikbaar. Het onthaalonderwijs is bedoeld voor leerlingen die onlangs in België zijn aangekomen en geen Nederlands kennen. Tijdens de lessen OKAN leren ze Nederlands. Zo kunnen de leerlingen zich integreren in de onderwijsvorm en de studierichting die het meest aansluit bij hun individuele capaciteiten.

   Lees hier het nieuwe rapport: Jaarrapport Onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers (OKAN) 2014-2016

    

 •  

  agodi_academie_square.jpgAgODi - Academie: Het ABC van de onderwijswetgeving Secundair Onderwijs

  • Ben je nieuw op het schoolsecretariaat en vind je het moeilijk om je weg te vinden in de complexe onderwijsreglementering? Schrijf je dan zeker in voor de ABC-opleiding van de AgODi - Academie op vrijdag 8 september en dinsdag 12 september. Dit is een startbasis die je vanaf het begin een goede ondersteuning biedt.
   Voor meer info en om in te schrijven klik je hier.
 •  

  formulier_square.jpgBelangrijke wijzigingen aan je salarisbriefje vanaf eind september 2017

 •  

  agodi_academie_square.jpgAgODi - Academie: infosessies verloven AVP/VVP/VVP55+

  • De AgODi - Academie biedt infosessies aan over de nieuwe verlofstelsels AVP, VVP en VVP55+.
   Die nieuwe verlofstelsels zullen starten op 01/09/2017.

   Voor wie en waarom zijn de opleidingen?
   De infosessie is in eerste instantie bedoeld voor medewerkers van een personeelssecretariaat. Met de infosessies wilt AgODi de scholen een extra ondersteuning bieden in de aanloop naar het nieuwe schooljaar 2017-2018.

   Waar en wanneer?
   Je kan de opleidingen volgen:
     - op 24/05/2017 in VAC Gent;
     - op 29/05/2017 in H. Conscience in Brussel;
     - op 30/05/2017 in CC De Grote Post in Oostende;
     - op 01/06/2017 in VAC Hasselt;
     - op 02/06/2017 in Den Bell in Antwerpen.
   Schoolsecretariaten uit het basisonderwijs en clb kunnen de infosessie volgen in de voormiddag (van 09u15 tot 12u00). Schoolsecretariaten uit het secundair en deeltijds kunstonderwijs kunnen ze volgen in de namiddag (van 13u30 tot 16u00). De infosessies in de voormiddag zullen iets ruimer zijn dan die in de namiddag: ook de blijvende stelsels van loopbaanonderbreking en het zorgkrediet zullen er kort besproken worden.

   Praktisch
     - Je kan je vanaf heden inschrijven voor één infosessie via onze website:
      AgODi - Academie: opleidingen voor schoolsecretariaten.
      Je kiest de plaats waar je naartoe wilt gaan en het onderwijsniveau waarbij je wilt meevolgen.
     - Alle infosessies zijn gratis.
     - De meeste locaties zijn gelegen nabij een station.
    

 •  

  vakantie_square.jpgVakantiegeld 2017

 •  

  klaslokaal_leeg_square.jpgCijfermateriaal problematische afwezigheden en tucht op gemeenteniveau

  • We hebben nieuwe tabellen met cijfermateriaal gepubliceerd op onze website.
   In deze tabellen kan u terugvinden hoeveel leerlingen problematisch afwezig waren en hoeveel leerlingen in het secundair onderwijs definitief van de school uitgesloten werden.
   Nieuw in deze cijfers is dat we deze onderverdelen naar fusiegemeente.

   Lees meer
 •  

  Vilvoorde_square.jpgVrijdag 5 mei 2017: Focus op VILVOORDE, onderwijsstad in beweging

  • Het LOP Vilvoorde Basisonderwijs, het LOP Vilvoorde – Machelen – Grimbergen Secundair onderwijs, de stad Vilvoorde en het Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AgODi ) organiseren samen een studiedag. Verwacht jou aan boeiende sprekers zoals burgemeester Hans Bonte en schepen van onderwijs en Vlaams parlementslid Jo De Ro. Verder: verrassende speeddates, werkwinkels (o.m. rond deradicalisering) en inspirerende schoolbezoeken (wel keuze uit 11 scholen). Met nog een leuke afsluiter op een unieke locatie aan het water. LOP-voorzitter Hubert Buys nodigt alle geïnteresseerden uit in zijn Vilvoorde.
   Klik hier voor meer informatie en sfeerbeelden
 •  

  jojo-veve_square.jpgHervorming startbanenprojecten JoJo/VeVe vanaf 1-01-2017

  • Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi ) organiseert en coördineert de startbanenprojecten Scholen voor Jongeren – Jongeren voor Scholen (JoJo) en Verkeersveiligheid (VeVe). De financiering ervan gebeurt deels vanuit het budget van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming en deels vanuit het budget van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE). De Vlaamse Regering heeft besloten het budget vanuit het beleidsdomein WSE anders te besteden. Daardoor verliezen de startbanenprojecten ongeveer de helft van hun middelen. Op termijn vermindert dus het aantal startbaners.

   Vanaf 1 januari 2017 is het voorlopig niet mogelijk om nieuwe jongeren met een startbaanovereenkomst aan te werven. AgODi  licht de werkgevers in het JoJo/VeVe-project zo snel mogelijk in over het verdere verloop.

   Werkgevers kunnen in 2017 en 2018 wel nog steeds de arbeidsovereenkomst van hun startbaner verlengen. De einddatum van de laatste arbeidsovereenkomst is dan uiterlijk 31 december 2018. Om de arbeidsovereenkomst te verlengen blijven alle voorwaarden (bijvoorbeeld over opleiding, leeftijd en maximumduur van het traject) dezelfde.

   Heb je nog vragen over het JoJo/VeVe-project of de arbeidsovereenkomst van je startbaner?
   Contacteer dan de coördinatoren van het JoJo/VeVe-project via
   jojo@vlaanderen.be   of   veve@vlaanderen.be
   of op het nummer 02 553 88 29   of   02 553 91 76   of   02 553 88 56
 •  

  instap_kleuterklas_square.jpgInstappen in het kleuteronderwijs

  • In een schooljaar zijn er een aantal momenten waarop 2,5-jarigen naar school kunnen gaan.

   Dat kan na elke schoolvakantie:
  •   na de grote vakantie;
  •   na de herfstvakantie;
  •   na de kerstvakantie;
  •   na de krokusvakantie;
  •   na de paasvakantie;
  •   daarnaast is er ook nog een instapmoment op 1 februari en na Hemelvaartsdag.
    
  • Lees meer
 •  

  job_onderwijs_square.jpgJob in het onderwijs

  • Ambieer je een job in het onderwijs?

   Misschien denk je meteen aan een job als leerkracht, maar het onderwijs heeft veel meer in petto.

   Op deze site vind je meer informatie over de verschillende jobs in het onderwijs, hoe je solliciteert, welke documenten je nodig hebt bij een indiensttreding en hoeveel je zal verdienen.

   Lees meer

   The Big Five voor Nederlandse leerkrachten (grensarbeid)

   Nederlandse leerkrachten kunnen perfect ingeschakeld worden in het Vlaamse onderwijs. Je kan onder dezelfde voorwaarden aan de slag als je Vlaamse collega’s.

   Het Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi somt de voorwaarden en de manier waarop je kan solliciteren, zie 'Een job in het onderwijs', voor je op.

   Voor je de stap naar het Vlaamse onderwijs zet is het handig over bijkomende informatie te beschikken.

   In samenwerking met de collega’s van het Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen biedt het Agentschap voor Onderwijsdiensten alvast een blik op
   5 belangrijke thema’s.

De AgODi - Academie organiseert opleidingen voor medewerkers van schoolsecretariaten in het Basisonderwijs, het Secundair onderwijs, het Deeltijds kunstonderwijs en de CLB's.

Meer informatie en inschrijving