AGODI wenst alle leerlingen en personeelsleden een goede start van het schooljaar!

 

 

leerplicht 6 tot 18-jarigen

Méér hierover lees je op de pagina: leerplicht

Cijfermateriaal onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers - Juni 2017

Maandelijks updaten we de cijfers over onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Je vindt hier de gegevens over het aantal leerlingen en het aantal scholen dat onthaalonderwijs inricht.
Lees meer

onthaalonderwijs_500x350.jpg
Jaarrapport Onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers 2014-2016 - 2 juni 2017

Het tweejaarlijks rapport OKAN (Onthaalonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers) van het Agentschap voor Onderwijsdiensten is beschikbaar. Het onthaalonderwijs is bedoeld voor leerlingen die onlangs in België zijn aangekomen en geen Nederlands kennen. Tijdens de lessen OKAN leren ze Nederlands. Zo kunnen de leerlingen zich integreren in de onderwijsvorm en de studierichting die het meest aansluit bij hun individuele capaciteiten.

Lees hier het nieuwe rapport: Jaarrapport Onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers (OKAN) 2014-2016

Instappen in het kleuteronderwijs

job_onderwijs

In een schooljaar zijn er een aantal momenten waarop 2,5-jarigen naar school kunnen gaan.

Dat kan na elke schoolvakantie:

  •   na de grote vakantie;
  •   na de herfstvakantie;
  •   na de kerstvakantie;
  •   na de krokusvakantie;
  •   na de paasvakantie;
    daarnaast is er ook nog een instapmoment op 1 februari en na Hemelvaartsdag.

Lees meer

The 'Big Five' voor Nederlandse leerkrachten (grensarbeid)

Nederlandse leerkrachten kunnen perfect ingeschakeld worden in het Vlaamse onderwijs. Je kan onder dezelfde voorwaarden aan de slag als je Vlaamse collega’s.

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi somt de voorwaarden en de manier waarop je kan solliciteren, zie 'Een job in het onderwijs', voor je op.

Voor je de stap naar het Vlaamse onderwijs zet is het handig over bijkomende informatie te beschikken.

In samenwerking met de collega’s van het Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen biedt het Agentschap voor Onderwijsdiensten alvast een blik op 5 belangrijke thema’s.

Belangrijke wijzigingen aan je salarisbriefje vanaf eind september 2017

Lees hierover meer op deze pagina

Ondersteuningsnetwerk

Vanaf 1 september 2017 kunnen leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag voor ondersteuning terecht bij een ondersteuningsnetwerk.

Op deze pagina lees je wie in aanmerking komt, en welke school bij welk ondersteuningsnetwerk hoort.

Indexaanpassing juli 2017

Indexaanpassing salaris juli 2017 : de nieuwe indexcoëfficiënt is 1,6734.

Betaling saldo werkingsmiddelen

Eind juni betaalde AgODi het saldo van de werkingsmiddelen van de scholen van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, de internaten, het DBSO en het deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. Daarnaast betaalde het agentschap ook het saldo van de integratietoelagen in het basisonderwijs en het BuSO, de toelage voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs, het saldo van de nascholingsmiddelen in het basisonderwijs, secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.

De dienstbrieven vindt u terug op Mijn Onderwijs.

Bezoek AGODI aan Maria-Boodschap Lyceum Brussel - 18 september 2017
Lyceum Maria Boodschap Brussel

Op 18 september bracht het cova van AGODI een bezoek aan het Maria-Boodschap Lyceum.

Het lyceum is gelegen in het centrum van Brussel en kent een zeer divers leerlingenpubliek.
Lees meer

Cijfermateriaal problematische afwezigheden en tucht op gemeente niveau

klaslokaal_16_9

We hebben nieuwe tabellen met cijfermateriaal gepubliceerd op onze website.
In deze tabellen kan u terugvinden hoeveel leerlingen problematisch afwezig waren en hoeveel leerlingen in het secundair onderwijs definitief van de school uitgesloten werden.
Nieuw in deze cijfers is dat we deze onderverdelen naar fusiegemeente.

Lees meer

Job in het onderwijs

job_onderwijs_square.jpg

Ambieer je een job in het onderwijs?

Misschien denk je meteen aan een job als leerkracht, maar het onderwijs heeft veel meer in petto.

Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende jobs in het onderwijs, hoe je solliciteert, welke documenten je nodig hebt bij een indiensttreding en hoeveel je zal verdienen.

agodi_academie_square.jpg

De AgODi - Academie organiseert opleidingen voor medewerkers van schoolsecretariaten in het Basisonderwijs, het Secundair onderwijs, het Deeltijds kunstonderwijs en de CLB's.

Meer informatie en inschrijving