Zoeken

Agentschap voor Onderwijsdiensten

.

 

Koningsfeest - Onze kantoren zijn vandaag gesloten. Wij helpen u morgen graag verder.

 

Momenteel ondervinden de websites die gebruik maken van de global header en footer van de Vlaamse overheid hinder. Het beheer hiervan valt niet onder de verantwoordelijkheid van AgODi. In afwachting van een oplossing zal de layout van onze website verstoord zijn. Mogelijk worden hierdoor de pagina's trager weergegeven dan normaal. Onze excuses hiervoor.

 •  

  lop_square.jpgStudiedag: Hoe werken LOP’s mee aan gekwalificeerde uitstroom? - 16 dec 2016

  • Op vrijdag 16 december 2016 organiseert het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) een studiedag voor LOP-voorzitters, LOP-deskundigen, LOP-leden, medewerkers van verschillende beleidsdomeinen en andere geïnteresseerden in het Ellipsgebouw (Brussel). Deze studiedag komt er op vraag van de gemandateerde LOP-voorzitters.

   Het is voor AgODi een gelegenheid om de intense samenwerking (binnen en buiten het beleidsdomein Onderwijs en Vorming) rond het werken aan gekwalificeerde uitstroom in de verf te zetten.

   Verwacht je aan boeiende gastsprekers en een hele resem getuigenissen vanuit concrete ervaringen in de LOP’s.

   De belangrijkste doelstellingen van de studiedag zijn:

   1. Tonen dat de Lokale overlegplatforms voor gelijke onderwijskansen (LOP’s) actief meewerken aan meer gekwalificeerde uitstroom en praktijkvoorbeelden daarvan breed ontsluiten.
   2. De LOP’s verder informeren, enthousiasmeren en activeren rond de uitdagingen voor meer gekwalificeerde uitstroom.
   3. Het capteren van (nieuwe) (beleids)signalen vanuit de deelnemers en de LOP’s betreffende gekwalificeerde uitstroom.

   Lees meer
 •  

  eindejaarstoelage_square.jpgEindejaarstoelage 2016

  • De eindejaarstoelage zal uitbetaald worden op maandag 19 december 2016. Informatie over de berekening van de eindejaarstoelage vindt u hier.
 •  

  onthaalonderwijs_square.jpgCijfermateriaal onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers - oktober 2016

  • Maandelijks updaten we de cijfers over onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Je vindt hier de gegevens over het aantal leerlingen en het aantal scholen dat onthaalonderwijs inricht. Het gaat om de cijfers van oktober 2016.

   Lees meer
 •  

  plage-lestijden_square.jpgBevraging tolkondersteuning in het onderwijs

  • Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) organiseert een bevraging voor alle leerlingen, scholen en tolken die betrokken zijn bij de tolkondersteuning in het onderwijs gefinancierd door de Vlaamse Overheid. Met het oog op eventuele bijsturing heeft de minister zich geëngageerd om de aanvraag- en toekenningsprocedure van de tolkondersteuning en de werking van het centraal tolkenbureau (CAB) op regelmatige basis te evalueren. Alle betrokken partijen werden op 18 oktober via mail uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De vragenlijst invullen kan nog tot 28 oktober..

 •  

  plage-lestijden_square.jpgMededeling plage-uren

  • Scholen voor gewoon secundair en buitengewoon secundair, OV 4 kunnen vanaf nu hun niet-financierbare of niet-subsidieerbare plage-uren meedelen via een elektronische zending RL-10. Dat kan tot en met 15 november, maar wacht liever niet en stuur tijdig je gegevens in. Meer info in punt 4.2.5.4.2. van SO 55.

 •  

  secretariaatsmedewerker_square.jpgCursussen voor LEERLINGENsecretariaten van het gewoon, buitengewoon en deeltijds secundair onderwijs - Schooljaar 2016-2017 ! BELANGRIJK !

  • Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) vanaf donderdag 10 november 2016 cursussen voor de medewerkers van leerlingensecretariaten van het gewoon SO, het BuSO en het DBSO.

   Deze opleidingen vinden meermaals en op verschillende locaties plaats: • Kennismaking met de administratie en het schoolbeheerteam in het gewoon SO en BuSO • Elektronische communicatie van leerlingengegevens via WebEdison en Discimus • Leerlingendossier, leerplicht, toelatingsvoorwaarden, (problematische) afwezigheden en studiebewijzen in het gewoon SO en het BuSO • De omkadering en de globale puntenenveloppe in het gewoon SO en het BuSO • Regelgeving en administratie in het DBSO

   De opleidingen zijn gratis en vinden plaats in Brussel, Antwerpen, Gent of Hasselt

   Het aantal plaatsen is beperkt. Vlug inschrijven is dus de boodschap! ( Inschrijven kan vanaf woensdag 5 oktober 2016 )

   Meer informatie over de inhoud en doelgroep van de opleidingen

   Data van de opleidingen en inschrijven voor een opleiding

 •  

  jojo-veve_square.jpgJaarrapport JoJo-VeVe 2015

  • In het jaarrapport 'Startbanenprojecten. Scholen voor Jongeren – Jongeren voor Scholen en Verkeersveiligheid 2015' vindt u een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen van de startbanenprojecten Scholen voor Jongeren – Jongeren voor Scholen (JoJo) en Verkeersveiligheid (VeVe) in 2015.

   Lees meer

 •  

  secretariaatsmedewerker_square.jpgOpleidingen voor PERSONEELSsecretariaten van het gewoon, buitengewoon en deeltijds secundair onderwijs - Schooljaar 2016-2017   ! BELANGRIJK !

  • Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) organiseert vanaf maandag 13 februari 2017 vier thematische opleidingen voor de secretariaatsmedewerkers die instaan voor de elektronische zendingen van de personeelsdossiers in het gewoon, buitengewoon en deeltijds secundair onderwijs.

   Meer bepaald gaat het om:

    - Loopbaanonderbreking en zorgkrediet

    - Ziekte- en bevallingsverlof

    - Vaste benoeming

    - Verlof tijdelijk andere opdracht.

   De opleidingen zijn gratis en vinden plaats in Brussel en Gent.

   Het aantal plaatsen is beperkt. Vlug inschrijven is dus de boodschap!
   ( Inschrijven kan vanaf woensdag 5 oktober 2016 )

   Meer informatie over de inhoud, doelgroep van de opleidingen

   Data van de opleidingen en inschrijven voor een opleiding

    

 •  

  discimus_square.jpgGeen spoedtelling meer dankzij DISCIMUS

  • In het kader van planlastvermindering, maakt AgODi afspraken met de verschillende koepelverenigingen en het Gemeenschapsonderwijs. Eén resultaat daarvan is dat de spoedtellingen worden afgeschaft. In plaats daarvan bezorgt AgODi de koepelverenigingen op 15 september de gegevens vanuit DISCIMUS. Dat kan alleen een succes worden als elke school meewerkt. Begin september vind je in Mijn Onderwijs 2 keer een overzicht van de leerlingen die volgens DISCIMUS ingeschreven zijn in je school. Kijk je dat na en breng je de gegevensuitwisseling in orde als die niet correct is?

   Persmededeling
   Kabinet van de Viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits


   Lees hier de persmededeling: Minder planlast door afschaffing spoedtelling

 •  

  nieuw_dit_schooljaar_square.jpgNieuw vanaf schooljaar 2016-2017

 •  

  instap_kleuterklas_square.jpgInstappen in het kleuteronderwijs

  • In een schooljaar zijn er een aantal momenten waarop 2,5-jarigen naar school kunnen gaan.

   Dat kan na elke schoolvakantie:
   •   na de grote vakantie;
   •   na de herfstvakantie;
   •   na de kerstvakantie;
   •   na de krokusvakantie;
   •   na de paasvakantie;
   •   daarnaast is er ook nog een instapmoment op 1 februari en na Hemelvaartsdag.

   Lees meer
 •  

  job_onderwijs_square.jpgJob in het onderwijs

  • Ambieer je een job in het onderwijs?

   Misschien denk je meteen aan een job als leerkracht, maar het onderwijs heeft veel meer in petto.

   Op deze site vind je meer informatie over de verschillende jobs in het onderwijs, hoe je solliciteert, welke documenten je nodig hebt bij een indiensttreding en hoeveel je zal verdienen.

   Lees meer

   The Big Five voor Nederlandse leerkrachten (grensarbeid)

   Nederlandse leerkrachten kunnen perfect ingeschakeld worden in het Vlaamse onderwijs. Je kan onder dezelfde voorwaarden aan de slag als je Vlaamse collega’s.

   Het Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi somt de voorwaarden en de manier waarop je kan solliciteren, zie 'Een job in het onderwijs', voor je op.

   Voor je de stap naar het Vlaamse onderwijs zet is het handig over bijkomende informatie te beschikken.

   In samenwerking met de collega’s van het Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen biedt het Agentschap voor Onderwijsdiensten alvast een blik op
   5 belangrijke thema’s.

 •  

  kalender_square.jpgJaarkalenders 2016-2017 - 14 juni 2016

  • De nieuwe jaarkalenders voor 2016-2017 zijn nu beschikbaar.
   Lees meer
 •  

  nascholingsmiddelen_square.jpgIndexaanpassing salaris juli 2016

  • Vanaf 1 juli 2016 is de nieuwe indexcoëfficiënt 1,6406 van toepassing.
 •  

  lop_square.jpgSubsidiëring/financiering van de huur van tijdelijke modulaire units voor noodopvang vluchtelingenkinderen - 19 jan 2016

  • Schoolbesturen kunnen een aanvraag indienen voor de subsidiëring en financiering van de huur van tijdelijke modulaire units. Dat kan als een school of vestigingsplaats tijdelijk de capaciteit wil uitbreiden in het kader van de noodopvang voor kinderen van asielzoekers en vluchtelingen.

   Alle kosten die gepaard gaan met de installatie van deze tijdelijke modulaire units voor noodopvang, worden volledig vergoed: zowel plaatsing, omgevingswerken, huur als de ophaling van de units. De kosten van de omgevingswerken moeten wel in redelijke verhouding staan tot de huurprijs van de modulaire units. Ze blijven beperkt tot de aansluiting van nutsvoorzieningen en kleine verhardingswerken.

   Lees meer

    

   Lees ook: Kinderen van vluchtelingen op school

   De vluchtelingencrisis en de verhoogde instroom van anderstalige nieuwkomers in het hele Vlaamse onderwijs, stelt het onderwijsveld voor de uitdaging om in een warm welkom en gepast onthaalbeleid te voorzien. Een goede start is immers belangrijk voor hun verdere schoolloopbaan en integratie in onze samenleving.

   AgODi biedt de schoolbesturen en lokale besturen graag ondersteuning bij deze uitdaging.

   Lees meer

 •  

  elektronische_aangifte_square.jpgElektronische aangifte deeltijdse werkloosheid in het onderwijs - 19 jan 2016

  • AgODi heeft de laatste jaren enorm ingezet op digitalisering. Het agentschap wil verder doorgaan op de lijn die al eerder is ingezet met DMFA, DIMONA en Capelo. Het volgende initiatief past ook in het project ‘Radicaal Digitaal’ van de Vlaamse Regering.

   Zowel de Vlaamse als de federale overheid zijn zich ook bewust van de problematiek van administratieve planlast. Beide bestuursniveaus voeren projecten uit om de planlast via digitalisering aan te pakken. Nu slaan AgODi en AHOVOKS voor het project ASR de handen in elkaar met de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening).

   ASR staat voor ‘Aangifte Sociale Risico’s’.

   Lees meer