Commissie Zorgvuldig bestuur - Wetgeving en Procedures

Vlaamse regelgeving

Decreetteksten

Zorgvuldig bestuur

De basisreglementering inzake zorgvuldig bestuur is terug te vinden in het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs XIII :

Onderwijsdecreet XIII van 13 juli 2001. Algemeen. Artikel V.21 tot en met V.39

pdf bestandOnderwijsdecreet XIII en toelichting.pdf (349 kB)

pdf bestandOnderwijsdecreet XIII en adviezen.pdf (314 kB)

Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997. Artikel 27, 27 bis, 27 ver, 28, 37, 51-52, 76, 177-180 bis

Onderwijsdecreet XIII van 13 juli 2001. Secundair. Artikel V. 9 tot en met V. 13

Onderwijsdecreet II van 31 juli 1990. Deeltijds kunstonderwijs. Artikel 95 bis tot en met 95 sexies.

Decreet volwassenenonderwijs van 15 juni 2007. Artikel 120 tot en met 126

Decreet centra leerlingenbegeleiding van 1 december 1998. Artikel 14 bis tot en met 14 ter.

Decreet van 16 juli 2007 betreffende kosteloosheid basisonderwijs

Participatie

pdf bestandDecreet Participatie.pdf (54 kB)

pdf bestandDecreet Participatie toelichting.pdf (75 kB)

pdf bestandDecreet Participatie adviezen.pdf (3.01 MB)

pdf bestandDecreet Participatie verslag Commissie Onderwijs.pdf (90 kB)

Studiefinanciering

Decreet van 8 juni 2007 betreffende studiefinanciering, 2007

pdf bestandDecreet Schooltoelage Artikelen.pdf (365 kB)

pdf bestandDecreet Schooltoelage verslag Onderwijscommissie.pdf (548 kB)

pdf bestandDecreet Schooltoelage verslag plenaire zitting.pdf (175 kB)

Uitvoeringsbesluiten

Besluit van de regering van 27 september 2002, bevat een aantal bepalingen inzake de
werking van de Commissie zorgvuldig bestuur.

pdf bestandBesluit Vlaamse Regering tot organisatie van het schooljaar.pdf (121 kB)

pdf bestandBesluit Vlaamse Regering tot vaststelling van de code voor reclame en sponsoring op radio en televisie.pdf (39 kB)

Omzendbrieven

Omzendbrief Zorgvuldig Bestuur Secundair Onderwijs van 27 november 2001, SO/78

Omzendbrief informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement van 8 februari 2002, BaO/2002/01

Omzendbrief Zorgvuldig Bestuur Basisonderwijs van 21 februari 2002, BAO/2002/3

Omzendbrief participatieregeling van 13 juli 2004, GD/2004/03

Organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs van 12/06/2001, SO/74

Organisatie van het schooljaar in het basis onderwijs van 20/04/1994, OND/I/1/SVC/SD

Omzendbrief kosten beheersing basisonderwijs van 22 juni 2007, BAO/2007/05

Omzendbrief Ouderlijk gezag in onderwijs van 14 april 2005, NO/2005/01

Omzendbrief Extra Muros basisonderwijs van 21 november 2001, BaO/2001/13

Omzendbrief Schoolveranderingen basisonderwijs van 17 juni 1997, BAO/97/12

Omzendbrief Extra Muros Secundair Onderwijs van 5 mei 2004, SO/06

Reglement commissie

pdf bestandReglement van orde Commissie Zorgvuldig Bestuur (43 kB)