Directie en secretariaat

Programmaties 2017-18

Jaarlijkse infosessies voor directies over nieuwe regelgeving en beleidsmatig relevante thema's.

Kalender(s) voor het opsturen van formulieren, elektronische berichten en documenten

AGODI-Academie: opleidingen voor medewerkers van schoolsecretariaten

Beveiligde omgeving waar scholen volgende documenten kunnen opvragen:

  • dienstbrieven
  • databundel school
  • doorlichtingsverslagen (laatst goedgekeurde versie)
  • dataloep

Elektronische uitwisseling van leerlingengegevens

Organisatie van huisonderwijs