AGODI-Academie: opleidingen voor schoolsecretariaten

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten organiseert regelmatig opleidingen voor medewerkers van schoolsecretariaten. Concrete informatie over die opleidingen vindt u onder de desbetreffende onderwijsniveaus. Daar kunt u ook de opleidingen en PowerPointpresentaties raadplegen en downloaden.

Basisonderwijs

Nieuwigheden vanaf schooljaar 2017-2018

De AGODI-Academie gaf in september 2017 een infosessie met de nieuwigheden van de reglementering. De infosessie bood secretariaatsmedewerkers een extra toelichting van de nieuwe maatregelen voor het schooljaar 2017-2018. We hopen jullie volgend schooljaar een nieuwe infosessie aan te bieden. Tot dan?

ABC-opleiding Basisonderwijs

De AGODI-Academie voorziet elk schooljaar een basisopleiding voor beginnende secretariaatsmedewerkers in het basisonderwijs. De volgende ABC-opleiding staat op de planning voor september 2018. Je vindt hier meer informatie.

Thematische opleidingen Basisonderwijs

De AGODI-Academie organiseert ook thematische opleidingen voor secretariaatsmedewerkers in het basisonderwijs. Voor het schooljaar 2017-2018 zijn er opleidingen over schoolregelgeving gepland vanaf september en opleidingen over personeelsregelgeving vanaf februari.

Opgelet: de thematische opleidingen in Hasselt voorzien op dinsdag 27 februari worden verplaatst naar maandag 12 maart.

 

 

Centra voor leerlingenbegeleiding

Dit jaar wordt geen afzonderlijke opleiding voorzien voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Zij kunnen wel aansluiten bij de ABC-opleiding en de thematische opleidingen van het basisonderwijs. Die opleidingen gaan over personeelsregelgeving en scholenregelgeving, zoals de verloven, ziekteverlof, indiensttreding, verificatie enzovoort.

Secundair onderwijs en Deeltijds kunstonderwijs

Thematische opleidingen Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs

De AGODI-Academie organiseert ook thematische opleidingen voor secretariaatsmedewerkers in het secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs (enkel personeel). Voor het schooljaar 2017-2018 zijn er opleidingen over schoolregelgeving gepland vanaf oktober 2017 en opleidingen over personeelsregelgeving vanaf november 2017.

Je vindt hier het cursusmateriaal