Cursusmateriaal personeelssecretariaten SO en DKO

Ontbrekende cursussen worden terug gepubliceerd na herwerking

Cursus Presentatie Cursustekst
Kennismaking met het schoolbeheerteam en Informatiekanalen voor leerlingensecretariaten

ppt bestandPresentatieonthaalschoolsecretariaten201718.ppt (1.82 MB)

 

 
DBSO    
Elektronische communicatie van leerlingengegevens in het gewoon SO en Buso via WebEDISON en Discimus pptx bestandElektronisch communiceren 1718.pptx (513 kB)  
Elektronisch communiceren met het werkstation ppt bestandCursus_SO_Elektr_comm_2014-05.ppt (864 kB) Cursustekst wordt bijgewerkt

pdf bestandCursus_SO_EPD_voorbeelden_2012.pdf (88 kB)

Vanuit perspectief controle omkadering

ppt bestandControle_omkadering_cursus_elektronische_communicatie_2014-03.ppt (828 kB) pdf bestandCursus_SO_EPD_omkadering_2014_opl-versie2.pdf (127 kB)
Moederschapbescherming en bedreiging door beroepsziekte  zie ziekteverlof doc bestandcursus_BZ_MB_2017_oktober.doc (173 kB)

Bevallingsverlof

 Verloven naar aanleiding van een geboorte

Opvangverlof adoptie en pleegvoogdij

zie ziekteverlof

docx bestandCursus_bevallingsverlof_2016_oktober.docx (201 kB)

xls bestandtoolbevallingsverlof_juni17.xls (224 kB)

Verlofstelsels in het onderwijs

 

pptx bestandCursus_SO_Verlof_TAO_2016 (491 kB)

ppt bestandVVP_VVP55+_AVP_SO-DKO_versieFEB2018.ppt (1.45 MB)

 

 

docx bestandCursus_SO_Bijlage-Oefeningen_VTAO (19 kB)

 

Specifieke stelsels loopbaanonderbreking

ppt bestandCursus_SO_LBO_schoolsecretariaten.ppt (1.1 MB)  

Loopbaanonderbreking en zorgkrediet

pptx bestandLbo zorgkrediet 16-17.pptx (658 kB)  
Ziekteverlof pptx bestandbasisopleiding schoolsecretariaten voorjaar 2018.pptx (2.19 MB) rtf bestandcursus ziekteverlof 2017 november.rtf (1.42 MB)
Vaste benoeming in SO en BuSO pdf bestandCursus_SO_Vaste_benoeming_SO_BUSO_DKO_2016-03.pdf (710 kB) doc bestandCursus_SO_Vaste_benoeming_personeelslid_2016-02.doc (1.77 MB)
TBSOB, reaffectatie en wedertewerkstelling in het gewoon secundair onderwijs ppt bestandTBSOB 2017-2018 Schoolsecretariaten .ppt (1.91 MB) pdf bestandCursus_SO_TBSOB_Sec_2015-02.pdf (463 kB)
TBSOB, reaffectatie en wedertewerkstelling in het buitengewoon secundair onderwijs   pdf bestandCursus_SO_TBSOB_Sec_2015-02.pdf (463 kB)
TBSOB, reaffectatie en wedertewerkstelling in het Deeltijds Kunstonderwijs  

doc bestandtbsob, reaffectatie_wedertewerkstelling_DKO.doc (227 kB)

pdf bestandtbsob_RWT_DKO.pdf (344 kB)

Globale puntenenveloppe pptx bestandglobale_puntenenveloppe2017_2018.pptx (4.02 MB)

doc bestandCursus_Globale_puntenenveloppe_versie2017_2018.doc (508 kB)

pdf bestandvoorbeeld_globale_puntenenveloppe.pdf (384 kB)

pdf bestandrapport.pdf (180 kB)

doc bestandpuntentabellen.doc (228 kB)

Globale puntenenveloppe voor het BuSO    

Ondersteunend personeel

pptx bestandondersteunend personeel 2017-2018.pptx (528 kB)

doc bestandondersteunendpers_jan2018.doc (223 kB)

docx bestandtabel ambten van het ondersteunend personeel met salarisschaal.docx (23 kB)
 

Leerlingendossier, leerplicht, toelatingsvoorwaarden, problematische afwezigheden en studiebewijzen in het BuSO    
Leerlingendossier, leerplicht, toelatingsvoorwaarden, problematische afwezigheden en studiebewijzen in het gewoon SO pptx bestandcursus_leerlingendossier_nieuw.pptx (4.25 MB) doc bestandProgramma 9 januari 2018.doc (32 kB)
Omkadering in het gewoon secundair onderwijs pptx bestandcursus_omkadering_17_18.pptx (5.69 MB) doc bestandCursus_Omkadering_in_het_gewoon_secundair_onderwijs_versie2017_2018.doc (1.09 MB)
Omkadering in het buitengewoon secundair onderwijs    
Cumulatie in het SO ppt bestandCursus_SO_Cumulatie_2015-04.ppt (1.12 MB)

pdf bestandCursus_SO_Cumulatie_vanaf_01-09-2009.pdf (153 kB)

doc bestandCursus_SO_Oefeningen_cumulatie_oplossingen_school.doc (56 kB)

Cumulatie in het DKO ppt bestandCumulatie_DKO.ppt (721 kB) docx bestandCumulatie_DKO.docx (79 kB)
Bruto/netto salaris en speciale vergoedingen

ppt bestandCursus_SO_Schoolsecretariaten_wedde_2015.ppt (19.38 MB)

doc bestandCursus_SO_Schoolsecretariaten_werkbladen_SO_wedde_2013-2014.doc (30 kB)

pdf bestandCursus_SO_Bruto_Netto_salaris_2012.pdf (217 kB)

pdf bestandCursus_SO_Speciale_Vergoedingen_2012.pdf (90 kB)

Nuttige ervaring

ppt bestandPresentatie_Nuttige_ervaring_2016_2017_def.ppt (698 kB)

Oefeningen (ook meebrengen naar de les!)

Wordt bijgewerkt
Bekwaamheidsbewijzen in het gewoon SO

ppt bestandCursus_SO_Bekwaamheidsbewijzen_SO_2015.ppt (14.03 MB)

doc bestandCursus_SO_Oefeningen_bekwaamheidsbewijzen_2014-2015.doc (9.12 MB)

doc bestandCursus_SO_Bekwaamheidsbewijzen_2014-2015.doc (122 kB)
Bekwaamheidsbewijzen en nuttige ervaring in het BUSO    
Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het DKO   pdf bestandbekwaamheidsbewijzen_DKO.pdf (333 kB)
De administratieve verwerking van een arbeidsongeval en buitendienstongeval ppt bestandCursus_SO_Arbeidsongevallen_2012.ppt (1.78 MB) pdf bestandCursus_SO_Arbeidsongevallen_2012.pdf (256 kB)
Vervroegde uitstapregeling (TBS voorafgaand aan het rustpensioen) ppt bestandCursus_SO_Vervroegde_uitstapregeling_2012.ppt (690 kB)  
Pensioen ppt bestandCursus_SO_Pensioendossier_2012.ppt (821 kB)  
Indiensttreding en informatiekanalen ppt bestandCursus_SO_Indiensttreding_schooljaar_2014-2015.ppt (5.56 MB) website indiensttreding
Personeel ten laste van het werkingsbudget pdf bestandCursus_SO_PWB.pdf (222 kB)