Thema's schoolregelgeving

Aanbod thematische opleidingen

Hieronder vindt u de verschillende thema's met een korte inhoudelijke omschrijving van de opleiding.

Discimus en leerlingenzendingen

Deze cursus is voor beginnende secretariaatsmedewerkers.

In deze basiscursus wordt geen praktische toelichting over de werking van de verschillende schooladministratiepakketten voorzien. Meer informatie hierover vraag je best aan je schoolsoftwareleverancier.

De volgende onderwerpen komen wel aan bod:

 • leerlingenzendingen via WebEDISON;
 • situering en werking van Discimus;
 • welke leerlingengegevens worden uitgewisseld via Discimus? En hoe?
  • in- en uitschrijvingen
  • aan- en afwezigheden
  • leerlingenkenmerken
  • studiebewijzen
 • welke informatie kan je raadplegen ?
 • toelichting bij foutmeldingen;
 • aandachtspunten en tips;
 • veelgestelde vragen en antwoorden;
 • relevante reglementering.

 

Verificatie:

In deze basiscursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • inschrijvingsdocumenten; leerlingenfiche, formulier keuze levensbeschouwelijke vakken  …;
 • stamboekregister en leerlingendatabank;
 • toelatingsvoorwaarden en afwijkingen, leerlingen aan coëfficiënt 1,5, leerlingenkenmerken, procedure schoolverandering;
 • aanwezigheidsregisters, afwezigheidscodes, revalidatiedossiers;
 • onthaalonderwijs, herberekening in het kleuteronderwijs.

Tijdens deze infosessie verwijzen we ook telkens naar de informatie in de omzendbrieven en vermelden we welke formulieren moeten gebruikt worden.

 

Omkadering gewoon basisonderwijs:

Deze cursus is bedoeld voor beginnende secretariaatsmedewerkers van het gewoon basisonderwijs.

In deze opleiding voor het gewoon basisonderwijs komen o.a. volgende onderwerpen aan bod:

 • soorten lestijden;
 • formulieren en nieuwe webapplicatie;
 • dienstbrieven: soorten en waar ze te vinden (Mijn Onderwijs).

Tijdens deze infosessie verwijzen we telkens naar de informatie in de omzendbrieven en vermelden we welke formulieren moeten gebruikt worden.

 

Inschrijvingsrecht:

De krachtlijnen van het inschrijvingsrecht worden toegelicht.

Daarnaast worden volgende begrippen nader omschreven en besproken/ we staan vooral stil bij volgende aspecten van het inschrijvingsrecht:

 • start van de inschrijvingen;
 • capaciteitsniveaus;
 • weigeringsgronden;
 • voorrangsgroepen;
 • aanmelden.