Uren die geen lesuren zijn - Volwassenonderwijs

Vakbenaming Code zending 317 SO 417 HO Ambt Tijdelijk niet- vacant Tijdelijk vacant Vast- benoemd VERPLICHT betrekking bij voorrang aan TADD'er te geven? VERPLICHT betrekking bij voorrang aan TBSOB'er te geven? WETGEVING
Bijkomende middelen NT2 asielcrisis
OOM 22 x   adj-dir. SVWO x x   x x Artikel 196 sexies decreet volwassenenonderwijs 15/06/2007
Bijkomende middelen NT2 inburgering
OOM 20 leraren x   leraar SVWO x x   x x Artikel 196 quater decreet volwassenenonderwijs 15/06/2007
Bijkomende middelen NT2 inburgering
OOM 22 (admin) x   adm. med, adj-dir. SVWO x x   x x Artikel 196 quater decreet volwassenenonderwijs 15/06/2007
Coördinatie-uren
886 x x leraar SVWO x x x x x Artikel 102 decreet volwassenenonderwijs 15/06/2007
Coördinatie-uren
886 x x lector x x x x x Artikel 102 decreet volwassenenonderwijs 15/06/2007
Examencommissie
973 x   leraar SVWO x x _ _   Artikel 98,§6 van het decreet VWO van 15/06/2007
ICT
785 x x administratief medewerker x x - - - besluit 5/12/03 decreet XIV 14/2/03 art. X.55
ICT
785 x x leraar SVWO x x - - - besluit 5/12/03 decreet XIV 14/2/03 art. X.55
ICT
785 x x lector x x - - - besluit 5/12/03 decreet XIV 14/2/03 art. X.55
ICT
785 x x technisch adviseur x x - - - besluit 5/12/03 decreet XIV 14/2/03 art. X.55
ICT
785 x x technisch adviseur-coördinator x x - - - besluit 5/12/03 decreet XIV 14/2/03 art. X.55
Overdracht van uren en punten
- x x Lector x x - x x Decreet Volwassenenonderwijs art, 103,§3 art104,§3 art 105 §6
Overdracht van uren en punten
- x x leraar SVWO x x - x x Decreet Volwassenenonderwijs art, 103,§3 art104,§3 art 105 §6
Overdracht van uren en punten
- x x Bestuurs- en onderst. personeel x x - x x Decreet Volwassenenonderwijs art, 103,§3 art104,§3 art 105 §6
Overgedragen middelen hoger onderwijs HBO5
OOM 21   x lector x x _ x x Art. 53 decreet HBO van 30/04/20099 
Personeel werkingsbudget
OOM16 x x Lector x x - x x Decreet Volwassenenonderwijs art, 130ter
Personeel werkingsbudget
OOM16 x x leraar SVWO x x - x x Decreet Volwassenenonderwijs art, 130ter
Personeel werkingsbudget
OOM16 x x Bestuurs- en onderst. personeel x x - x x Decreet Volwassenenonderwijs art, 130ter
Projectfinanciering gecombineerd onderwijs
972 x x leraar SVWO x x _ x _ Decreet VWO 15/06/2007art. 72bis t/m 72septies
Projectfinanciering gecombineerd onderwijs
972 x x lector x x _ x _ Decreet VWO 15/06/2007art. 72bis t/m 72septies