EDISON - Gebruikersbeheer

Met de toepassing Gebruikersbeheer geef je als EDISON-beheerder (meestal is dit de directeur) personen het recht om met WebEDISON te werken voor jouw instelling(en). Omwille van de veiligheid zijn deze rechten beperkt in de tijd. De toegekende rechten kunnen gewijzigd en/of voortijdig beëindigd worden.

Ga als volgt te werk om rechten toe te kennen:
definieer eerst een gebruiker aan de hand van het persoonsnummer (rijksregisternr of bisnr), ken een werkrelatie toe en ken vervolgens het gepaste gebruikersrecht toe voor de gewenste instelling. Eenzelfde persoon kan meerdere rechten hebben voor één of meerdere instellingsnummers.

Meer informatie vind je in de Handleiding of bij de Veel voorkomende vragen.

U kunt altijd contact opnemen met de Edison-helpdesk.