EDISON - Schoolautomatiseerders - Download lerenden

Basistabellen

Datum Basistabel Opmerking / wijziging
18/03/2019 txt bestand20190318 Inrichtende_machten.txt (396 kB) txt bestand20190318 Inrichtende_machten_wijz.txt (3 kB)
 
18/03/2019 txt bestand20190318 Scholen.txt (3.39 MB) txt bestand20190318 Scholen_wijz.txt (24 kB)
18/03/2019 txt bestand20190318 Scholengemeenschappen.txt (145 kB) txt bestand20190318 Scholengemeenschappen_wijz.txt (619 bytes)
18/03/2019 txt bestand20190318 Structuur_SO.txt (1.66 MB) txt bestand20190318 Structuur_SO_wijz.txt (660 bytes)
 
18/03/2019 txt bestand20190318 Structuur_SO_vpl.txt (2.08 MB) txt bestand20190318 Structuur_SO_vpl_wijz.txt (743 bytes)
18/03/2019 txt bestand20190318 Vestigingsplaatsen.txt (1.74 MB) txt bestand20190318 Vestigingsplaatsen_wijz.txt (912 bytes)
25/02/2019 txt bestand20190225 Structuur_BO_vpl.txt (788 kB) txt bestand20190225 Structuur_BO_vpl_wijz.txt (167 bytes)
18/02/2019 txt bestand20190218 AG.txt (1.97 MB) txt bestand20190218 AG_wijz.txt (624 bytes)
04/02/2019 txt bestand20190204 Scholengroepen.txt (7 kB) txt bestand20190204 Scholengroepen_wijz.txt (533 bytes)
09/01/2019 txt bestand20190109 Duaal_Standaardtrajecten.txt (5 kB) Nieuwe tabel voor tijdelijk project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in het secundair onderwijs.
Deze tabel bevat alle standaardtrajecten met hun code, de soort overeenkomst en de begin- en einddatum.
Afkortingen arbeidsovereenkomst: SOAO = stageovereenkomst alternerende opleiding , OAO = overeenkomst alternerende opleiding , DA = deeltijdse arbeidsovereenkomst
09/01/2019 txt bestand20190109 Duaal_AG-Standaardtrajecten.txt (3 kB) Nieuwe tabel voor tijdelijk project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in het secundair onderwijs.
Dit is een tijdelijke tabel met de koppeling van alle duale AG’s aan hun standaardtraject. Dit zal in de definitieve versie vanuit de tabel AG.txt kunnen afgeleid worden waar een extra kolom bijkomt.
09/01/2019 txt bestand20190109 Duaal_Kwalificaties.txt (7 kB) Nieuwe tabel voor tijdelijk project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in het secundair onderwijs.
Deze tabel bevat alle huidige beroeps- en deelkwalificaties en alle relevante informatie daaromtrent. Er zijn standaardtrajecten waarbij er geen beroeps- of deelkwalificaties horen en er is ook een deelkwalificatie waarbij de beroepskwalificatie niet ingevuld is (aangezien deze nooit kan behaald worden).
Het veld ‘Bovenliggende kwalificatie’ bevat de Id van de beroepskwalificatie die deze deelkwalificatie omvat. Dit zal dan weer implicaties zal geven op de combinaties van studiebewijzen die mogen doorgestuurd worden. Bv: de bovenliggende kwalificatie van ‘plaatser buitenbepleistering’ is ‘stukadoor’.
08/01/2019 txt bestand20190107 CRAB_Straatcodes.txt (12 MB) Update na gemeentefusies op 1 januari 2019.
Los van de access-databank softwlev.mdb.
26/11/2018 txt bestand20181126 DBSO_modules.txt (13 kB) De modulaire administratieve groepen en de modules van het studiegebied “Personenzorg” werden toegevoegd. Deze administratieve groepen (38604, 38605, 38606, 38607, 38608, 40083, 40084, 40085) zijn echter nog steeds in de experimentele fase, en mogen slechts door een beperkt aantal centra deeltijds onderwijs worden ingericht (zie bijlage 5 van SO/2008/08); de andere centra moeten nog steeds de lineaire administratieve groepen gebruiken.
26/11/2018 txt bestand20181126 DBSO_modules_nrag.txt (7 kB) De modulaire administratieve groepen en de modules van het studiegebied “Personenzorg” werden toegevoegd. Deze administratieve groepen (38604, 38605, 38606, 38607, 38608, 40083, 40084, 40085) zijn echter nog steeds in de experimentele fase, en mogen slechts door een beperkt aantal centra deeltijds onderwijs worden ingericht (zie bijlage 5 van SO/2008/08); de andere centra moeten nog steeds de lineaire administratieve groepen gebruiken.
23/01/2018 txt bestand20180123 nationaliteiten.txt (40 kB) txt bestand20180123 nationaliteiten_wijz.txt (483 bytes)  Codes 231 "Chinese (Macau SAR)", 403 "Antigua en Barbuda" en 893 "van Zuid-Soedanese herkomst" toegevoegd.
06/02/2017 txt bestand20170206 foutcodes.txt (76 kB) txt bestand20170206 foutcodes_wijz.txt (248 bytes). Nieuwe foutcodes toegevoegd.
03/11/2014 txt bestand20141103 landcodes.txt (17 kB) txt bestand20141103 landcodes_wijz.txt (166 bytes)
De begindatum van 153 "Kosovo" is gewijzigd.
16/05/2011 txt bestand20110516_niscode-postcode.txt (16 kB) Los van de access-databank softwlev.mdb.
07/01/2011 xls bestand20110107 Gemeenten Rand en Taal.xls (19 kB) De rand- en taalgemeenten.
04/09/2007 txt bestandpostcodes_luxemburg.txt (88 kB) Postcodes Luxemburg.
03/09/2007 mdb bestandPostcodes NL.mdb (5.75 MB) Postcodes Nederland.

Gemeenschappelijke handleidingen

Datum Handleiding Opmerking / wijziging
23/05/2012

Recordtypes:
xls bestandoverzicht recordtypes terugzendingen 2012 03 19.xls (184 kB)
xls bestandoverzicht recordtypes per tellingsrapport 2011 12 23.xls (36 kB)

Een overzicht van de recordtypes in de terugezendingen en de recordtypes per tellingsrapport.
Enkele voorbeelden van niet gestructureerde  terugzendingen studiebewijzen voor studiebewijzen: zip bestandterugzendingen studiebewijzen - voorbeelden.zip (5 kB)
10/10/2018 Gegevens aanwending en overdrachten:
doc bestand20101005 tb_middelen_1011.doc (287 kB)
Enkel voor Secundair, Buitengewoon Secundair, Deeltijds Kunstonderwijs, Volwassenenonderwijs en Centra voor Basiseducatie.

Tabel met de codes voor de zending middelen voor schooljaar 2018-2019: xls bestandMiddelen_codes_2018-2019.xls (510 kB)
Bijgewerkt voor schooljaar 2018-2019 (wijziging: een overdracht toegevoegd voor BuSO en VWO).

30/04/2007 Algemene structuur van zendingen:
doc bestandtb_zendingen.doc (254 kB)
 
21/08/2007 Structuur identificatierecord:
 doc bestandtb_identificatierecord.doc (177 kB)
Integratie BIS nummers. Postcode Nederland: voor 2007-2008 mogen de letters meegestuurd worden, maar dit is nog niet verplicht. Het controleprogramma zal daar rekening mee houden.
09/04/2003 Terugzendingen foutenrapporten:
doc bestandterugzendingen foutenrapporten lln.doc (30 kB)
Informatie over terugzendingrapporten en foutenrapporten.

Handleidingen per hoofdstructuur

Hoofdstructuur Datum Handleiding Opmerking / wijziging
GON Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs 01/07/2016 doc bestandtb_GON_2016.doc (242 kB) docx bestandwijzigingen GON 2016.docx (20 kB)

Voltijds Gewoon Secundair Onderwijs, Buitengewoon Secundair Onderwijs en Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs

16/02/2012 doc bestandtb_onderwijsaanhuis_12-13.doc (177 kB) Zending onderwijs aan huis (OAH)
Wijziging vanaf schooljaar 2012-2013: p. 5 en 13: een leerling die permanent onderwijs aan huis krijgt, mag niet meer worden ingestuurd met een zending OAH.
23/04/2009 doc bestandtb_CLW_voltijds engagement 2.doc (212 kB) Zending voltijds engagement (Centra Leren en Werken).
Wijziging: het versienummer van het identificatierecord 0211 is 01 (en niet 02).
20/02/2017 docx bestandtb_sec_16-17.docx (212 kB)

Deze brochure is enkel nog geldig voor een zending tuchtmaatregel.
Wijzigingen: zie de brochure.

16/08/2016 doc bestandtb_Stages_15-16 versie 2015.1.doc (190 kB) Zending stages. Brochure voor 2015-2016 blijft geldig voor 2016-2017.

Bijhorende codes :
- voor schooljaar 2016-2017 : xls bestandStages_codes_2016-2017.xls (262 kB)

Scholen die dit wensen kunnen ook gebruik maken van het invoerprogramma :
- voor schooljaar 2016-2017 : xls bestandip_stages_2016-2017.xls (534 kB)
09/03/2016 doc bestandtb_sec_SB_15-16 versie 2016 1.doc (355 kB) Wijzigingen:
  • OKAN – leerlingen zonder attest van regelmatige lesbijwoning (volgens officieel model) moeten niet in de zending worden vermeld;
  • Attesten van regelmatige lesbijwoning van OKAN – leerlingen kunnen het hele schooljaar worden doorgestuurd.
  • Getuigschriften en attesten ABO kunnen in het lineair BuSO enkel op 30/06 worden doorgestuurd.
  • In HBO verpleegkunde moeten enkel leerlingen worden doorgestuurd die de module ‘toegepaste verpleegkunde’ volgen (AG 37001).
Deeltijds Kunstonderwijs 23/08/2007 doc bestandTechnische Brochure DKO augustus 2007.doc (694 kB) Codetabellen: xls bestandCODESDKO_01-09-2016.xls (1.61 MB)
Centra voor Leerlingenbegeleiding 14/10/2008 doc bestandtb_CLB_beleidsinformatie V3.doc (499 kB)  
Internaten 29/06/2009 doc bestandtb_internaten.doc (176 kB) Tellingsdatum kan ook 1 september zijn.

Scholen die dit wensen kunnen ook gebruik maken van het invoerprogramma.

Historiek

Datum Historiek Opmerking / wijziging
9/01/2019 xlsx bestanddownload lerenden historiek.xlsx (24 kB) Historiek van belangrijke wijzigingen aan basistabellen en handleidingen. In dit excel-bestand kan u zoeken, sorteren, filteren,....