EDISON - Schoolautomatiseerders - Download personeel

Basistabellen

Datum Basistabel Opmerking / wijziging
17/07/2018 txt bestand20180717 ingerichte vakken.txt (2.5 MB) txt bestand20180717 ingerichte vakken_wijz.txt (418 bytes) De combinatie ambt 164 (administratief medewerker) met vak 785 (ICT) is toegevoegd in HS 316 (DKO). Geldig vanaf 01.09.2018.
16/07/2018 txt bestand20180716 Scholen.txt (3.39 MB) txt bestand20180716 Scholen_wijz.txt (6 kB)
16/07/2018 txt bestand20180716 Scholengemeenschappen.txt (146 kB)
txt bestand20180716 Scholengemeenschappen_wijz.txt (675 bytes)
12/07/2018 txt bestand20180712 moduleEPD VWO.txt (245 kB) txt bestand20180712 moduleEPD VWO_wijz.txt (221 bytes) Nieuwe module geldig vanaf 01.09.2018 .
12/07/2018 txt bestand20180712 opleiding VWO.txt (78 kB) txt bestand20180712 opleiding VWO_wijz.txt (2 kB) Nieuwe/gewijzigde/stopgezette opleidingen geldig vanaf 01.09.2018 .
12/07/2018 txt bestand20180712 moduleEPD_opleiding VWO.txt (506 kB) txt bestand20180712 moduleEPD_opleiding VWO_wijz.txt (24 kB) Nieuwe/gewijzigde/stopgezette combinaties module-opleiding geldig vanaf 01.09.2018 .
12/07/2018 txt bestand20180712 opleiding_studiegebied VWO.txt (118 kB) txt bestand20180712 opleiding_studiegebied VWO_wijz.txt (3 kB) Nieuwe/gewijzigde/stopgezette combinaties opleiding-studiegebied geldig vanaf 01.09.2018 .
09/07/2018 doc bestand20180709 combinatie2.doc (610 kB) De combinaties met OOM-codes 25 (lerarenplatform), 26 (niet ingevulde vervangingen) en 27 (vacant omwille van dienstonderbreking titularis) en herwaarderingscode 06 (vervanging lerarenplatform) zijn toegevoegd.
09/07/2018 txt bestand20180709 CLIL_scholen.txt (10 kB)

txt bestand20180709 CLIL_scholen_wijz.txt (3 kB)
Scholen die CLIL aanbieden (Content and Language Integrated Learning, bvb aardrijkskunde in het Frans) vanaf 01.09.2018 zijn toegevoegd.

02/07/2018 txt bestand20180702 foutcodes.txt (76 kB) txt bestand20180702 foutcodes_wijz.txt (174 bytes) Nieuwe foutcode toegevoegd.
18/06/2018 txt bestand20180618 dienstonderbrekingen.txt (25 kB) txt bestand20180618 dienstonderbrekingen_wijz.txt (707 bytes) Benaming DO 127 gecorrigeerd, DO 180 en 196 einddatum 31.12.2017 gekregen.
11/06/2018 txt bestand20180611 ingerichte vakken.txt (2.5 MB) txt bestand20180611 ingerichte vakken_wijz.txt (893 bytes)

Vak 812 (Schoenenontwerp) geschrapt en vak 1400 (Schoenontwerp) toegevoegd.

11/06/2018 txt bestand20180611 Scholengroepen.txt (7 kB) txt bestand20180611 Scholengroepen_wijz.txt (572 bytes)
31/05/2018 txt bestand20180531 ambtcodes.txt (42 kB) txt bestand20180531 ambtcodes_wijz.txt (1 kB) De nieuwe ambtcodes voor CLB zijn toegevoegd : 315 (administratief medewerker ten minste master), 316 (administratief medewerker ten minste bachelor), 317 (administratief medewerker ten minste hso), 318 (coordinator niveau arts-specialist), 319 (coordinator ten minste master) en 320 (coordinator ten minste bachelor). Geldig vanaf 01.09.2018 .
31/05/2018 txt bestand20180531 ingerichte ambten.txt (161 kB) txt bestand20180531 ingerichte ambten_wijz.txt (3 kB) 
CLB: de nieuwe ambten zijn toegevoegd geldig vanaf 01.09.2018, ambt 200 (directeur clb) is maar geldig tot 31.08.2018, ambt 13 (directeur) is geldig vanaf 01.09.2018 .
DKO: ambt 164 "administratief medewerker" is geldig vanaf 01.09.2018 .
22/05/2018 txt bestand20180522 vakcodes.txt (113 kB)

txt bestand20180522 vakcodes_wijz.txt (40 kB)
De 348 nieuwe vakcodes voor DKO zijn toegevoegd, zie bestandje hierboven voor volledige lijst. Geldig vanaf 01.09.2018.
 

23/01/2018 txt bestand20180123 nationaliteiten.txt (40 kB) txt bestand20180123 nationaliteiten_wijz.txt (483 bytes)  Codes 231 "Chinese (Macau SAR)", 403 "Antigua en Barbuda" en 893 "van Zuid-Soedanese herkomst" toegevoegd.
21/11/2017 txt bestand20171121 moduleEPD VWO.txt (248 kB) txt bestand20171121 moduleEPD VWO_wijz.txt (1 kB) Modules 70001740 tem 70001748 toegevoegd (studiegebied 312 Bibliotheek archief en documentatiekunde).
21/11/2017 txt bestand20171121 opleiding VWO.txt (79 kB) txt bestand20171121 opleiding VWO_wijz.txt (235 bytes) Opleiding 935 (Bibliotheekmedewerker-informatiebemiddel) toegevoegd.
21/11/2017 txt bestand20171121 studiegebied VWO.txt (8 kB) txt bestand20171121 studiegebied VWO_wijz.txt (229 bytes) Benaming studiegebied 39 gewijzigd (Bib-,archief documentatiekunde 31082017).
21/11/2017 txt bestand20171121 moduleEPD_opleiding VWO.txt (507 kB) txt bestand20171121 moduleEPD_opleiding VWO_wijz.txt (1 kB) Modules 70001740 tem 70001745 toegevoegd in opleiding 935 (Bibliotheekmedewerker-informatiebemiddel).
21/11/2017 txt bestand20171121 zwevende moduleEPD VWO.txt (37 kB) txt bestand20171121 zwevende moduleEPD VWO_wijz.txt (2 kB) Onder meer : module 70001707 (Kraamzorg: verzorgende aspecten) en 70001708 (Kraamzorg: psychosociale aspecten) toegevoegd in studiegebied 304 (Algemene personenzorg) toegevoegd. Modules 70001746 tem 70001748 toegevoegd in studiegebied 312 (Bibliotheek archief en documentatiekunde).
21/11/2017 txt bestand20171121 opleiding_studiegebied VWO.txt (118 kB) txt bestand20171121 opleiding_studiegebied VWO_wijz.txt (767 bytes) Opleiding 935 (Bibliotheekmedewerker-informatiebemiddel) toegevoegd in studiegebied 312 (Bibliotheek archief en documentatiekunde).
13/11/2017 xls bestand20171113 einddatum.xls (47 kB) Opmerking toegevoegd voor HS 618 (CBE) :  ATO 1 : <= 31-08-XXXX   /  ATO 2 : geen controle
06/11/2017 txt bestand20171106 ingerichte ambten.txt (159 kB) txt bestand20171106 ingerichte ambten_wijz.txt (2 kB)
Wijziging: Ambtcode 165 “wedertew. admin. hulp” toegevoegd in hoofdstructuren IA0, IB0, IC0, ID0, IE0, IF0, IH0, II0, IP0
30/08/2017 txt bestand20170830 ambtcodes.txt (41 kB) txt bestand20170830 ambtcodes_wijz.txt (386 bytes)  Ambtcode 312 "adjunct-directeur fusie" is toegevoegd. Geldig vanaf 01.09.2017. Gebruik: fusiecentra vanaf 01.09.2017: ambtscode 312 "adjunct-directeur fusie", fusiecentra vóór 01.09.2017: verder registreren onder huidige ambtscode 276 "adjunct-directeur fusie".
09/11/2015 txt bestand20151109 nationaliteiten.txt (40 kB) txt bestand20151109 nationaliteiten_wijz.txt (870 bytes). Codes 236 "Noord-Vietnamese", 874 "Afkomstig van Servië en Montenegro", 875 "van Kosovaarse herkomst", 877 "van Tadzjiekse herkomst", 878 "van Turkmeense herkomst" en 884 "van Gambiaanse herkomst" toegevoegd.
03/11/2014 txt bestand20141103 landcodes.txt (17 kB) txt bestand20141103 landcodes_wijz.txt (166 bytes). De begindatum van 153 "Kosovo" is gewijzigd.
13/08/2007 xls bestand20070813 Combinatietabel Landschap Basis.xls (35 kB) Combinaties met vakcode 897 (zorg+) toegevoegd.

Handleidingen en basisdocumenten

Datum Basisdocument Opmerking / wijziging
04/07/2018

doc bestand20180704 Technische handleiding.doc (1.13 MB)

pdf bestand20180704 Technische handleiding.pdf (483 kB)

OOM-code 20 (aanvullende leraarsuren NT2 OD XXIV) is slechts geldig tem 31.08.2018 . Vanaf 01.09.2018 worden dit reguliere middelen. (Pagina 72.)
31/08/2015

secundair onderwijs uren die geen lesuren zijn

volwassenenonderwijs uren die geen lesuren zijn

deeltijds kunstonderwijs uren die geen lesuren zijn

Overzicht van uren die geen gewone lesuren zijn, mogelijke combinaties met vak en ATO, en een link naar de bijhorende wetgeving.

09/04/2003 doc bestand20030409 terugzending stamboeknummer.doc (42 kB) Opbouw van de terugzending stamboeknummer.
22/06/1999 doc bestand19990622 opbouw terugzending.doc (81 kB) Opbouw van de terugzendingen (algemeen).

Historiek en toelichtingen

Datum Historiek / toelichting Onderwerp
17/07/2018 xlsx bestanddownload personeel historiek.xlsx (46 kB) Historiek van belangrijke wijzigingen aan basistabellen en basisdocumenten. In dit excel-bestand kan u zoeken, sorteren, filteren,...
26/09/2017 pdf bestand20170926 toelichting dienstonderbrekingen.pdf (2.17 MB) Bijkomende informatie over dienstonderbrekingen : reglementering, bereik, wie kan ze nemen, is ze bezoldigd, telt ze mee voor anciënniteit, geldigheidsduur, ...
Belangrijk: deze documenten zijn bedoeld als technische documentatie en achtergrondinformatie voor softwareleveranciers.  Ze worden meestal opgesteld voor nieuwe dienstonderbrekingen maar worden verder niet systematisch actueel gehouden bij wijzigingen. De EDISON helpdesk kan hierover ook geen ondersteuning bieden. Voor de scholen en de schoolsecretariaten zijn de decreten, besluiten en omzendbrieven de eerste informatiebron. Deze worden wel up-to-date gehouden en er zijn contactgegevens vermeld waar men met vragen terecht kan.
31/08/2015 pdf bestand20140605 Professionaliseringstraject TBSOB CVOs HS417.pdf (38 kB) Bijkomende informatie over TBSOB professionaliseringstraject in HS 417 : reglementering, omschrijving, impact op bezoldiging, aanduiding in RL-1.
04/05/2011 Hoger onderwijs : Veel gestelde vragen EPD Thema's in verband met het EPD, een aanvulling op of verduidelijking van de technische handleidingen.