EDISON - Schoolautomatiseerders - Download personeel

Basistabellen

Datum Basistabel Opmerking / wijziging
12/11/2018 txt bestand20181112 Scholen.txt (3.39 MB) txt bestand20181112 Scholen_wijz.txt (50 kB)
12/11/2018 txt bestand20181112 Scholengemeenschappen.txt (145 kB) txt bestand20181112 Scholengemeenschappen_wijz.txt (6 kB)
25/10/2018 txt bestand20181025 vakcodes.txt (115 kB) txt bestand20181025 vakcodes_wijz.txt (553 bytes) Benaming gewijzigd voor de vakken 708 "instrument beiaard (oud)", 799 "theorie en techniek van de beiaard (oud)", 800 "instrument piano-beiaard (oud)" en 801 "campanologie (oud)".
25/10/2018 txt bestand20181025 ingerichte vakken.txt (2.51 MB) txt bestand20181025 ingerichte vakken_wijz.txt (2 kB) Benaming gewijzigd voor de vakken 708 "instrument beiaard (oud)", 799 "theorie en techniek van de beiaard (oud)", 800 "instrument piano-beiaard (oud)" en 801 "campanologie (oud)".
10/10/2018 doc bestand20181010 combinatie2.doc (575 kB) OOM-code 27 (vacant omwille van dienstonderbreking titularis) is niet mogelijk in HS 417 vanaf 01.09.2018 .
25/09/2018 txt bestand20180925 moduleEPD VWO.txt (240 kB) txt bestand20180925 moduleEPD VWO_wijz.txt (2 kB) Rechtzetting einddatum van enkele modules.
20/09/2018 txt bestand20180920 dienstonderbrekingen.txt (25 kB) txt bestand20180920 dienstonderbrekingen_wijz.txt (484 bytes) Einddatum gewijzigd voor DO 128 (verlof voor verminderde prestaties hogescholen): 31.08.2017 en DO 139 (Deeltijds owv cumulatie onbezoldigd):31.08.2018 .
20/09/2018 txt bestand20180920 zwevende moduleEPD VWO.txt (34 kB) txt bestand20180920 zwevende moduleEPD VWO_wijz.txt (37 kB) Combinaties zwevende module - studiegebied met einddatum 31.08.2018 .
13/09/2018 txt bestand20180913 ingerichte ambten.txt (161 kB) txt bestand20180913 ingerichte ambten_wijz.txt (511 bytes) Ambt 312 (adjunct directeur fusie VWO) is toegevoegd in HS 417, geldig vanaf 01.09.2017 .
12/07/2018 txt bestand20180712 opleiding VWO.txt (78 kB) txt bestand20180712 opleiding VWO_wijz.txt (2 kB) Nieuwe/gewijzigde/stopgezette opleidingen geldig vanaf 01.09.2018 .
12/07/2018 txt bestand20180712 moduleEPD_opleiding VWO.txt (506 kB) txt bestand20180712 moduleEPD_opleiding VWO_wijz.txt (24 kB) Nieuwe/gewijzigde/stopgezette combinaties module-opleiding geldig vanaf 01.09.2018 .
12/07/2018 txt bestand20180712 opleiding_studiegebied VWO.txt (118 kB) txt bestand20180712 opleiding_studiegebied VWO_wijz.txt (3 kB) Nieuwe/gewijzigde/stopgezette combinaties opleiding-studiegebied geldig vanaf 01.09.2018 .
09/07/2018 txt bestand20180709 CLIL_scholen.txt (10 kB)

txt bestand20180709 CLIL_scholen_wijz.txt (3 kB)
Scholen die CLIL aanbieden (Content and Language Integrated Learning, bvb aardrijkskunde in het Frans) vanaf 01.09.2018 zijn toegevoegd.

02/07/2018 txt bestand20180702 foutcodes.txt (76 kB) txt bestand20180702 foutcodes_wijz.txt (174 bytes) Nieuwe foutcode toegevoegd.
31/05/2018 txt bestand20180531 ambtcodes.txt (42 kB) txt bestand20180531 ambtcodes_wijz.txt (1 kB) De nieuwe ambtcodes voor CLB zijn toegevoegd : 315 (administratief medewerker ten minste master), 316 (administratief medewerker ten minste bachelor), 317 (administratief medewerker ten minste hso), 318 (coordinator niveau arts-specialist), 319 (coordinator ten minste master) en 320 (coordinator ten minste bachelor). Geldig vanaf 01.09.2018 .
23/01/2018 txt bestand20180123 nationaliteiten.txt (40 kB) txt bestand20180123 nationaliteiten_wijz.txt (483 bytes)  Codes 231 "Chinese (Macau SAR)", 403 "Antigua en Barbuda" en 893 "van Zuid-Soedanese herkomst" toegevoegd.
21/11/2017 txt bestand20171121 studiegebied VWO.txt (8 kB) txt bestand20171121 studiegebied VWO_wijz.txt (229 bytes) Benaming studiegebied 39 gewijzigd (Bib-,archief documentatiekunde 31082017).
13/11/2017 xls bestand20171113 einddatum.xls (47 kB) Opmerking toegevoegd voor HS 618 (CBE) :  ATO 1 : <= 31-08-XXXX   /  ATO 2 : geen controle
09/11/2015 txt bestand20151109 nationaliteiten.txt (40 kB) txt bestand20151109 nationaliteiten_wijz.txt (870 bytes). Codes 236 "Noord-Vietnamese", 874 "Afkomstig van Servië en Montenegro", 875 "van Kosovaarse herkomst", 877 "van Tadzjiekse herkomst", 878 "van Turkmeense herkomst" en 884 "van Gambiaanse herkomst" toegevoegd.
03/11/2014 txt bestand20141103 landcodes.txt (17 kB) txt bestand20141103 landcodes_wijz.txt (166 bytes). De begindatum van 153 "Kosovo" is gewijzigd.
13/08/2007 xls bestand20070813 Combinatietabel Landschap Basis.xls (35 kB) Combinaties met vakcode 897 (zorg+) toegevoegd.

Handleidingen en basisdocumenten

Datum Basisdocument Opmerking / wijziging
17/10/2018

doc bestand20181017 Technische handleiding.doc (1.12 MB)

pdf bestand20181017 Technische handleiding.pdf (1.29 MB)

Veld 17 (graad eenheidstype SO code / graad DKO) van RL-1 aangevuld met nieuwe graden DKO : 8 (eerste graad),  9 (tweede graad), 0 (derde graad) en 1 (vierde graad). Geldig vanaf 01.09.2018 . (Pagina 57.)
31/08/2015

secundair onderwijs uren die geen lesuren zijn

volwassenenonderwijs uren die geen lesuren zijn

deeltijds kunstonderwijs uren die geen lesuren zijn

Overzicht van uren die geen gewone lesuren zijn, mogelijke combinaties met vak en ATO, en een link naar de bijhorende wetgeving.

09/04/2003 doc bestand20030409 terugzending stamboeknummer.doc (42 kB) Opbouw van de terugzending stamboeknummer.
22/06/1999 doc bestand19990622 opbouw terugzending.doc (81 kB) Opbouw van de terugzendingen (algemeen).

Historiek en toelichtingen

Datum Historiek / toelichting Onderwerp
25/10/2018   Historiek van belangrijke wijzigingen aan basistabellen en basisdocumenten. In dit excel-bestand kan u zoeken, sorteren, filteren,...
26/09/2017 pdf bestand20170926 toelichting dienstonderbrekingen.pdf (2.17 MB) Bijkomende informatie over dienstonderbrekingen : reglementering, bereik, wie kan ze nemen, is ze bezoldigd, telt ze mee voor anciënniteit, geldigheidsduur, ...
Belangrijk: deze documenten zijn bedoeld als technische documentatie en achtergrondinformatie voor softwareleveranciers.  Ze worden meestal opgesteld voor nieuwe dienstonderbrekingen maar worden verder niet systematisch actueel gehouden bij wijzigingen. De EDISON helpdesk kan hierover ook geen ondersteuning bieden. Voor de scholen en de schoolsecretariaten zijn de decreten, besluiten en omzendbrieven de eerste informatiebron. Deze worden wel up-to-date gehouden en er zijn contactgegevens vermeld waar men met vragen terecht kan.
31/08/2015 pdf bestand20140605 Professionaliseringstraject TBSOB CVOs HS417.pdf (38 kB) Bijkomende informatie over TBSOB professionaliseringstraject in HS 417 : reglementering, omschrijving, impact op bezoldiging, aanduiding in RL-1.
04/05/2011 Hoger onderwijs : Veel gestelde vragen EPD Thema's in verband met het EPD, een aanvulling op of verduidelijking van de technische handleidingen.