Foutenpercentages

Algemeen

Het selecteren van een geschikt schoolsoftwarepakket is geen eenvoudige opgave. Je vraagt jou wellicht af:

 1. Voldoet het pakket aan onze behoeften?
  Is het pakket bvb geschikt voor personeelsbeheer, leerlingenadministratie, boekhouding, facturatie, schoolrekeningen, voorraadbeheer, lessenroosters, afwezigheden, bibliotheekbeheer, schoolrekeningen, genereren documenten en formulieren, …?
 2. Kunnen we het pakket gebruiken op ons systeem?
  Draait het op onze hardware (PC, Mac), op het bijhorend besturingssysteem (Windows10, 8, 7, Vista, MacOS X 10.13, 10.12, 10.11,  …), in ons netwerk?
 3. Wat is het budget dat we moeten voorzien?
  Prijs voor het totaalpakket, per module, voor het onderhoudscontract?
 4. Hoe worden we geholpen bij problemen?
  Is er een goede handleiding, een help-functie, … Wanneer en hoe kunnen we beroep doen op de helpdesk?

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming kan op deze vragen geen volledig antwoord geven. De firma's die schoolsoftware aan de man brengen zouden dit terecht als inmenging in de eerlijke concurrentiestrijd kunnen beschouwen.

Bovendien is het Departement niet in staat om een oordeel te vellen over alle hierboven vermelde elementen: zelf gebruiken wij immers deze pakketten niet.

Daarom willen wij voornamelijk aanraden om je goed te informeren vooraleer je een keuze maakt: bij de firma's zelf, maar vooral bij andere schoolsecretariaten. De gebruikers zijn immers het best geplaatst om positieve of negatieve ervaringen uit te wisselen.

Veel kunnen wij dus niet zeggen over de mogelijkheden en gebruiksvriendelijkheid van een schoolpakket. Wat wij wel weten is hoe een pakket het er vanaf brengt op de hoofdcomputer van het departement. Met andere woorden: hoeveel berichten er met een pakket op deze computer worden afgeleverd en hoeveel van deze berichten door onze computer geweigerd worden omdat er fouten in zitten. Dit zijn fouten die het schoolpakket in veel gevallen had kunnen verhinderen. Op deze manier zegt dit foutenpercentage toch iets over de kwaliteit van een schoolpakket.

Hieronder vind je een ingewikkelde lijst van onze bevindingen. De opname van het aantal berichten en het foutenpercentage dateert van de periode 01/09/2017 tot 30/11/2017 in de produktieomgeving (dus geen testgegevens). De foutenpercentages slaan alleen op de berichten over personeel (dus geen lerendengegevens).

Je kan uit de lijst opmaken wie de grote kleppers zijn (meer dan 60 000 berichten) en wie de beste score haalt (minder dan 3% fouten).

 • de eerste positie geeft het foutenpercentage weer:
  • A: minder dan 3 %: "Maastricht"-normGoed

   • AAA: minder dan 1 %: uitmuntend
   • AA: tussen 1 % en 2 %: zeer goed
   • A: tussen 2 % en 3 %: goed
  • B: tussen 3 % en 5 %: redelijk Redelijk
  • C: tussen 5 % en 7,5 %: slecht Slecht
  • D: meer dan 7,5 %: zeer slecht Zeer slecht

 

 • de tweede positie geeft het aantal berichten weer: Neutraal

  • 1: meer dan 60000 berichten
  • 2: tussen 60000 en 6000 berichten
  • 3: tussen 6000 en 600 berichten
  • 4: minder dan 600 berichten

Volgende percentages zijn beschikbaar: