Edison - Foutenpercentages - Overzicht

Commerciële pakketten

Software
leverancier
score Foutenpercentage Aantal berichten Opmerkingen
    <3%      
    <1% 1%-2% 2%-3% 3%-5% 5%-7,5% >7,5% >110000 110000
- 11000
11000
-1100
<1100  
Broekx AAA1 smilegroen.gif           Grijze smiley: neutrale mond        
DKO3 A2  

 

smilegroen.gif         Grijze smiley: neutrale mond      
Informat AAA1 smilegroen.gif           Grijze smiley: neutrale mond        
PLATO AA2   smilegroen.gif           Grijze smiley: neutrale mond      
Schoolonline AAA2 smilegroen.gif             Grijze smiley: neutrale mond      
WISA AAA1 smilegroen.gif           Grijze smiley: neutrale mond        

Niet-commerciële pakketten

Sofware
leverancier
score Foutenpercentage Aantal berichten Opmerkingen
    <3%      
    <1% 1%-2% 2%-3% 3%-5% 5%-7,5% >7,5% >100000 100000
- 10000
10000
-1000
<1000  
HOGENT (De Craemer) AAA3 smilegroen.gif               Grijze smiley: neutrale mond    
GLTT-CVO A4     smilegroen.gif             Grijze smiley: neutrale mond  
Mobyus CVO B4         Oranje smiley: negatieve mond         Grijze smiley: neutrale mond  
XIOS Hogeschool Limburg A4     smilegroen.gif             Grijze smiley: neutrale mond  
Persona AAA2 smilegroen.gif             Grijze smiley: neutrale mond      
Personix (CVO Antwerpen Zuid) AA2   smilegroen.gif           Grijze smiley: neutrale mond