LOP's - Lokale overlegplatforms

Taken van de lokale overlegplatforms

Sinds 2002 zijn er, verspreid over Vlaanderen, een 70-tal LOP's.

De LOP's bregen lokale partners samen die meehelpen om de gelijke onderwijskansen van jongeren in een regio te realiseren, met als doel:

  • Optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen realiseren
  • Uitsluiting, segregatie en discriminatie vermijden
  • Sociale cohesie bevorderen

AGODI organiseert evenementen en studiedagen om lokale onderwijsplatforms te ondersteunen en te informeren. op deze pagina vind je daar een overzicht van.