Werkingsmiddelen en toelagen

AGODI keert elk schooljaar werkingsmiddelen en toelagen uit aan de scholen, de centra voor leerlingbegeleiding en de Pedagogische Begeleidingsdiensten.

 

Eind juni 2018 kende het agentschap de volgende toelagen toe: 

  • Saldo werkingsmiddelen van het gewoon en buitengewoon onderwijs, de centra voor leerlingbegeleiding, het Deeltijds Kunstonderwijs, de Pedagogische Begeleidingsdiensten en de levensbeschouwelijke onderwijsinspectie;

  • Saldo nascholing van het gewoon en buitengewoon onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding, Deeltijds Kunstonderwijs en de Pedagogische Begeleidingsdiensten

  • Saldo van de werkingsmiddelen internaten

  • Saldo van de bijkomende werkingsmiddelen internaten (voor internen met een schooltoelage).

AGODI kende de volgende toelagen eind juni integraal toe: 

  • De toelage aan de scholen met anderstalige nieuwkomers in het gewoon basisonderwijs

  • De toelage ‘gemeenschapsbijdrage’ aan de internaten (voor internen van ouders zonder vaste verblijfplaats).