Salarisinfo - Salarisbrief

Wanneer ontvangt u een salarisbrief?

Elektronische salarisbrief

Een elektronische salarisbrief kunt u bij iedere betaling raadplegen:

  • maandsalaris
  • vakantiegeld
  • eindejaarstoelage
  • uitgestelde bezoldiging (tijdelijke personeelsleden)

Dat gebeurt via de Zoomit-knop in uw toepassing voor internet banking.
Elektronische salarisbrief: hoe gaat dit in zijn werk?

ppt bestanddigitale_salarisbrief.ppt (370 kB) (Ronde van Vlaanderen 2015)

Papieren salarisbrief

Een papieren salarisbrief ontvangt u enkel bij de volgende betalingen (en de eventuele herziening):

  • maandsalaris (OPGELET: alleen als er iets aan uw salaris wijzigt!)
  • vakantiegeld
  • eindejaarstoelage
  • uitgestelde bezoldiging (tijdelijke personeelsleden)

Hoe ziet een salarisbrief eruit?

Voorbeeld van een salarisbrief

Bij een herziening van uw salaris wordt de salarisbrief aangevuld met één of meer bijlagen waarop het detail van deze berekening voorkomt.

Voorbeeld van een salarisbrief-herziening

Interactief model van een salarisbrief en van een salarisbriefbijlage

Het interactieve model beoogt een meer uitgebreide toelichting te geven bij de rubrieken, termen, afkortingen en codes.
De meest gangbare termen, afkortingen en codes die op de salarisbrief en de bijlage voorkomen, worden beknopt verklaard.

Nog vragen over het salaris of de elektronische salarisbrief?

Voor bijkomende vragen over de gegevens op uw salarisbrief kunt u terecht bij uw schoolsecretariaat en uw dossierbeheerder

(contactgegevens: zie onderaan op de openingspagina).