Inhoud en doelgroepen cursussen personeelssecretariaten SO en DKO

Loopbaanonderbreking (LBO) en zorgkrediet

In de opleiding loopbaanonderbreking en zorgkrediet overlopen we de wijzigingen aan de stelsels loopbaanonderbreking vanaf 2 september 2016. Daarna bespreken we de hoofdlijnen van de thematische loopbaanonderbrekingen, de stelsels die nog blijven bestaan. Tot slot komt het nieuwe stelsel van zorgkrediet aan bod.

Ziekte- en bevallingsverlof

De basisopleiding ‘Ziekte- en bevallingsverlof’ geeft een overzicht van wat het personeelslid en u, als dossierbeheerder, moet weten en doen bij ziekte, bevalling, moederschapsbescherming en adoptie. Eveneens wordt ingegaan op de stelsels van verminderde prestaties en verloven als gevolg van ziekte.

Vaste benoeming

De reglementering over vaste benoeming wordt tijdens de opleiding op een heldere en concrete manier uiteengezet. Hierbij wordt dieper ingegaan op de TADD-aanstelling en de overige voorwaarden waaraan moet voldaan zijn bij benoemingen in zowel wervings- als selectie- en bevorderingsambten. Daarnaast wordt ook uitvoerig aandacht besteed aan de draagwijdte van een reglementaire vaste benoeming.

Verlof Tijdelijk Andere Opdracht (VTAO)

Tijdens de cursus van het verlof tijdelijk andere opdracht wordt het toepassingsgebied (welke personeelsleden kunnen deze dienstonderbreking nemen?), de voorwaarden, de ponderatie en de bijhorende bezoldiging en de combinaties met andere verlofstelsels opgefrist.