Instappen in het kleuteronderwijs

Kwaliteitsvol kleuteronderwijs is belangrijk voor de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van elk kind. Kleuters leren in de klas sociale vaardigheden, ze raken vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. Voor anderstalige kinderen is de kleuterschool een prima plek om Nederlands te leren.

Informatie voor ouders

 

Als ouder kan je met vragen ook terecht bij het gratis informatienummer 1700.

Informatie voor scholen en lokale partners

 

In kader van het  actieplan kleuterparticipatie, stelde AGODI een kleutercoördinator aan.

De kleutercoördinator:

  • bouwt een structureel overleg uit met stakeholders
  • ontwikkelt instrumenten ter ondersteuning van lokale partners die een beleid rond kleuterparticipatie willen voeren
  • organiseert een ondersteuningsaanbod
Contact

 

Voor al je vragen over kleuterparticipatie, kan je contact opnemen met kleutercoördinator Sara De Meerleer.

kleuterparticipatie@vlaanderen.be

www.kleuterparticipatie.be