Kamer van Beroep

Het decreet van 27 maart 1991 - gemeenschapsonderwijs  (de artikelen 71 tot 73).

Het decreet van 27 maart 1991 - gesubsidieerd onderwijs (de artikelen 69 tot 71)