Richtlijnen betreffende de leerplicht voor 6 tot 18-jarigen, ook info & url voor huisonderwijs.

In de rapporten Leerplicht vind je informatie over:
- de controle op de inschrijvingen;
- de opvolging van de in- en uitschrijvingen;
- de opvolging van problematische afwezigheden;
- tucht.