Opvang en onderwijs voor vluchtelingen - Uitwisselingsmoment op vrijdag 16 maart 2018

Georganiseerd door AGODI en in samenwerking met o.m. Fedasil, AHOVOKS en het Departement Onderwijs en Vorming

Op vrijdag 16 maart 2018 organiseerde AGODI voor de tweede keer een uitwisselingsmoment waarbij we de (onderwijs)noden van leerlingen uit het opvangnetwerk vanuit verschillende perspectieven bestuderen. Scholen en opvangcentra functioneren elk binnen hun eigen logica. Opzet van dit uitwisselingsmoment was dat de onderwijssector de logica waarbinnen de opvanginitiatieven opereren, leert kennen en de opvangsector de logica waarbinnen het onderwijsveld functioneert. Met dit uitwisselingsmoment wilden we bijdragen aan een beter begrip en samenwerking tussen de verschillende partners. Verschillende sprekers vertelden hoe zij lokaal de krachten bundelen en verschillen tussen de onderwijslogica en de opvanglogica proberen te overbruggen.

In het plenair gedeelte gaven Fedasil, AGODI en AHOVOKS een stand van zaken over de uitdagingen waarmee zij in hun werking worden geconfronteerd. Tijdens de workshops bekeken we de (onderwijs)noden van vluchtelingen vanuit verschillende perspectieven.

Programma

9u00    

Onthaal

Binnentuin

9u30

Verwelkoming door Astrid De Groeve (kabinet van minister van Onderwijs Hilde Crevits) en Jef Verlinden (kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken)

Auditorium

9u45

Het opvangperspectief (Evert Jan Witteveen - Fedasil)

Auditorium

10u05

Het onderwijsperspectief (AGODI en AHOVOKS)              

Auditorium

10u30

Korte pauze

 

10u45 – 11u45: Workshops deel 1

  • Ondersteuning van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Wat kan een school, een voogd en het opvanginitiatief voor deze jongeren betekenen? Hoe verloopt de samenwerking tussen school, voogd en opvanginitiatief?

Toelichting door Ingrid De Wael (Oscar Romerocollege in Dendermonde), Dirk Sels (Fedasil) en Karol Dewinne (Fedasil)

LOKAAL 01.04 - Transitielab

  • Cultuur- en traumasensitieve zorg bij leerlingen met een vluchtverhaal. Op een interactieve manier leren we het belang van cultuursensitief werken kennen. We ervaren wat trauma juist is, welke implicatie dit heeft voor de leerling, en wat de school en CLB kunnen doen om deze leerlingen optimaal te ondersteunen. Tot slot staan we stil bij de psychosociale zorg binnen het opvangnetwerk.

Toelichting door Griet Neels (projectteam trauma West-Vlaanderen),  Zoë Plaetevoet (projectteam trauma Oost-Vlaanderen) en een gastspreker van Fedasil

LOKAAL 01.05 – Isala Van Diest

  • Werken met ouders van jonge kinderen. Een warme overgang als vertrekpunt voor kwaliteitsvolle kleuterparticipatie. Hoe inzetten op een warme overgang vanuit het opvangcentrum naar de school? Hoe inzetten op een warme overgang van thuis naar de school? Welke noden ervaren ouders wanneer hun kind start in het kleuteronderwijs? Welke ondersteuning hebben ouders nodig?

Katrien De Braekeleer (Kind en Gezin) vertelt over haar ervaringen in het werken met ouders rond kleuterparticipatie in het opvangcentrum van Alsemberg.  Manu Louage (Agentschap Integratie & Inburgering) getuigt over haar ervaringen in het werken met laaggeletterde moeders van jonge kinderen. Sara De Meerleer (AGODI), kleutercoördinator, leidt de workshop in.  

LOKAAL 01.17 – Clara Peeters

  • Leerlingen in een hervestigingsprogramma. Hervestigen is voor België een relatief nieuwe manier van opvang van een kwetsbare groep van vluchtelingen. Sinds 2013 heeft het Fedasil een structureel hervestigingsprogramma waaraan momenteel vier collectieve opvanginitiatieven meewerken. De grootste uitdaging voor de school is om de kinderen van de hervestigers voor een korte periode zinvol onderwijs aan te bieden. Tijdens deze workshop kom je te weten hoe het netwerk hieraan werkt. Ook zal er een toelichting zijn over de ervaringen van het collectief opvanginitiatief van Kapellen rond dit thema en over de samenwerking met de scholen.

Toelichting door Christ’l  Andries (Fedasil), Luc Kempeneers (directeur Sint-Rita Sint-Truiden), Petra Tits (directeur De Boomhut Sint-Truiden) en Arif Akgönül (deskundige LOP’s Sint-Truiden basisonderwijs, Sint-Truiden secundair onderwijs en Hechtel-Eksel, Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren secundair onderwijs)

Opgelet: hou er rekening mee dat deze workshop enkel tijdens deel 1 aangeboden wordt.

LOKAAL 00.48 - Keldermans

  • Wat na het OKAN-onderwijs? Atlas, integratie & inburgering Antwerpen legt uit hoe het anderstalige jongeren ondersteunt bij het vinden van een school en/of een opleiding in het volwassenenonderwijs. Een goede opvolging van jongeren die uit het OKAN-onderwijs uitstromen, kan hun slaagkansen in vervolgtrajecten sterk verhogen. Heel wat van deze jongeren zitten in een lokaal opvanginitiatief of in een collectief opvanginitiatief. Sommigen van hen kwamen in ons land toe als een niet-begeleide minderjarige vluchteling.

Toelichting door Atlas

Opgelet: hou er rekening mee dat deze workshop enkel tijdens deel 1 aangeboden wordt.

LOKAAL 01.71 – Frans Breziers

12u – 13u: Workshops deel 2

  • Ondersteuning van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Wat kan een school, een voogd en het opvanginitiatief voor deze jongeren betekenen? Hoe verloopt de samenwerking tussen school, voogd en opvanginitiatief?

Toelichting door Ingrid De Wael (Oscar Romerocollege in Dendermonde), Dirk Sels (Fedasil) en Karol Dewinne (Fedasil)

LOKAAL 01.04 - Transitielab

  • Cultuur- en traumasensitieve zorg bij leerlingen met een vluchtverhaal. Op een interactieve manier leren we het belang van cultuursensitief werken kennen. We ervaren wat trauma juist is, welke implicatie dit heeft voor de leerling, en wat de school en CLB kunnen doen om deze leerlingen optimaal te ondersteunen. Tot slot staan we stil bij de psychosociale zorg binnen het opvangnetwerk.

Toelichting door Griet Neels (projectteam trauma West-Vlaanderen),  Zoë Plaetevoet (projectteam trauma Oost-Vlaanderen) en een gastspreker van Fedasil

LOKAAL 01.05 – Isala Van Diest

  • Werken met ouders van jonge kinderen. Een warme overgang als vertrekpunt voor kwaliteitsvolle kleuterparticipatie. Hoe inzetten op een warme overgang vanuit het opvangcentrum naar de school? Hoe inzetten op een warme overgang van thuis naar de school? Welke noden ervaren ouders wanneer hun kind start in het kleuteronderwijs? Welke ondersteuning hebben ouders nodig?

Katrien De Braekeleer (Kind en Gezin) vertelt over haar ervaringen in het werken met ouders rond kleuterparticipatie in het opvangcentrum van Alsemberg.  Manu Louage (Agentschap Integratie & Inburgering) getuigt over haar ervaringen in het werken met laaggeletterde moeders van jonge kinderen. Sara De Meerleer (AGODI), kleutercoördinator, leidt de workshop in.  

LOKAAL 01.17 – Clara Peeters

  • Omgaan met spijbelende leerlingen in het opvangnetwerk. Een praktijkvoorbeeld vanuit de partners van het opvangcentrum Heusden-Zolder. Over hoe scholen, CLB, welzijnspartners, lokaal bestuur, opvangcentrum en LOP samen op zoek gaan naar handelingsstrategieën om absenteïsme bij minderjarige vluchtelingen tegen te gaan. We blikken samen terug op hun ervaringen.

Toelichting door Krista Kuppens (directeur opvangcentrum Rode Kruis Heusden-Zolder), Gert Bortels (directeur Arktos Limburg) en Arif Akgönül (deskundige LOP’s Sint-Truiden basisonderwijs, Sint-Truiden secundair onderwijs en Hechtel-Eksel, Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren secundair onderwijs)

Opgelet: hou er rekening mee dat deze workshop enkel tijdens deel 2 aangeboden wordt.

LOKAAL 00.48 – Keldermans

  • Focus op leerlingen van het secundair onderwijs. Mieke Wullaert getuigt over hoe VTI Aalst inzet op ouderbetrokkenheid bij leerlingen uit het opvangnetwerk. Het Agentschap Integratie & Inburgering legt de nadruk op de jongeren zelf. Ze lichten onder o.a. toe hoe toeleiding naar vrijetijdsbesteding een meerwaarde geeft voor de integratie van jongeren en leggen hierbij de link naar onderwijs.

Toelichting door Mieke Wullaert (VTI Aalst) en Hamid Abroudi (Agentschap Integratie & Inburgering) en Timo Vantyghem (Agentschap Integratie & Inburgering)

Opgelet: hou er rekening mee dat deze workshop enkel tijdens deel 2 aangeboden wordt.

LOKAAL 01.71 – Frans Breziers

13u00:       Netwerkmoment met broodjes                                                      Binnentuin