Beslissingen College van Beroep 2017 ( Vrij onderwijs )

2017_01: pdf bestandCollege_van_beroep_GVO_2017_01_dd_20170125.pdf (68 kB)


Feit:

Evaluatie

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie “onvoldoende”

Beslissing in beroep:

25 januari 2017 – De evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Verzoekende partij werpt op dat de evaluatieprocedure gebeurde door één enkele, onbevoegde evaluator. Het lid van de Raad van Bestuur die de rol van evaluator opnam zou hiertoe niet op rechtsgeldige wijze gemachtigd zijn geweest. De vraag van verzoeker tot overlegging van de stukken waaruit de beslissing tot machtiging aan het ene lid van de Raad van Bestuur blijkt om op te treden als enige evaluator van het ambt ‘adjunct-directeur’ blijft onvoldoende beantwoord door de verweerder.

Verwerende partij werpt op dat verzoekster over de hoedanigheid van de evaluator naar aanleiding van de functioneringsgesprekken nooit een opmerking maakte. Daarnaast verwijst verweerder naar de individuele functiebeschrijving van verzoekster die bovenaan uitdrukkelijk vermeldt wie als haar enige evaluator optreedt.

Het College van Beroep betwist niet dat de verzoekende partij te allen tijde kennis had van de hoedanigheid van de persoon die namens de Raad van Bestuur optrad als haar enige evaluator.
Het College van Beroep is van oordeel dat de stavingsstukken die het van de raadsman van verweerder ontving op 12 januari 2017 tot bewijs van de beslissing van de formele delegatie van de evaluatiebevoegdheid van de Raad van Bestuur aan (…), niet voldoen.

Samengevat is het College van Beroep van oordeel dat de voorliggende evaluatie is gebeurd met miskenning van de bij decreet vastgestelde procedure voor wat betreft de aanduiding van de eerste evaluator. De motivering en de overgelegde stavingstukken bewijzen de machtiging van de Raad van Bestuur niet.  

De evaluatie met de eindconclusie “onvoldoende” dient om de voormelde  redenen te worden vernietigd.