Job in het onderwijs - Buitenlandse studiebewijzen

Bezit je een buitenlands diploma en wil je op basis van dat studiebewijs in het Vlaamse onderwijs aan de slag, dan moet je je diploma laten erkennen. De wijze van erkenning hangt af van het land waarvan je afkomstig bent of waar je gestudeerd hebt. Ook het concrete ambt of vak waarvoor je kandideert, kan mee bepalen welke erkenning je moet aanvragen.

Professionele erkenning

Gereglementeerd beroep van leraar 

De professionele erkenning van buitenlandse lerarendiploma's is de bevoegdheid van AGODI. Via die professionele erkenning verwerf je in Vlaanderen dezelfde onderwijsbevoegdheid als in het thuisland. Een leraar basisonderwijs uit Nederland bijvoorbeeld kan zo in Vlaanderen aangesteld worden als onderwijzer en kleuteronderwijzer.

Ben je onderdaan van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, en heb je daar een diploma behaald dat toegang geeft tot het beroep van leraar dan kan je je diploma professioneel laten erkennen.
De Europese Economische Ruimte bestaat uit de lidstaten van de Europese Unie, aangevuld met IJsland, Liechtenstein, Noorwegen.

Andere gereglementeerde beroepen

Voor de professionele erkenning van overige gereglementeerde beroepen zijn andere administraties (bijvoorbeeld de FOD Volksgezondheid voor verplegers) of beroepsorganisaties (bijvoorbeeld de Psychologencommissie) bevoegd:

Gereglementeerde beroepen en bevoegde instanties

Academische erkenning

Ben je geen onderdaan van de EER en/of heb je je diploma behaald buiten de EER, dan moet je je diploma academisch laten erkennen. De academische erkenning is een officiële bevestiging van de gelijkwaardigheid van het buitenlandse diploma met het overeenstemmende Vlaamse diploma.

De aanvraag voor een academische gelijkwaardigheid verloopt altijd via NARIC (National Academic (& Professional) Recognition and Information Centre).

Ook als je een professionele erkenning kan krijgen voor je buitenlands diploma, kan een academische erkenning soms toch nuttig of nodig zijn. Bijvoorbeeld: een Nederlandse leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in het vak Frans kan via een professionele erkenning aangesteld worden in het algemeen vak Frans in de eerste graad secundair onderwijs. Kandideert hij echter voor het ambt van onderwijzer, dan kan dat alleen als zijn diploma academisch gelijkwaardig is verklaard met een bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (dat een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs is voor het ambt van onderwijzer).

Heb je een bachelor- of masterdiploma uit Nederland, dan kan je in bepaalde gevallen automatisch een niveaugelijkwaardigheid verkrijgen, dus zonder aanvraag bij NARIC.

Contact

T 02 553 03 10
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 09:00 tot 12:00

erkenning.lerarendiploma@vlaanderen.be

Wat is een gereglementeerd beroep?

Een gereglementeerd of beschermd beroep is een beroep waarvan de toegang of de uitoefening wettelijk bepaald is (beroepen met een wettelijk vastgelegde diplomavoorwaarde).

Voor die beroepen zijn specifieke beroepskwalificaties nodig. Zo zijn bvb. de beroepen van arts, verloskundige, verantwoordelijk algemene ziekenverpleger, apotheker, dierenarts en tandheelkundige in alle lidstaten van de EER en Zwitserland gereglementeerd.