Leer- en Ervaringsbewijzendatabank (LED)

Vanaf 1 september 2018 maakt AGODI gebruik van de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank (LED). Dat is een authentieke gegevensbron voor de toetsing van bekwaamheidsbewijzen.

 

Voor de ambten van onderwijzer (ASV) en kleuteronderwijzer (ASV) zal AGODI de bekwaamheidsbewijzen dan ook rechtstreeks uit de LED halen. Dat betekent dat je voor jouw nieuwe personeelsleden die in die ambten beginnen te werken, geen kopie meer hoeft op te sturen, tenzij hun bekwaamheidsbewijs behaald is voor 01-09-2010.

 

Voor nieuwe personeelsleden in andere ambten stuur je wel nog een kopie van hun bekwaamheidsbewijs naar AGODI (via documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be).

 

Meer informatie kan je terugvinden in punt 4.2.4 van de omzendbrief Indiensttreding van een tijdelijk personeelslid in het onderwijs: mededeling aan het ministerie van Onderwijs en Vorming.