Publicaties - Onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers (OKAN)

onthaalonderwijs_square.jpgHet tweejaarlijks rapport OKAN (Onthaalonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers) van het Agentschap voor Onderwijsdiensten is beschikbaar.


Het onthaalonderwijs is bedoeld voor leerlingen die onlangs in België zijn aangekomen en geen Nederlands kennen. Tijdens de lessen OKAN leren ze Nederlands. Zo kunnen de leerlingen zich integreren in de onderwijsvorm en de studierichting die het meest aansluit bij hun individuele capaciteiten.

 

 
 

Tussen schooljaar 2007-2008 en schooljaar 2011-2012 stelden we in het voltijds secundair onderwijs vast dat het aantal OKAN-leerlingen bijna verdubbeld is tot 3120 regelmatige leerlingen. In het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) ging het in het schooljaar 2011-2012 om 97 leerlingen. In het gewoon basisonderwijs volgen dan weer 2827 leerlingen OKAN.
Het aantal OKAN-leerlingen in het secundair onderwijs en in het basisonderwijs maakt minder dan 1% uit van de totale schoolbevolking, het gaat dus om een relatief kleine groep.

Uit cijfers uit de schooljaren 2012-2013 en 2013-2014 lijkt er zich evenwel een daling in te zetten wat betreft het aantal OKAN-leerlingen. Die cijfers zijn nog niet verwerkt in dit rapport.

De meeste leerlingen in het onthaalonderwijs hebben de Afghaanse nationaliteit. Daarnaast zien we dat leerlingen met een Oost-Europese nationaliteit elk jaar sterk vertegenwoordigd zijn in het onthaalonderwijs. Ook stellen we de laatste jaren een toename van het aantal Iraakse leerlingen vast. Ten slotte zijn er nog steeds vrij veel leerlingen met een Belgische en Marokkaanse nationaliteit, maar ze komen niet meer voor in de top drie.

In het voltijds secundair onderwijs en het basisonderwijs blijft Antwerpen de koploper qua onthaalonderwijs. Daarna volgt de provincie Oost-Vlaanderen. Door het lage leerlingenaantal in het DBSO is het moeilijk om voor dat niveau conclusies te trekken.

Verder merken we dat het aantal problematische afwezigheden in het secundair onderwijs hoog ligt bij de OKAN-leerlingen.

Relatief gezien stromen in het secundair onderwijs minder leerlingen door binnen dezelfde school. Wel stroomt het merendeel van de leerlingen door naar het gewoon voltijds onderwijs.

In het lager onderwijs zijn er in het schooljaar 2011-2012 413 scholen met anderstalige nieuwkomers, tegenover 42 in het secundair.

AgODi doet een aantal aanbevelingen voor onthaalonderwijs. Zo vinden we een goede samenwerking tussen scholen, het clb en externe betrokkenen van vitaal belang om het aantal problematische afwezigheden bij OKAN-leerlingen naar beneden te krijgen. Daarnaast pleiten we voor overleg met FEDASIL. Soms plaatst die dienst mensen over de taalgrenzen heen en dat zorgt voor problemen met onthaalonderwijs voor de kinderen. Verder vragen scholen zelf om het systeem van de toewijzing van vervolguren te herzien. Ten slotte pleit AgODi ervoor om een herziening van de toelatingsvoorwaarden in het secundair onderwijs te onderzoeken.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten

Guy Janssens
Administrateur-generaal
Agentschap voor Onderwijsdiensten – AgODi

 

 

onthaalonderwijs_2014_R.jpg

 

pdf bestandRapport_AGODI_Onthaalonderwijs_OKAN_2012-2014.pdf (1.42 MB)

 

 

 

Cijfermateriaal

Bekijk hier het extra cijfermateriaal

 

Vorige jaarrapporten

pdf bestandAgODi_Onthaalonderwijs_Jaarrapport_OKAN_2010-2012.pdf (1.47 MB)

pdf bestandAgODi_Onthaalonderwijs_Jaarrapport_OKAN_2008-2010.pdf (1.19 MB)

pdf bestandAgODi_Onthaalonderwijs_Jaarrapport_OKAN_2007-2008.pdf (1.77 MB)