Publicaties - Speciale onderwijsleermiddelen

speciale_onderwijsleermiddelen_square.jpgHet jaarrapport Speciale Onderwijsleermiddelen (SOL) voor 2013 en 2014 is beschikbaar.

De cel Speciale Onderwijsleermiddelen (SOL) van het Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AgODi ) kent hulpmiddelen toe aan leerlingen met een handicap die de lessen volgen in een basisschool of een secundaire school voor gewoon onderwijs, aan studenten uit het hoger onderwijs en aan cursisten uit de basiseducatie en het volwassenenonderwijs.

Website over specifieke onderwijsbehoeften

Meer informatie over de speciale onderwijsleermiddelen vind je op de website over specifieke onderwijsbehoeften.

 

 

'Speciale onderwijsleermiddelen' zijn hulpmiddelen die personen met een handicap toelaten om in een gewone school les te volgen en die de beperkingen geheel of gedeeltelijk opheffen. Het kan gaan om technische apparatuur zoals een leesloep of brailleregel, ergonomisch meubilair of omzettingen van leerboeken en studiemateriaal in (digitale) braille of grootletterdruk.

Het grootste deel van de beschikbare middelen gaat naar de ondersteuning van leerlingen, studenten en cursisten met een auditieve handicap. Deze ondersteuning bestaat uit de financiering van tolkuren Vlaamse Gebarentaal, schrijftolkuren en de financiering van kopies van notities van medestudenten.

In 2013 ontving AgODi 997 aanvragen: 757 aanvragen voor speciale onderwijsleermiddelen (exclusief tolkuren), 161 aanvragen voor ondersteuning door een tolk Vlaamse Gebarentaal en 92 aanvragen voor ondersteuning door een schrijftolk. In 2014 kreeg AgODi 876 aanvragen: 594 aanvragen voor speciale onderwijsleermiddelen (exclusief tolkuren), 147 aanvragen voor ondersteuning door een tolk Vlaamse Gebarentaal en 87 aanvragen voor ondersteuning door een schrijftolk. Het aantal effectief goedgekeurde aanvragen ligt lager dan het totale aantal aanvragen.

Voor het kalenderjaar 2013 bedroeg het beschikbaar krediet voor toekenningen van speciale onderwijsleermiddelen aan personen met een handicap 1.549.000 euro. Voor 2014 was dat 1.522.000 euro.

Op 21 maart 2014 stemde het Vlaams Parlement het M-decreet. 'M' staat voor maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en schrijft expliciet een recht op redelijke aanpassingen in voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs. Er is bewust gekozen voor een geleidelijke invoering van de maatregelen vanaf het schooljaar 2015-2016. De verwachting is dat met de ingang van dit decreet zowel het aantal aanvragen als het aantal aanvragers zal toenemen. AgODi zal goed monitoren wat de impact is op de speciale onderwijsleermiddelen en volgt op of er bijsturingen nodig zijn.

 

 

SOL_jaarverslag_2013-2014_R.png

 

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_AGODI_SOL_2013-2014.pdf (7.04 MB)

 

Vorige jaarrapporten

SOL_jaarverslag_2011-2012_R.jpg

 

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_AGODI_SOL_2011-2012.pdf (788 kB)

 

 

SOL_jaarverslag_2009-2010_R.jpg

 

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_AGODI_SOL_2009-2010_LR.pdf (1.4 MB)

 

 

SOL_jaarverslag_2008.jpg

 

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_AGODI_SOL_2008_speciale_onderwijsleermiddelen_20090825.pdf (6.82 MB)