Publicaties - Startbanenproject JoJo en VeVe

jojo-veve_square.jpgIn het jaarrapport ‘Startbanenprojecten. Scholen voor Jongeren – Jongeren voor Scholen en Verkeersveiligheid 2015’ vindt u een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen van de startbanenprojecten Scholen voor Jongeren – Jongeren voor Scholen (JoJo) en Verkeersveiligheid (VeVe) in 2015.

 

 

 

 

In 2015 waren in het startbanenproject Scholen voor Jongeren – Jongeren voor Scholen 349 plaatsen toegekend. Het aantal contracten dat liep en het aantal startbaners in 2015 in het JoJo-project blijft ongeveer hetzelfde als in het voorgaande jaar. Wat de duur van de contracten betreft, wordt één op vier tewerkstellingen in het JoJo-project vroegtijdig beëindigd. Alle deelprojecten slagen er ten slotte in om een groot aandeel kansarme jongeren en jongeren van een andere etnisch-culturele afkomst te bereiken.

Het aantal toegekende plaatsen in het VeVe-project is stabiel gebleven ten opzichte van vorig jaar. Er is in het deelproject Verkeersveiligheid een lichte daling van het aantal contracten maar het aantal startbaners blijft ongeveer gelijk. In het Schoolspottersproject blijft het aantal contracten ongeveer hetzelfde als in 2014, terwijl het aantal startbaners hoger ligt. In het startbanenproject Verkeersveiligheid valt een stijging van het aandeel eerstejaarscontracten ten opzichte van vorig jaar op. Het aantal verlengingscontracten is gedaald. Ruim de helft van de startbaners in het startbanenproject Verkeersveiligheid is kansarm en ongeveer een vijfde heeft een andere etnisch-culturele afkomst.

In 2015 werd ruime aandacht besteed aan het vormingsaanbod voor startbaners en hun coaches. Er werd opnieuw gekozen voor een kwaliteitsvol en coherent collectief vormingsaanbod met als doelstelling het professionaliseren en informeren van de startbaners en de coaches. Ook zorgde AgODi voor de terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor individuele opleidingen. Voor beide projecten zijn de kosten voor deze persoonlijke vormingen enorm gestegen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de verhoging van het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs die doorgevoerd werd in 2015. Het budget gesubsidieerd door het Departement WSE werd in 2015 bijna volledig besteed. Er is iets meer besteed dan in 2014, namelijk 97,35%. De besteding van het budget gesubsidieerd door AgODi is licht gedaald in vergelijking met 2014, maar bedraagt nog steeds 93,7%.

Dit jaarrapport bevat net als in 2014 een uitgebreide evaluatie van de tewerkstellingssituatie van voormalige startbaners. We maakten gebruik van VDAB-gegevens. 57% van de jongeren, die tussen 1 januari 2011 en 31 december 2015 uit het project gestapt waren, was aan het werk op 31 december 2015. Dat is een lichte stijging ten opzichte van tewerkstellingsgegevens op 31 december 2014 (uitstromers 2010 tot en met 2014). De tewerkstelling is zowel voor mannen als voor vrouwen gestegen. Het aandeel werkende personen van een andere etnisch-culturele afkomst is gedaald tegenover 2014. Het blijkt niet eenvoudig om na de startbaan snel aan de slag te gaan. Toch is drie vierde van de jongeren in de eerste 24 maanden na de startbaan op minstens één moment aan het werk geweest. Een andere positieve vaststelling is dat de tewerkstellingsgraad bij voormalige startbaners duidelijk hoger is dan de tewerkstellingsgraad bij een vergelijkingsgroep. Het verschil bedraagt maar liefst 14,8%. Daaruit kunnen we besluiten dat het project een positief effect heeft op de toekomstige tewerkstelling van de doelgroepjongeren.

In 2015 werd de trend die al in 2013 startte, voortgezet: het inzetten op de verbetering van enkele administratieve procedures. Zo digitaliseerde AgODi zowel de communicatie naar startbaners en werkgevers (vooralsnog via mail) als de archivering van de dossiers. Daarnaast werd in 2015 niet langer een verklaring op eer van het hoogst behaalde diploma van de startbaner gevraagd, maar schakelde het coördinatieteam over op een bewijs uit de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank.

De resultaten van 2015 zijn een stimulans voor AgODi om samen met de scholen, de lokale besturen en de startbaners ook in 2016 het welslagen van het project te verwezenlijken. In de eerste plaats zullen we de arbeidsmarktcijfers van voormalige startbaners verder blijven analyseren. Zo proberen we de resultaten van de startbanenprojecten beter te kaderen en te interpreteren. In 2016 blijven we ook inzetten op een goede begeleiding van startbaners naar de arbeidsmarkt door trajectbegeleiding aan te bieden. Zo krijgen startbaners een beter zicht krijgen op hun talenten alsook op mogelijke opleidingen en de toekomstige arbeidsmarkt. Er zal nog meer aandacht gaan naar de bezoeken van de tewerkstellingsplaatsen. Daardoor kan er korter op de bal gespeeld worden en kunnen de startbaners intensiever begeleid worden. Daarnaast worden de administratieve procedures in 2016 bijgewerkt door de verdere digitalisering van onze communicatie en door de systemen Mijn Onderwijs (online portaal om communicatie naar scholen op een beveiligde manier te doen verlopen) en DigiS (aanleg van een digitaal schooldossier) in onze werking te integreren. Tot slot blijven we in 2016 sterk inzetten op het informeren van startbaners, coaches en andere geïnteresseerden. In dat kader zullen we de informatiebrochures van de verschillende deelprojecten volledig vernieuwen en opnieuw verspreiden.

 

 

startbanenproject_jojo-veve_2014_R.jpg

 

pdf bestandAgODi_jojo-veve_Startbanenprojecten_jaarrapport_2015 (3.54 MB)

 

 

 

Vorige jaarrapporten

pdf bestandAgODi_JoJo-VeVe_Startbanenprojecten_Jaarrapport_2014.pdf (2.84 MB)

pdf bestandAgODi_JoJo-VeVe_Startbanenprojecten_Jaarrapport_2013.pdf (2.58 MB)

pdf bestandAgODi_JoJo-VeVe_Startbanenprojecten_Jaarrapport_2012.pdf (2.3 MB)

pdf bestandAgODi_JoJo-VeVe_Startbanenprojecten_Jaarrapport_2010-2011.pdf (4.62 MB)

pdf bestandAgODi_JoJo-VeVe_Startbanenprojecten_Jaarrapport_2009.pdf (4.38 MB)

pdf bestandAgODi_JoJo-VeVe_Startbanenprojecten_Jaarrapport_2008.pdf (944 kB)

 

Onderzoeksrapport JoJo-VeVe 2012

onderzoeksrapport-jojo-veve-2012_R

 

Lees meer hierover