Publicaties - AGODI Jaarverslag

agodi_square.jpgVoor vragen over het jaarverslag of
voor een papieren versie kan je contact opnemen met:
Goedele De Cock
goedele.decock@ond.vlaanderen.be
T 02 553 94 75

 

 

 
 

Geachte heer, mevrouw

Graag stellen wij het jaarverslag 2015 van het Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi voor. Zoals steeds vind je een bundeling van heel veel interessante en relevante onderwijsgegevens. Een team van bijna 462 personeelsleden zorgt daarvoor. AgODi is verantwoordelijk voor de niveaus basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

In 2015 beschikte AgODi over een budget van meer dan 8,4 miljard euro. Het grootste deel van dat bedrag gaat naar de lonen van de 163.834 personeelsleden. In het basis- en secundair onderwijs samen liepen 1.155.348 leerlingen school. Het DKO telde 175.804 leerlingen.

AgODi werkt heel goed samen met de scholen en in feite met alle stakeholders. We bouwen steeds meer een modern agentschap uit om de scholen, directies en personeelsleden nog meer van dienst te zijn. Zo laten we de communicatie verder digitaal verlopen en proberen we de planlast tot een minimum te beperken. Een aantal zaken die daartoe bijdragen zijn de elektronische salarisbrief, het verder ontwikkelen van Mijn Onderwijs, DISCIMUS en Dataloep. Daarnaast zijn er ook nog projecten zoals ASR, de aangifte sociaal risico.

Jaarlijks stellen we een aantal slotbeschouwingen en aanbevelingen op. Je leest ze achteraan in ons jaarverslag. In 2015 haalde AgODi zijn doelstellingen. De dienstverlening lag op een zeer hoog niveau. Op beleidsvlak kreeg het agentschap te maken met de verhoogde instroom van vluchtelingen. Het nam de nodige maatregelen voor OKAN-onderwijs en voor de ondersteuning van steden, gemeenten en scholen. Ook AgODi moest door de budgettaire krapte een aantal besparingsmaatregelen uitvoeren. Het agentschap zorgde voor een duidelijke communicatie daarover. Op de Ronde van Vlaanderen sensibiliseerden we scholen voor de privacy rond persoonsgegevens. Verder probeerde het agentschap de planlast voor scholen tot een minimum te beperken en werd de kaart van digitalisering verder getrokken. Nog meer projecten en aanbevelingen staan in ons jaarverslag.

We wensen je een interessante lectuur!

Met vriendelijke groeten,

Guy Janssens
Administrateur-generaal
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi

 

 

jaarverslag-2015_R.jpg

pdf bestandAgodi_Jaarverslag_2015.pdf (3.64 MB)

 

 

Vorige jaarrapporten

jaarverslag-2014_R

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2014.pdf (3.18 MB)

 

 

jaarverslag-2013_R

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2013.pdf (2.5 MB)

 

 

jaarverslag-2012_R

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2012.pdf (3.7 MB)

 

 

jaarverslag-2011_R

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2011.pdf (2.47 MB)

 

 

jaarverslag-2010_R

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2010.pdf (2.83 MB)

 

 

jaarverslag-2009_R

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2009.pdf (4.46 MB)

 

 

jaarverslag-2008_R

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2008.pdf (3.04 MB)