Publicaties - AGODI Jaarverslag

Een reclamepaneel van AGODI op een jobbeurs.Voor vragen over het jaarverslag of
voor een papieren versie kan je contact opnemen met:
Goedele De Cock
goedele.decock@ond.vlaanderen.be
T 02 553 94 75

 

 

 
 

Geachte heer, mevrouw

In het negende jaarverslag leest u hoe AGODI in 2016 zijn missie “Als betrouwbare partner tussen beleid, scholen en andere actoren, bijdragen tot kwaliteitsvol onderwijs” waarmaakte.
We actualiseerden, samen met de medewerkers, onze visie en maakten van de gelegenheid gebruik om nieuwe accenten te leggen voor onze dienstverlening en interne organisatie.
De ambities uit het ondernemingsplan realiseerden we voor het overgrote deel, zelfs al koppelden we daar heel scherpe doelstellingen aan.
Naast een degelijke dienstverlening voor scholen, ouders, leerlingen en personeelsleden – waar onze medewerkers zich elke dag voor inzetten – werkten we verder aan innovatieve IT-projecten. Zo was er de vernieuwbouw van het salarissysteem met een toegankelijke salariswebsite voor alle onderwijspersoneelsleden en de overname van de verplichtingen van de schoolbesturen voor “Aangifte Sociaal Risico”. Beide projecten zullen in 2017 afgerond zijn. AGODI vervulde ook een trekkersrol in Dataloep. Daardoor krijgen de scholen verrijkte informatie op maat over hun leerlingengegevens.
We werkten mee aan de ontwikkeling en de toepassing van nieuw beleid en maatschappelijke uitdagingen zoals de vereenvoudiging van de verlofstelsels, het M-decreet, de instroom van vluchtelingen, het project duaal leren enz. Tijdens de jaarlijkse Ronde van Vlaanderen voor directies gingen we in op actuele thema’s en we beantwoordden talloze vragen.
In ons personeelsbeleid hadden we ook in 2016 oog voor vormingskansen voor onze personeelsleden en voor diversiteitsbeleid. We streefden, zoals steeds, naar een efficiënte inzet van middelen.
In dit jaarrapport vindt u een uitgebreide waaier aan – soms unieke – gegevens en cijfers. Het is als het ware een echt naslagwerk.
Ten slotte formuleerden we op basis van dit jaarverslag een aantal aanbevelingen, aandachtspunten voor onze toekomstige werking en suggesties voor het beleid.
Ik wens u een boeiende en nuttige lectuur toe over de werking van AGODi in 2016!

Met vriendelijke groeten

Guy Janssens
Administrateur-generaal
Agentschap voor Onderwijsdiensten
AGODI

 

 

Jaarverslag van AGODI voor 2016

 

 

pdf bestandAGODI_Jaarverslag_2016.pdf (3.6 MB)

 

 

 

Vorige jaarrapporten

Jaarverslag van AGODI voor 2015

pdf bestandAgodi_Jaarverslag_2015.pdf (3.64 MB)

 

 

Jaarverslag van AGODI voor 2014

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2014.pdf (3.18 MB)

 

 

Jaarverslag van AGODI voor 2013

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2013.pdf (2.5 MB)

 

 

Jaarverslag van AGODI voor 2012

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2012.pdf (3.7 MB)

 

 

Cover Jaarverslag 2011

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2011.pdf (2.47 MB)

 

 

Cover Jaarverslag  van AGODI voor 2010

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2010.pdf (2.83 MB)

 

 

Jaarverslag van AGODI voor 2009

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2009.pdf (4.46 MB)

 

 

Jaarverslag van AGODI voor 2008

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2008.pdf (3.04 MB)