Publicaties - Vlaamse reaffectatiecommissie

reaffectatiecommissie_square.jpgIn de rapporten van de Vlaamse reaffectatiecommissie vind je informatie over het aantal personeelsleden dat, per schooljaar:

 - Wegens ontstentenis van betrekking ter beschikking gesteld werd.

 - Gereaffecteerd en/of wedertewerkgesteld werd.

 - Niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld werd.

 

 
 

In 1992 werd het systeem van ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB), reaffectatie en wedertewerkstelling vastgelegd in het Onderwijsdecreet III van 9 april 1992 en het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage van 29 april 1992.

De in het besluit vastgelegde regeling werd door de jaren heen verschillende keren aangepast en verfijnd.

Vanaf 1 september 2015 wordt de werking van de Vlaamse reaffectatiecommissie, en van de reaffectatiecommissies van scholengroepen van het GO!, opgeschort voor scholen en instellingen die tot een scholengemeenschap behoren.

 

 

Rapport over het schooljaar 2015-2016

pdf bestandrapport Vlaams reaffectatiecommissie over 2015-2016.pdf (1.43 MB)

 

Vorige jaarrapporten

Vlaamse_reaffectatiecommissie_2014-2015_R.png

pdf bestandAgODi_Rapport_Vlaamse_reaffectatiecommissie_2014-2015.pdf (2.12 MB)

 

vlaamse_reaffectatiecommissie_2013-2014_R.jpg

 

pdf bestandAgODi_Rapport_Vlaamse_reaffectatiecommissie_2013-2014.pdf (1.24 MB)

 

 

vlaamse_reaffectatiecommissie_2012-2013_R.jpg

 

pdf bestandAgODi_Rapport_Vlaamse_reaffectatiecommissie_2012-2013.pdf (875 kB)

 

 

vlaamse_reaffectatiecommissie_2011-2012_R.jpg

 

pdf bestandAgODi_Vlaamse_reaffectatiecommissie_Jaarrapport_2011-2012.pdf (1.19 MB)

 

 

vlaamse_reaffectatiecommissie_2010-2011_R.jpg

 

pdf bestandAgODi_Vlaamse_reaffectatiecommissie_Jaarrapport_2010-2011.pdf (329 kB)

 

 

vlaamse_reaffectatiecommissie_2009-2010_R.jpg

 

pdf bestandAgODi_Vlaamse_reaffectatiecommissie_Jaarrapport_2009-2010.pdf (941 kB)

 

 

vlaamse_reaffectatiecommissie_2008-2009_R.jpg

 

pdf bestandAgODi_Vlaamse_reaffectatiecommissie_Jaarrapport_2008-2009.pdf (218 kB)

 

 

vlaamse_reaffectatiecommissie_2007-2008_R.jpg

 

pdf bestandAgODi_Vlaamse_reaffectatiecommissie_Jaarrapport_2007-2008.pdf (252 kB)

 

 

vlaamse_reaffectatiecommissie_2006-2007_R.jpg

 

pdf bestandAgODi_Vlaamse_reaffectatiecommissie_Jaarrapport_2006-2007.pdf (283 kB)