Publicaties - Ziekteverzuim Vlaamse onderwijspersoneel

ziekteverzuim_square.jpgHet jaarlijks rapport Ziekteverzuim van het Vlaamse onderwijspersoneel
van het Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi .

 

 

 

 

 

In 2015 is het aantal ziektedagen opgenomen door personeelsleden in het Vlaams onderwijs gestegen tot 16,35 dagen. Dat komt overeen met een ziekteverzuimpercentage van 4,48%. Psychosociale aandoeningen blijven de voornaamste oorzaak van ziekte bij leraren, zeker bij oudere leeftijdsgroepen. Iets minder dan de helft van de personeelsleden is nooit ziek en dat geldt ook voor de oudere leeftijdsgroepen. De mogelijkheid om na een periode van ernstige en langdurige ziekte deeltijds te werken wordt vaker aangegrepen. Sinds 2015 kan dat ook voor langdurige periodes voor personeelsleden die hun oorspronkelijke opdracht niet meer kunnen opnemen. Voor minister van Onderwijs Hilde Crevits is het een bekommernis, om een gedifferentieerde loopbaan en werkbaar werk te voorzien voor alle personeelsleden van alle leeftijden, ook voor oudere personeelsleden.

Veel leesplezier!

 

 

ziekteverzuim_2015_R.jpg

pdf bestandAgODi_Ziekteverzuim_Jaarrapport_2015.pdf (4.01 MB)

 

 

Vorige jaarrapporten

ziekteverzuim_2014_R

pdf bestandAgODi_Ziekteverzuim_Jaarrapport_2014.pdf (4.04 MB)

 

 

ziekteverzuim_2013_R

pdf bestandAgODi_Ziekteverzuim_Jaarrapport_2013.pdf (1.58 MB)

 

 

ziekteverzuim_2012_R

pdf bestandAgODi_Ziekteverzuim_Jaarrapport_2012.pdf (2.92 MB)

 

 

ziekteverzuim_2011_R

pdf bestandAgODi_Ziekteverzuim_Jaarrapport_2011.pdf (2.85 MB)

 

 

ziekteverzuim_2010_R

pdf bestandAgODi_Ziekteverzuim_Jaarrapport_2010.pdf (1.15 MB)

 

 

ziekteverzuim_2009_R

pdf bestandAgODi_Ziekteverzuim_Jaarrapport_2009.pdf (694 kB)

 

 

ziekteverzuim_2008_R

pdf bestandAgODi_Ziekteverzuim_Jaarrapport_2008.pdf (852 kB)