Salarisinfo - Index evolutie salaris

Hoe gebruik je deze tabel?

Jaarwedde aan 100%   x   1/12   x  coefficiënt   =  bruto maandwedde

SPILINDEX INGANGSDATUM COEFFICIENT
138,01 01.01.1990 x 1
140,77 01.02.1990 x 1,02
143,59 01.10.1990 x 1,0404
146,46 01.03.1991 x 1,0612
110,43 01.12.1991 x 1,0824
112,64 01.10.1992 x 1,1041
114,89 01.07.1993 x 1,1262
117,19 01.11.1994 x 1,1487
119,53 01.05.1996 x 1,1717
121,92 01.10.1997 x 1,1951
101,12 (= nieuwe spilindex op 1/1/1998)
103,14 01.06.1999 x 1,2190
105,20 01.09.2000 x 1,2434
107,30 01.07.2001 x 1,2682
109,45 01.03.2002 x 1,2936
111,64 01.07.2003 x 1,3195
113,87 01.11.2004 x 1,3459
116,15 01.09.2005 X 1,3728
102,10 (= nieuwe spilindex op 1/1/2006
104,14 01.11.2006 X 1,4002
106,22 01.02.2008 X 1,4282
108,34 01.06.2008 X 1,4568
110,51 01.10.2008 X 1,4859
112,72 01.10.2010 X 1,5157
114,97 01.06.2011 x 1,5460
117,27 01.03.2012 x 1,5769
119,62 01.01.2013 x 1,6084
101,02 (= nieuwe te bereiken spilindex op 1/1/2014
101,02 01.07.2016 x 1,6406
103,04 01.07.2017 x 1,6734
(Te bereiken spilindex : 105,10)

Regelgeving