Salarisoverzicht

Salarisoverzicht: salarisberekening personeelsleden

Wat houdt de vernieuwing in?

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) biedt vanaf 30 november 2017 de schoollisting online aan via Mijn Onderwijs. Vanaf nu spreken we niet langer over de schoollisting, maar over het salarisoverzicht. Tot en met januari 2018 heeft elke school naast het salarisoverzicht ook nog de klassieke schoollisting op papier ontvangen. Nu verloopt alles enkel nog digitaal.

Het maandelijkse salarisoverzicht bevat alle elementen van de salarisberekening van de personeelsleden van de instelling voor die maand. AGODI bezorgt je dat overzicht ter informatie, maar je kan het ook gebruiken als instrument voor personeelsbeleid, bv. om na te gaan of je de juiste gegevens hebt doorgegeven over aanstellingen, verloven enzovoort voor je personeelsleden.

Waarom een vernieuwing?

  • Dankzij die vernieuwing draagt AGODI bij tot een papierarme omgeving. De papieren schoollistings omvatten jaarlijks immers ruim 800.000 bladen.
  • Met een digitaal bestand kunnen we je meer informatie bezorgen dan vroeger. We bieden het salarisoverzicht aan als een CSV-bestand. Dat is een veelzijdig bestandstype dat kan ingelezen worden door de meeste dataprogramma’s.

Wat zijn de voordelen van werken met een CSV-bestand?

  • Voor het raadplegen en bewerken ben je niet beperkt tot één specifiek programma. Je kan werken met MS Excel, Access, Open Office Calc, Google Spreadsheet enzovoort.
  • Gegevens kan je gemakkelijk bewerken. Zo kan je bijvoorbeeld aan de hand van formules bepaalde berekeningen uitvoeren.
  •  Om snel de gegevens terug te vinden die je vaak nodig hebt, kan je filters toepassen.

Aanmelden op Mijn Onderwijs

Omdat het salarisoverzicht gevoelige informatie bevat, is er een nieuw vertrouwelijk thema aangemaakt op Mijn Onderwijs voor directies en administraties: Salarisoverzicht. Op dit moment heeft alleen de lokale beheerder van de instelling (meestal is dat de directeur) toegang tot dat thema. De directeur kan andere gebruikers van Mijn Onderwijs rechten geven.

Aanmelden kan via de website Mijn Onderwijs met je elektronische identiteitskaart, een federaal token of een digitale code. De website is raadpleegbaar via pc, tablet of smartphone:

Voor vragen over rechten en de lokale beheerder op Mijn Onderwijs kan je terecht bij de Edison Helpdesk.

Meer informatie

Over het salarisoverzicht is er ook een nieuwe omzendbrief: Toelichting bij het salarisoverzicht

Rubrieken, codes, afkortingen

Het salarisoverzicht bevat heel wat geformaliseerde informatie.

De verklaring van de rubrieken, codes en afkortingen in deze lijst vind je op de pagina Salarisoverzicht: betekenis van rubrieken, afkortingen en codes

Heb je vragen bij het salarisoverzicht?

Voor inhoudelijke vragen over de salarisberekening en het salarisoverzicht kan je steeds terecht bij de dossier- en relatiebeheerder van je instelling.

Je vindt de contactgegevens op Mijn Onderwijs. Je hebt de keuze om je dossier- en relatiebeheerder telefonisch of via mail te contacteren.

Je dossier- en relatiebeheerder of een collega is op werkdagen bereikbaar tussen 8u00 en 17u00 en beantwoordt je vragen binnen de drie werkdagen.