Startbanenprojecten JoJo en VeVe

Onderhoudsmedewerkers deeltijds: OAO voor nieuwe contracten vanaf 01/09/2017

Vanaf 01/09/2017 zal in het JoJo-project voor onderhoudsmedewerkers uit DBSO niet langer gewerkt worden met een gewone, deeltijdse arbeidsovereenkomst, maar met de Overeenkomst Alternerenede Opleiding (dit in kader van het stelsel ‘duaal leren’).  De OAO zorgt voor een eenduidig statuut voor alle jongeren in het deeltijds onderwijs.

De deeltijdse onderhoudsmedewerker ontvangt niet langer een loon maar een forfaitaire leervergoeding die is vastgelegd in de regelgeving omtrent de OAO’s.  Deze wordt betaald door het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Werkgevers die een jongere uit het deeltijds onderwijs tewerkstellen via een OAO moeten door het Vlaams Partnerschap Duaal Leren erkend worden als leerwerkplek. Pas wanneer de erkenning goedgekeurd is, kan een overeenkomst afgesloten worden. Vraag de erkenning dus tijdig aan.

Meer informatie over de voorwaarden voor u als werkgever en voor de onderhoudsmedewerkers vindt u terug via deze link.

Algemene info

Sinds 2001 lopen binnen het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap twee startbanenprojecten:

De startbanenprojecten hebben twee doelstellingen. Enerzijds willen ze laaggeschoolde jongeren een leerrijke eerste werkervaring aanbieden in scholen, lokale besturen en organisaties. Anderzijds willen de startbanenprojecten hen de kans geven om bijkomende opleidingen te volgen. Zo heeft de jongere een extra troef in handen om duurzaam ingeschakeld te worden op de arbeidsmarkt na de tewerkstelling als startbaner.

Het JoJo-project wil scholen met een publiek van jongeren met schoolse problemen een bijkomende werkkracht bieden om te werken aan een positief schoolklimaat. Het VeVe-project streeft ernaar een verkeersveilige schoolomgeving te creëren en het school-woonverkeer veiliger maken.