Verlofstelsels - Politiek verlof en politieke mandaten

 
 

Deze rubriek is bestemd voor personeelsleden van het onderwijs met uitzondering van de personeelsleden van:

  • het universitair onderwijs;
  • de instellingen voor hoger onderwijs;
  • de Hogere Zeevaartschool.

 

 
 

Een politiek verlof wordt toegekend voor de volgende politieke mandaten:

1° burgemeester, schepen of gemeenteraadslid;
2° voorzitter, lid van het bureau of lid van de raad voor maatschappelijk welzijn;
3° lid van de bestendige deputatie of lid van de provincieraad;
4° voorzitter van een agglomeratie of van een federatie van gemeenten;
5° voorzitter, lid van het vast bureau van de districtsraad of lid van de districtsraad;
6° lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers of van de Senaat;
7° lid van het Vlaams Parlement;
8° lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad;
9° lid van het Europees parlement;
10° lid van de federale Regering;
11° lid van de Vlaamse Regering of van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
12° staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
13° lid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

 
 

Naargelang de aard van het politiek mandaat bestaan er twee vormen van politiek verlof:

  1. politiek verlof van ambtswege waaraan het personeelslid zich niet kan onttrekken;
  2. politiek verlof op verzoek van het personeelslid, dat zowel voltijds als deeltijds kan worden genomen.

 

 

 

FAQ - Politiek verlof van ambtswege

FAQ - Politiek verlof op verzoek

FAQ - Politiek verlof en politieke mandaten - Varia

 

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op via: politiekmandaat@ond.vlaanderen.be.
Wij antwoorden zo snel mogelijk.