Aan- en afwezigheden Corona

Aan- en afwezigheden tijdens de schoolopstart in mei-juni 2020

Op 13 maart 2020 werden de Vlaamse scholen gesloten. Er was enkel noodopvang. In normale omstandigheden registreren scholen elke afwezigheid van hun leerlingen in Discimus, de databank van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). AGODI heeft toen aan de scholen gemeld dat registratie van aan- en afwezigheden vanaf 13 maart tijdelijk niet nodig was. Dit was zinloos. Sinds vrijdag 15 mei 2020 werd aan de scholen gevraagd om opnieuw afwezigheidsgegevens door te sturen naar Discimus. Door het invoeren van twee nieuwe codes, namelijk de X-code voor leerlingen die niet op school worden verwacht en de N-code voor leerlingen aanwezig in de opvang van de school, kan er opnieuw zinvolle informatie gehaald worden uit de afwezigheidsregistratie.

In dit rapport maakt AGODI een bundeling van gegevens die we uit de registraties van de scholen kunnen afleiden. Aangezien niet elke school consequent alle afwezigheden registreerde, kunnen we geen volledige gegevens voor de gehele schoolbevolking geven. We geven wel betrouwbare percentages weer, op basis van de data van scholen die wel  volledig lijken te hebben geregistreerd. Hoe we deze selectie maken, wordt achteraan dit document uitgelegd.

pdf bestandRapport_Aan-Afwezigheden_Corona_heropstart_2020.pdf (1009 kB)