Aanvraag voor onderwijsbevoegdheden en programmaties in het deeltijds kunstonderwijs

Je vindt hier alle informatie over de:

 • aanvragen voor onderwijsbevoegdheden die je academie ten laatste op 1 maart (vervaltermijn) moet indienen voor clusters van opties of muziekinstrumenten of nog niet bestaande opties of muziekinstrumenten die ingericht worden vanaf 1 september 2021.
 •  aanvragen voor programmaties die je academie ten laatste op 1 april (vervaltermijn) moet indienen voor domeinen en structuuronderdelen die ingericht worden op 1 september 2021.

NIEUW! Aanvragen voor onderwijsbevoegdheid en programmatieaanvragen van 2021-2022 vul je in met het e-formulier via Mijn Onderwijs. 
LET OP: je hebt daarvoor toegang nodig tot een instelling van het deeltijds kunstonderwijs en tot het thema Structuur en organisatie openbaar.  

Via deze link ga je naar de juiste pagina in Mijn Onderwijs. De formulieren vind je terug onder het tabblad ‘E-formulieren’. De formulieren worden gelanceerd in de week van 25 januari 2021.

1. Aanvragen voor onderwijsbevoegdheden

Om haar opleidingsaanbod uit te breiden met een optie of een muziekinstrument, moet een academie bijkomende onderwijsbevoegdheid verwerven. Het schoolbestuur vraagt ten laatste op 1 maart onderwijsbevoegdheid aan voor clusters van opties of muziekinstrumenten of nog niet bestaande opties of muziekinstrumenten.

Het e-formulier is beperkt tot één aanvraag van:

 • een bestaande cluster van opties
 • of een bestaand muziekinstrument
 • of een nog niet bestaande optie
 • of een nog niet bestaand muziekinstrument.

Als je voor een aantal clusters of afzonderlijke muziekinstrumenten onderwijsbevoegdheid wil verwerven, vul je verscheidene formulieren in.

Voeg bij de aanvraag volgende bijlagen toe:

 • Een motivatiedossier (pdf). Meer informatie over de criteria van het motivatiedossier vind je hier terug
 • Een ondertekend protocol van onderhandeling in het lokaal comité (pdf).

Een academie die gedurende drie opeenvolgende schooljaren de cluster of het muziekinstrument niet organiseert, verliest vanaf het daaropvolgende schooljaar de onderwijsbevoegdheid.

2. Programmatieaanvragen

Om een nieuw domein of structuuronderdeel te organiseren, moet een academie dat domein of structuuronderdeel programmeren. Het schoolbestuur vraagt ten laatste op 1 april de programmatie aan van domeinen en/of structuuronderdelen per vestigingsplaats.

Tijdens de programmatieperiode is het niet mogelijk om het structuuronderdeel op een andere vestigingsplaats te programmeren of uit te breiden naar een andere vestigingsplaats. Dat kan pas in het schooljaar na de oprichtingsperiode.

LET OP: het uitbreiden naar een andere vestigingsplaats van een domein of structuuronderdeel dat al volledig is opgericht, is geen programmatie. Het schoolbestuur meldt de uitbreiding van volledig opgericht aanbod ten laatste op 30 september via document G.

Per vestigingsplaats dien je één aanvraag in. Op het formulier kan je verscheidene domeinen en structuuronderdelen invullen die je op de vestigingsplaats wil programmeren.

 • Voorbeeld 1: Je academie wil het structuuronderdeel eerste graad woordkunst-drama programmeren op twee vestigingsplaatsen. Je dient twee aanvragen in, één per vestigingsplaats. Op beide formulieren vul je de programmatie van het structuuronderdeel eerste graad woordkunst-drama in.
 • Voorbeeld 2: Je academie wil het structuuronderdeel muziekgeschiedenis en het domein dans, met onderliggende structuuronderdelen eerste graad en tweede graad, programmeren op één vestigingsplaats. Je dient één aanvraag in en vult de programmatie van het domein dans en de programmatie van de structuuronderdelen muziekgeschiedenis, eerste graad dans en tweede graad dans in.

Zorg ervoor dat je het instellingsnummer van de academie én het volgnummer van de vestigingsplaats waarvoor je de programmatie aanvraagt, correct invult. Ken je het volgnummer niet? Zoek het op viaOnderwijsaanbod .

De goedkeuring van een programmatie geldt alleen in het schooljaar volgend op de aanvraag.

Tip

Hou deze documenten digitaal ter beschikking wanneer je de aanvraag voor onderwijsbevoegdheid indient via het e-formulier:

 • De motivering van de aanvraag (pdf, max. 20 MB)
 • Het ondertekend protocol van onderhandeling in het lokaal comité (pdf, max. 2MB)
Meer informatie