AGODI - Contact

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLB

 
 
 
 

DKO

 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene contactinformatie
 

• Afdeling Personeel Basisonderwijs en Centra Leerlingenbegeleiding: T 02 553 93 07
• Afdeling Personeel Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs: T 02 553 92 61
• Afdeling BaO, DKO en CLB – scholen en leerlingen: T 02 553 90 15
• Afdeling SO – Scholen en leerlingen: T 02 553 87 14
• Dienst arbeidsongevallen: T 02 553 65 06
• Verificateurs: zoek verificateur

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel (
bekijk op kaart)
Onze kantoren zijn open van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Elektronisch insturen van documenten

Je mag ons zeker ingescande documenten bezorgen:

Duid steeds de juiste afdeling of cel, het werkstation of schoolbeheerteam aan!
Vermeld ook steeds het stamboeknummer als je correspondentie gaat om een personeelslid van het onderwijs.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Secretariaat administrateur-generaal Patrick Poelmans
T 02 553 67 71

agodi@vlaanderen.be 

 
 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Inspectie en pedagogische begeleiding  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Opleidingen schoolsecretariaten

Afdeling Personeel Basisonderwijs en CLB ( afgekort PBC )

Wat doen wij voor jou?

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI
Afdeling Personeel Basisonderwijs en CLB

Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 93 07
personeel.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be
 

Je kan je dossierbeheerder rechtstreeks contacteren.

Contactgegevens per instelling kan je opzoeken door op volgende link te klikken
Zoek dossierbeheerder werkstation personeel
 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Inspectie en pedagogische begeleiding  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Opleidingen schoolsecretariaten

Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB - Scholen en leerlingen

Wat doen wij voor jou?

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI
Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB
Scholen en leerlingen

Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 90 15
scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be
 

Je kan je dossierbeheerder rechtstreeks contacteren.

Contactgegevens per instelling kan je opzoeken door op volgende link te klikken
Zoek dossierbeheerder schoolbeheerteam

Zoek een scholengemeenschap
 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Inspectie en pedagogische begeleiding  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Opleidingen schoolsecretariaten

Verificateurs
 

De verificatieteams doen de volgens de onderwijsreglementering voorziene controles. Ze ondersteunen de instellingen bij het correct toepassen van de regelgeving en de daarmee samenhangende administratieve verplichtingen.

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI
Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB
Scholen en leerlingen

Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 67 71
scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be
 

Je kan je verificateur rechtstreeks contacteren.

Contactgegevens per instelling kan je opzoeken door op volgende link te klikken
Zoek verificateur

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Inspectie en pedagogische begeleiding  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Opleidingen schoolsecretariaten

Inspectie en Pedagogische Begeleiding
 

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI
Afdeling Personeel Basisscholen en CLB

Secretariaat afdeling
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 93 07
 

Je kan je rechtstreeks contact opnemen met Werkstation 04
T 02 553 94 17

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

Voor alle personeelsleden van de Inspectie en Pedagogische begeleiding stuur je de briefwisseling en formulieren naar werkstation 4. Vermeld bij personeelsgebonden correspondentie ook steeds duidelijk de volledige naam en het stamboeknummer van het personeelslid.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Inspectie en pedagogische begeleiding  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Opleidingen schoolsecretariaten

Onderwijsinspectie Basisonderwijs

Coördinerend inspecteur

Ludo De Lee
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 88 02
onderwijsinspectie@vlaanderen.be

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Inspectie en pedagogische begeleiding  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Opleidingen schoolsecretariaten

Cel Speciale onderwijsleermiddelen ( SOL )
 

Website Speciale onderwijsleermiddelen

Vlaamse overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten - AGODI
Cel Speciale onderwijsleermiddelen ( SOL )

Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 92 40 
an.segers@ond.vlaanderen.be

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Inspectie en pedagogische begeleiding  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Opleidingen schoolsecretariaten

Lokale overlegplatforms ( LOP's )
 

Website Lokale overlegplatforms

Sinds 2002 zijn er verspreid over heel Vlaanderen een 70-tal LOP’s (lokale overlegplatforms). De LOP’s hebben lokale partners samengebracht die op de één of andere manier meehelpen de gelijke onderwijskansen van de jongeren in de regio te realiseren. Het doel van elk LOP is het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen, het vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie en het bevorderen van sociale cohesie.

Coördinatie lokale overlegplatforms

Patrick Vanspauwen
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 04 03
0473 93 89 34
patrick.vanspauwen@ond.vlaanderen.be
 

Je kan je LOP-voorzitter of LOP-deskundige rechtstreeks contacteren.

Contactgegevens kan je opzoeken door op volgende link te klikken
Zoek een voorzitter of een deskundige van de Lokale Overlegplatforms (LOP) gelijke onderwijskansen
 

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Inspectie en pedagogische begeleiding  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Opleidingen schoolsecretariaten

Leerkrachtendatabank VDAB
 

Website leerkrachtendatabank

Heb je vragen over de werking van de leerkrachtendatabank, contacteer dan de VDAB op het gratis nummer:
0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur) of via leerkrachtendatabank@vdab.be

Meer info vind je ook op www.vdab.be/leerkrachtendatabank

 

Vragen over onderwijsbevoegdheid en bekwaamheidsbewijzen in het basisonderwijs

T 02 553 92 00 of 02 553 93 00
leerkrachtendatabank.basisonderwijs@vlaanderen.be

 

Vragen over onderwijsbevoegdheid, bekwaamheidsbewijzen of nuttige ervaring in het secundair onderwijs

Cel "Word Leerkracht":
T 02 553 92 00 of 02 553 93 00
leerkrachtendatabank.secundaironderwijs@vlaanderen.be

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Inspectie en pedagogische begeleiding  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Opleidingen schoolsecretariaten

Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
 

Ouders en leerlingen kunnen hier terecht met vragen over hun rechten en plichten in het basisonderwijs.

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI
Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB
Scholen en leerlingen

Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 04 15
scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Inspectie en pedagogische begeleiding  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Opleidingen schoolsecretariaten

Commissie Zorgvuldig Bestuur
 

Website Commissie Zorgvuldig Bestuur

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI

t.a.v Frederik Stevens
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Secretaris Telefoon E-mail
Frederik Stevens 02 553 65 98 zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Inspectie en pedagogische begeleiding  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Opleidingen schoolsecretariaten

Commissie inzake Leerlingenrechten
 

Website Commissie inzake Leerlingenrechten

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI

Hendrik Consciencegebouw
Secretariaat Commissie inzake Leerlingenrechten
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Voor het   Telefoon E-mail
Basisonderwijs Ingrid Hugelier 02 553 93 83 commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
Secundair onderwijs Eline De Neef 02 553 98 83 commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Inspectie en pedagogische begeleiding  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Opleidingen schoolsecretariaten

Vlaamse bemiddelingscommissie
 

Website Vlaamse bemiddelingscommissie

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI

Vlaamse bemiddelingscommissie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 87 18
F 02 553 93 85
bemiddelingscommissie.onderwijs@vlaanderen.be

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Inspectie en pedagogische begeleiding  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Opleidingen schoolsecretariaten

AGODI - Academie opleidingen voor schoolsecretariaten
 

Website AGODI - Academie opleidingen voor schoolsecretariaten

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Heeft u vragen of wenst u bijkomende informatie? Aarzel dan niet een van de volgende personen te contacteren:

Voor vragen over de praktische organisatie en inhoudelijke vragen over personeelregelgeving
Patrick Savat
T 02 553 94 26
patrick.savat@ond.vlaanderen.be

Voor inhoudelijke vragen over schoolregelgeving
Maureen Mestdag
T 02 553 99 06
maureen.mestdag@ond.vlaanderen.be
of
Els De Wint
T 02 553 93 88
els.dewint@ond.vlaanderen.be

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Startbanenproject JoJo-VeVe  |  Opleidingen schoolsecretariaten

Afdeling Personeel Secundair Onderwijs en DKO ( afgekort PSK )

Wat doen wij voor jou?

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI
Afdeling Personeel Secundair Onderwijs en DKO

Secretariaat afdeling
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 92 61
personeel.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be
 

Je kan je dossierbeheerder rechtstreeks contacteren.

Contactgegevens per instelling kan je opzoeken door op volgende link te klikken
Zoek dossierbeheerder werkstation personeel

Zoek dossierbeheerder ondersteunend personeel SO
 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

Voor het MVD-personeel stuur je alle briefwisseling en formulieren naar je werkstation, met vermelding 'MVD- personeel'. Voor vragen in dit verband kan je contact nemen met het nummer: 02 553 91 04

Cel Word Leerkracht secundair onderwijs

Mail naar: Cel Word Leerkracht

T 02 553 92 00.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Startbanenproject JoJo-VeVe  |  Opleidingen schoolsecretariaten

Afdeling Secundair Onderwijs – Scholen en Leerlingen ( afgekort SO SenL )

Wat doen wij voor jou?

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI
Afdeling Secundair Onderwijs – Scholen en Leerlingen

Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 87 14

Je kan je dossierbeheerder rechtstreeks contacteren.

Contactgegevens per instelling kan je opzoeken door op volgende link te klikken
Zoek dossierbeheerder schoolbeheerteam

Zoek een scholengemeenschap
 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Startbanenproject JoJo-VeVe  |  Opleidingen schoolsecretariaten

Verificateurs
 

De verificatieteams doen de volgens de onderwijsreglementering voorziene controles. Ze ondersteunen de instellingen bij het correct toepassen van de regelgeving en de daarmee samenhangende administratieve verplichtingen.

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI
Afdeling Secundair Onderwijs – Scholen en Leerlingen

Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
 

Je kan je verificateur rechtstreeks contacteren.

Contactgegevens per instelling kan je opzoeken door op volgende link te klikken
Zoek verificateur

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Startbanenproject JoJo-VeVe  |  Opleidingen schoolsecretariaten

Inspectie Secundair Onderwijs

Coördinerend inspecteur

Gerda Van Ryckeghem
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 99 45
onderwijsinspectie@vlaanderen.be

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Startbanenproject JoJo-VeVe  |  Opleidingen schoolsecretariaten

Cel Speciale onderwijsleermiddelen (SOL)
 

Website Speciale onderwijsleermiddelen

Vlaamse overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten - AGODI
Cel Speciale onderwijsleermiddelen ( SOL )

Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

T 02 553 92 40 
an.segers@ond.vlaanderen.be

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Startbanenproject JoJo-VeVe  |  Opleidingen schoolsecretariaten

Lokale overlegplatforms ( LOP's )
 

Website Lokale overlegplatforms

Sinds 2002 zijn er verspreid over heel Vlaanderen een 70-tal LOP’s (lokale overlegplatforms). De LOP’s hebben lokale partners samengebracht die op de één of andere manier meehelpen de gelijke onderwijskansen van de jongeren in de regio te realiseren. Het doel van elk LOP is het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen, het vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie en het bevorderen van sociale cohesie.

Coördinatie lokale overlegplatforms

Patrick Vanspauwen
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 04 03
0473 93 89 34
patrick.vanspauwen@ond.vlaanderen.be
 

Je kan je LOP-voorzitter of LOP-coördinator rechtstreeks contacteren.

Contactgegevens kan je opzoeken door op volgende link te klikken
Zoek een voorzitter of een deskundige van de Lokale Overlegplatforms (LOP) gelijke onderwijskansen
 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Startbanenproject JoJo-VeVe  |  Opleidingen schoolsecretariaten

Leerkrachtendatabank VDAB
 

Website leerkrachtendatabank

Heb je vragen over de werking van de leerkrachtendatabank, contacteer dan de VDAB op het gratis nummer:
0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur) of via leerkrachtendatabank@vdab.be

Meer info vind je ook op www.vdab.be/leerkrachtendatabank

 

Vragen over onderwijsbevoegdheid en bekwaamheidsbewijzen in het basisonderwijs

T 02 553 92 00 of 02 553 93 00
leerkrachtendatabank.basisonderwijs@vlaanderen.be

 

Vragen over onderwijsbevoegdheid, bekwaamheidsbewijzen of nuttige ervaring in het secundair onderwijs

Cel "Word Leerkracht":
T 02 553 92 00 of 02 553 93 00
leerkrachtendatabank.secundaironderwijs@vlaanderen.be

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Startbanenproject JoJo-VeVe  |  Opleidingen schoolsecretariaten

Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair onderwijs
 

Ouders en leerlingen kunnen hier terecht met vragen over hun rechten en plichten in het Secundair onderwijs.

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI
Afdeling Secundair Onderwijs – Scholen en Leerlingen

Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 87 33 of 02 553 93 83
E-mail: scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Startbanenproject JoJo-VeVe  |  Opleidingen schoolsecretariaten

Commissie Zorgvuldig Bestuur
 

Website Commissie Zorgvuldig Bestuur

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI

t.a.v Frederik Stevens
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Secretaris Telefoon E-mail
Frederik Stevens 02 553 65 56 frederik.stevens@ond.vlaanderen.be
    zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Startbanenproject JoJo-VeVe  |  Opleidingen schoolsecretariaten

Commissie inzake Leerlingenrechten
 

Website Commissie inzake Leerlingenrechten

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI

Hendrik Consciencegebouw
Secretariaat Commissie inzake Leerlingenrechten
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Voor het Secretaris Telefoon E-mail
Basisonderwijs Ingrid Hugelier 02 553 93 83 commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
Secundair onderwijs Eline De Neef 02 553 98 83 commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Startbanenproject JoJo-VeVe  |  Opleidingen schoolsecretariaten

Vlaamse bemiddelingscommissie
 

Website Vlaamse bemiddelingscommissie

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI

Vlaamse bemiddelingscommissie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 87 18
F 02 553 93 85
bemiddelingscommissie.onderwijs@vlaanderen.be
 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Startbanenproject JoJo-VeVe  |  Opleidingen schoolsecretariaten

Startbanenproject JoJo-VeVe
 

Website Startbanenprojecten-jojo-en-veve

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI
Afdeling Secundair Onderwijs – Scholen en Leerlingen

Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Algemeen coördinator startbanenprojecten

Naam Telefoon E-mail
Peter Bex 02 553 88 75 peter.bex@ond.vlaanderen.be

Startbanenproject JoJo ( Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen )

Coördinatoren startbanenproject JoJo

Naam Telefoon E-mail
JoJo   jojo@vlaanderen.be
Maud De Vos 02 553 88 29 maud.devos@ond.vlaanderen.be 
Phebe Depoortere  02 553 88 56 phebe.depoortere@ond.vlaanderen.be

Startbanenproject VeVe ( Verkeersveiligheid )

Coördinator startbanenproject VeVe

Naam Telefoon E-mail
VeVe   veve@vlaanderen.be
Maud De Vos 02 553 88 29 maud.devos@ond.vlaanderen.be 
Phebe Depoortere  02 553 88 56 phebe.depoortere@ond.vlaanderen.be

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Startbanenproject JoJo-VeVe  |  Opleidingen schoolsecretariaten

AGODI - Academie opleidingen voor schoolsecretariaten
 

Website AGODI - Academie opleidingen voor schoolsecretariaten

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Heeft u vragen of wenst u bijkomende informatie? Aarzel dan niet een van de volgende personen te contacteren:

Voor vragen m.b.t. leerlingensecretariaten
Irène Van Wilder
T 02 553 90 05
irene.vanwilder@ond.vlaanderen.be

Voor vragen m.b.t. basisopleidingen voor nieuwe medewerkers personeelssecretariaten
Evelien Claus
T 02 553 90 14
evelien.claus@ond.vlaanderen.be

Voor vragen m.b.t. personeelssecretariaten
Barbara Vanderote
T 02 553 92 61
barbara.vanderote@ond.vlaanderen.be

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Opleidingen voor CLB's

Afdeling Personeel Basisscholen en CLB ( afgekort PBC )

Wat doen wij voor jou?

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI
Afdeling Personeel Basisscholen en CLB

Secretariaat afdeling
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 93 07
clb.agodi@vlaanderen.be
 

Je kan je dossierbeheerder rechtstreeks contacteren.

Contactgegevens per instelling kan je opzoeken door op volgende link te klikken
Zoek dossierbeheerder werkstation personeel
 

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

Voor alle personeelsleden van de CLB’s stuur je de briefwisseling en formulieren naar werkstation 4. Vermeld bij personeelsgebonden correspondentie ook steeds duidelijk de volledige naam en het stamboeknummer van het personeelslid.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Opleidingen voor CLB's

Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB - Scholen en leerlingen ( afgekort SBC )

Wat doen wij voor jou?

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI
Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB
Scholen en leerlingen

Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 67 71
clb.agodi@vlaanderen.be
 

Je kan je dossierbeheerder rechtstreeks contacteren.

Contactgegevens per instelling kan je opzoeken door op volgende link te klikken
Zoek dossierbeheerder schoolbeheerteam
 

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

Alle briefwisseling en formulieren voor de CLB's stuur je naar het schoolbeheerteam voor de CLB's.
SBT CLB: T 02 553 93 88 en 02 553 92 22

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Opleidingen voor CLB's

Commissie Zorgvuldig Bestuur
 

Website Commissie Zorgvuldig Bestuur

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI

Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Secretaris Telefoon E-mail
Frederik Stevens 02 553 65 56 frederik.stevens@ond.vlaanderen.be
    zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Opleidingen voor CLB's

Commissie inzake Leerlingenrechten
 

Website Commissie inzake Leerlingenrechten

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI

Hendrik Consciencegebouw
Secretariaat Commissie inzake Leerlingenrechten
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Voor het Secretaris Telefoon E-mail
Basisonderwijs Ingrid Hugelier 02 553 93 83 commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
Secundair onderwijs Eline De Neef 02 553 98 83 commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Opleidingen voor CLB's

Vlaamse bemiddelingscommissie
 

Website Vlaamse bemiddelingscommissie

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI

Vlaamse bemiddelingscommissie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 87 18
F 02 553 93 85
bemiddelingscommissie.onderwijs@vlaanderen.be

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Opleidingen voor CLB's

AGODI - Academie opleidingen voor CLB's
 

Website AGODI - Academie opleidingen voor CLB's

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Heeft u vragen of wenst u bijkomende informatie? Aarzel dan niet een van de volgende personen te contacteren:

Voor vragen over de praktische organisatie en inhoudelijke vragen rond personeelregelgeving
Patrick Savat
T 02 553 94 26
patrick.savat@ond.vlaanderen.be

Voor inhoudelijke vragen rond schoolregelgeving
Maureen Mestdag
T 02 553 99 06
maureen.mestdag@ond.vlaanderen.be
of
Els De Wint
T 02 553 93 88
els.dewint@ond.vlaanderen.be

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Onderwijsinspectie  |  Opleidingen personeelssecretariaten

Afdeling Personeel Secundair Onderwijs en DKO ( afgekort PSK )

Wat doen wij voor jou?

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI
Afdeling Personeel Secundair Onderwijs en DKO

Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Je kan je dossierbeheerder rechtstreeks contacteren.

Contactgegevens per instelling kan je opzoeken door op volgende link te klikken
Zoek dossierbeheerder werkstation personeel
 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

Voor briefwisseling en formulieren over alle personeelscategorieën, inclusief het administratief personeel en de gesubsidieerde contractuelen, vul je het bovenvermeld adres aan met het nummer van het werkstation waartoe je school behoort.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Onderwijsinspectie  |  Opleidingen personeelssecretariaten

Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB - Scholen en leerlingen ( afgekort SBC )

Wat doen wij voor jou?

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI
Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB
Scholen en leerlingen

Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 67 71

Je kan je dossierbeheerder rechtstreeks contacteren.

Contactgegevens per instelling kan je opzoeken door op volgende link te klikken
Zoek dossierbeheerder schoolbeheerteam
 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Onderwijsinspectie  |  Opleidingen personeelssecretariaten

Onderwijsinspectie Deeltijds Kunstonderwijs

Coördinerend inspecteur

Gerda Van Ryckeghem
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 99 45
onderwijsinspectie@vlaanderen.be

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Onderwijsinspectie  |  Opleidingen personeelssecretariaten

AGODI - Academie opleidingen voor personeelssecretariaten
 

Website AGODI - Academie opleidingen voor personeelssecretariaten

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Heeft u vragen of wenst u bijkomende informatie? Aarzel dan niet een van de volgende personen te contacteren:

Voor vragen m.b.t. leerlingensecretariaten
Sylke Besbrugge
T 02 553 87 22
sylke.besbrugge@ond.vlaanderen.be

Voor vragen m.b.t. basisopleidingen voor nieuwe medewerkers personeelssecretariaten
Evelien Claus
T 02 553 90 14
evelien.claus@ond.vlaanderen.be

Voor vragen m.b.t. personeelssecretariaten
Barbara Vanderote
T 02 553 92 61
barbara.vanderote@ond.vlaanderen.be

 

 

EDISON-helpdesk  |  Discimus  |  Arbeidsongevallen  |  Evaluatie en tucht in het onderwijs  |  Vlaamse reaffectatiecommissie  |  DINCO  |  Woon-werkverkeer  |  Onkosten revisoren

EDISON-helpdesk
 

Website EDISON

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI
Afdeling ICT
Project EDISON
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 90 90

helpdesk.edison@ond.vlaanderen.be

We doen ons uiterste best om permanentie te voorzien van 8u tot 12u en van 13u tot 17u.

Wie

De EDISON-helpdesk helpt je bij technische problemen als je de websites Gebruikersbeheer en WebEDISON gebruikt. De EDISON-helpdesk is niet bevoegd voor inhoudelijke problemen.

Contacteer voor een correcte en snelle service de juiste dienstenleverancier

Probleem bij... In verband met... Hulp bij...
Hardware Functioneren en onderhouden van computer, netwerk, modem, router... Hardware-leverancier
Besturingssystemen Installatie en gebruik van Windows, MacOS of Linux Hardware-leverancier
Internet-toegang Installatie en gebruik van internet via kabel, ADSL, proxy,... Internet Provider
Schoolpakket Installatie en gebruik van het schoolpakket voor lerenden- of personeelsadministratie Schoolautomatiseerder
Personeelsadministratie Inhoudelijke verwerking van elektronische personeelsdossiers Werkstation
Lerendenadministratie Inhoudelijke verwerking van elektronische lerendendossiers Schoolbeheerteam
Gebruikersbeheer-WebEDISON   Gebruik van de websites Gebruikersbeheer en WebEDISON EDISON-helpdesk
Gebruikersbeheer-WebEDISON Aanmelden  van de websites Gebruikersbeheer en WebEDISON gratis nr. 1700

De medewerkers van Edison

Bij de automatisatie van de elektronische dossiers zijn alle werkstations, de schoolbeheerteams, tientallen informatici en nog vele andere personeelsleden van de administratie van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming betrokken.

Het "E-team" bestaat uit drie personen. Zij geven ondersteuning bij de problemen die verband houden met het gebruik van de websites WebIDM (gebruikersbeheer) en WebEDISON.

Contactpersonen Naam E-mail Telefoon
Projectleider: Jan Dejonghe jan.dejonghe@ond.vlaanderen.be 02 553 90 30
Helpdesk: Cedric Croymans cedric.croymans@ond.vlaanderen.be 02 553 91 69
  Tim Callebaut tim.callebaut@ond.vlaanderen.be 02 553 91 70
Website: Cedric Croymans cedric.croymans@ond.vlaanderen.be 02 553 91 69

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

Vragen?

helpdesk.edison@ond.vlaanderen.be voor vragen over (Web)Edison en bijhorende rechten

mijnonderwijs@vlaanderen.be voor vragen over Mijn Onderwijs en bijhorende rechten

 

 

EDISON-helpdesk  |  Discimus  |  Arbeidsongevallen  |  Evaluatie en tucht in het onderwijs  |  Vlaamse reaffectatiecommissie  |  DINCO  |  Woon-werkverkeer  |  Onkosten revisoren

Discimus
 

Website DISCIMUS

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI
Afdeling ICT
Discimus
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Contact gewoon en buitengewoon basisonderwijs

Scholen kunnen terecht op het telefoonnummer 02 553 92 35 of op het e-mailadres leerlingenzendingen.basisonderwijs@vlaanderen.be

Contact secundair onderwijs

Scholen voor voltijds onderwijs en centra voor deeltijds onderwijs kunnen terecht bij hun verificateur (http://www.agodi.be/zoek-verificateur).

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

EDISON-helpdesk  |  Discimus  |  Arbeidsongevallen  |  Evaluatie en tucht in het onderwijs  |  Vlaamse reaffectatiecommissie  |  DINCO  |  Woon-werkverkeer  |  Onkosten revisoren

Arbeidsongevallen

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI
Afdeling advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel ( AOP )

Cel arbeidsongevallen
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Info en formulieren arbeidsongevallen (WeTwijs)

Stuur je aangifte van arbeidsongevallen, beroepsziekten en buitendienstongevallen in PDF-formaat naar arbeidsongevallen.agodi@vlaanderen.be.

Vermeld steeds de juiste afdeling of cel, het werkstation of schoolbeheerteam. Als het gaat om een personeelslid van het onderwijs, geef je ook het stamboeknummer op.

Contactpersonen Telefoon
Dienst arbeidsongevallen 02 553 65 06

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

arbeidsongevallen.agodi@vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

EDISON-helpdesk  |  Discimus  |  Arbeidsongevallen  |  Evaluatie en tucht in het onderwijs  |  Vlaamse reaffectatiecommissie  |  DINCO  |  Woon-werkverkeer  |  Onkosten revisoren

Evaluatie en tucht in het onderwijs
 

Website Kamer van Beroep

Website College van Beroep

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Kamer van Beroep ( Onderwijs )

Bevoegd voor beroepen:

  • tegen een ontslag om dringende redenen ingesteld door een personeelslid dat tijdelijk voor bepaalde duur in een wervingsambt of dat tijdelijk/ waarnemend in een selectie- of bevorderingsambt is aangesteld;
  • tegen een preventieve schorsing ingesteld door een vastbenoemd personeelslid of een personeelslid dat tijdelijk voor doorlopende duur is aangesteld;
  • tegen een tuchtstraf ingesteld door een vastbenoemd personeelslid, een personeelslid dat tijdelijk aangesteld is voor doorlopende duur of een vast benoemd personeelslid dat ter beschikking gesteld is wegens ontstentenis van betrekking en dat gereaffecteerd of weder tewerkgesteld is.
Voor het Secretaris Telefoon E-mail
Gemeenschapsonderwijs Peggy Michiels 02 553 65 59 peggy.michiels@ond.vlaanderen.be
Gesubsidieerd officieel onderwijs Mehtap Can 02 553 65 99 mehtap.can@ond.vlaanderen.be
Gesubsidieerd vrij onderwijs Karen De Bleeckere 02 553 65 07 karen.debleeckere@ond.vlaanderen.be

College van Beroep ( Onderwijs )

Bevoegd voor beroepen tegen evaluaties onvoldoende:
 
Voor het Secretaris Telefoon E-mail
Gemeenschapsonderwijs Peggy Michiels 02 553 65 59 peggy.michiels@ond.vlaanderen.be
Gesubsidieerd officieel onderwijs Mehtap Can 02 553 65 99 mehtap.can@ond.vlaanderen.be
Gesubsidieerd vrij onderwijs Liselotte Marnef 02 553 65 29 liselotte.marnef@ond.vlaanderen.be

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

EDISON-helpdesk  |  Discimus  |  Arbeidsongevallen  |  Evaluatie en tucht in het onderwijs  |  Vlaamse reaffectatiecommissie  |  DINCO  |  Woon-werkverkeer  |  Onkosten revisoren

Vlaamse reaffectatiecommissie

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI

Vlaamse reaffectatiecommissie
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Voorzitter:
Patricia Van Reet
T 02 553 93 08

Secretaris:
Sofie Alen
T 02 553 93 07

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

vlaamse.reaffectatiecommissie@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

EDISON-helpdesk  |  Discimus  |  Arbeidsongevallen  |  Evaluatie en tucht in het onderwijs  |  Vlaamse reaffectatiecommissie  |  DINCO  |  Woon-werkverkeer  |  Onkosten revisoren

DINCO

Informatie in verband met persoonsgegevens (adres, rekeningnummer), aanvragen van duplicaten (fiscale documenten, salarisbrieven).

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI
Afdeling advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel ( AOP )
- Dienst Algemeen Salarisbeheer
DINCO
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
dinco@ond.vlaanderen.be

Contactpersonen Telefoon
Karima Ettijrini 02 553 65 69
Fatima Markab 02 553 65 76
Rebecca Serré 02 553 94 60

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

dinco@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

EDISON-helpdesk  |  Discimus  |  Arbeidsongevallen  |  Evaluatie en tucht in het onderwijs  |  Vlaamse reaffectatiecommissie  |  DINCO  |  Woon-werkverkeer  |  Onkosten revisoren

Cel terugbetaling van woon-werkverkeer, openbaar vervoer, fietsvergoeding, aanvullende vergoeding busbegeleiding

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI
Afdeling advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel ( AOP )

Cel terugbetaling van woon-werkverkeer
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Contactpersoon Naam Telefoon
Coördinatie Danny De Schrijver  
Woon-werk Patrick Kerremans 02 553 66 60
     

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

EDISON-helpdesk  |  Discimus  |  Arbeidsongevallen  |  Evaluatie en tucht in het onderwijs  |  Vlaamse reaffectatiecommissie  |  DINCO  |  Woon-werkverkeer  |  Onkosten revisoren

Cel tegemoetkoming onkosten revisoren

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI
Afdeling advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel ( AOP )

Cel tegemoetkoming onkosten revisoren
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Karl Wauters
T 02 553 65 41

 

Documenten kan je ons ingescand bezorgen via het e-mailadres

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be
Meer informatie over het correct verzenden vind je op de pagina 'Digitalisering van documenten'
 

Een brief of formulier kan je ons ook via de post bezorgen. Richt je brief aan bovenstaand adres.

 

 

Contactinformatie Diensten Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Afdeling Informatie en Communicatie
 

Website onderwijs.vlaanderen.be

Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 96 52

 

Afdeling Basisonderwijs en DKO - Coördinatiepunt Leerlingenvervoer

www.ond.vlaanderen.be/leerlingenvervoer

 

Internationale projecten - uitwisseling - samenwerking

www.ond.vlaanderen.be/internationaal

 

FORMULIEREN

Allerhande formulieren vind je terug op de WeTwijs-site: WeTwijs

Download de formulieren PERS: WeTwijs PERS-formulieren

Formulieren kan je ook bestellen op volgend adres:

Ministerie van Onderwijs en Vorming
Formulierendienst
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 66 42

 

PUBLICATIES

Het Ministerie van Onderwijs en Vorming geeft tal van publicaties uit: Publicaties onderwijs