AGODI - oudere nieuwsitems

Inschrijvingsregels voor scholen: een aanmeldingsprocedure opstarten en financiële ondersteuning aanvragen

Op 13-11-2019 keurde het Vlaamse parlement de wijzingen van de inschrijvingsregels goed. De oude inschrijvingsregels blijven gelden voor de inschrijvingen van 2020-2021. Scholen kunnen tot 15 december 2019 beslissen of ze een aanmeldingsprocedure zullen organiseren.
Hoe je financiële ondersteuning aanvraagt, lees je op deze pagina.
Hoe je een aanmeldingsprocedure opstart, vind je op de webpagina van de Commissie inzake Leerlingenrechten.

werkingsmiddelen en toelagen

Op 28/06/2019 keerde AGODI werkingsmiddelen en toelagen uit aan de scholen, de CLB's en de Pedagogische Begeleidingsdiensten.

Uitwisselingsmoment over vluchtelingen en onderwijs

Vrijdag 3 mei 2019  ging het derde uitwisselingsmoment over vluchtelingen en onderwijs door. Tijdens dit uitwisselingsmoment leerde de onderwijssector de logica waarbinnen de opvanginitiatieven opereren kennen, en de opvangsector de logica waarbinnen het onderwijs functioneert.

Op deze pagina vind je de verschillende presentaties terug.

Betaling voorschot werkingsmiddelen

Op 31/01/2019 betaalde AGODI het voorschot van de werkingsmiddelen van de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en de internaten, en de bijkomende werkingsmiddelen internaten. De dienstbrieven vind je terug op Mijn Onderwijs.

Klantentevredenheidsonderzoek 2017

Eind vorig jaar organiseerde AGODI een klantentevredenheidsonderzoek naar de tevredenheid van onderwijspersoneel, schoolsecretariaten en directies. Lees meer op de pagina klantentevredenheid, of open de resultaten hier: pdf bestandAGODI_Resultaten_tevredenheidsonderzoek 2017_web.pdf (1.84 MB)

Toelagen en werkingsmiddelen

AGODI keert elk schooljaar werkingsmiddelen en toelagen uit aan scholen, de CLB en Pedagogische Begeleidingsdiensten

Huisonderwijs rapport 2014-2015 en 2013-2014

Rapport Huisonderwijs 2013-2014 & 2014-2015Het rapport Huisonderwijs brengt een overzicht van het individuele huisonderwijs in Vlaanderen voor de schooljaren 2013-2014 en 2014-2015. In totaal volgden 1.048 leerlingen in schooljaar 2013-2014 en 906 leerlingen in schooljaar 2014-2015 (individueel) huisonderwijs. De 8- en 9-jarigen vormen de grootste groep in het basisonderwijs, de 16- en 17-jarigen vormen de grootste groep in het secundair onderwijs.

Dat en nog veel meer lees je in het rapport

 

 

 

Elektronische salarisbrief voor alle personeelsleden

Het salarissysteem voor het onderwijspersoneel is grondig vernieuwd. AGODI biedt vanaf 29 september online een nieuwe salarisbrief aan.

Alle personeelsleden kunnen vanaf dan hun salarisgegevens via de website Mijn Onderwijs voor onderwijspersoneel bekijken.

Met vragen kan iedereen bij zijn dossierbeheerder terecht. De contactgegevens staan op de nieuwe salarisbrief. De dossierbeheerders beantwoorden vragen binnen 3 werkdagen.

Meer informatie over de nieuwe salarisbrief

 

AGODI met elektronische salarisbrief genomineerd voor e-govaward AGORIA

 

Nieuw rapport ziekteverzuim

Ziekteverzuim: Vrouw met bril & ziektekiemend werend ademhalingsmasker op.Het nieuwe rapport Ziekteverzuim is beschikbaar. In 2016 waren personeelsleden in het Vlaamse onderwijs gemiddeld 18,89 dagen ziek. Dat komt overeen met een ziekteverzuimpercentage van 5,18%. Vier op tien personeelsleden zijn echter nooit ziek. Ook de oudere leeftijdsgroepen zijn zelden ziek.

Meer lees je in het rapport

 

Bezoek AGODI aan ACOD

Groepsfoto met de administrateur-generaal van AGODI, de afdelingshoofden en enkele ACOD medewerkers, met in de achtergrond een grote affiche van het ACOD.Op 4-12-2017 ging het college van afdelingshoofden op bezoek bij ACOD (Algemene Centrale Openbare Diensten). ACOD is een van de vakbonden binnen onderwijs en is een centrale binnen ABVV. In het kader van belanghebbendenmanagement vindt AGODI het belangrijk om voldoende voeling te houden met het veld en de stakeholders. Tijdens het bezoek kreeg het cova een toelichting over de werking van ACOD en was er gelegenheid om vragen te stellen.

Sfeerbeeld

 

AGODI organiseerde infosessie nieuwigheden in alle provincies

Voor het eerst dit schooljaar bezocht AGODI alle provincies om de nieuwigheden in de reglementering uit de doeken te doen voor het basisonderwijs. Alle maatregelen vanaf september 2017 kwamen aan bod. AGODI probeert zo de schoolsecretariaten nog beter te ondersteunen. We hopen hiervan een jaarlijkse afspraak te maken. Tot de volgende keer?

Meer informatie over de infosessies

 

Bezoek AGODI aan Maria-Boodschap Lyceum Brussel - 18 september 2017


Leden van het Cova met de administrateur-generaal en personeelsleden van het Lyceum Maria Boodschap Brussel poseren.

Op 18 september bracht het cova van AGODI een bezoek aan het Maria-Boodschap Lyceum.

Het lyceum is gelegen in het centrum van Brussel en kent een zeer divers leerlingenpubliek.
Lees meer

Betaling saldo werkingsmiddelen

Eind juni betaalde AGODI het saldo van de werkingsmiddelen van de scholen van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, de internaten, het DBSO en het deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. Daarnaast betaalde het agentschap ook het saldo van de integratietoelagen in het basisonderwijs en het BuSO, de toelage voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs, het saldo van de nascholingsmiddelen in het basisonderwijs, secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.

De dienstbrieven vindt u terug op Mijn Onderwijs.

 

Jaarrapport Onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers 2014-2016 - 2 juni 2017

Het tweejaarlijks rapport OKAN (Onthaalonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers) van het Agentschap voor Onderwijsdiensten is beschikbaar. Het onthaalonderwijs is bedoeld voor leerlingen die onlangs in België zijn aangekomen en geen Nederlands kennen. Tijdens de lessen OKAN leren ze Nederlands. Zo kunnen de leerlingen zich integreren in de onderwijsvorm en de studierichting die het meest aansluit bij hun individuele capaciteiten.

Lees hier het nieuwe rapport: Jaarrapport Onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers (OKAN) 2014-2016

 

Indexaanpassing juli 2017

Indexaanpassing salaris juli 2017 : de nieuwe indexcoëfficiënt is 1,6734.

 

Betaling ICT-toelage

 • Ben je een school in het BaO, SO of DKO en heb je je verbonden in een ICT-samenwerkingsplatform? Dan betaalt het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) op 27 april je ICT-toelage uit.

 

Oproep en deadline voor Buurklassen - Maart 2017

 • Via 'Buurklassen' kan een Vlaamse school een subsidie aanvragen voor een klasuitwisselingsproject met een partnerschool in een buurland van België (Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk). Zo’n project is mogelijk in eender welk jaar en eender welke richting of onderwijsvorm in het lager en secundair onderwijs.

  De eerstvolgende deadline om een aanvraag in te dienen (voor een project dat loopt in 2017-2018) is 30 april 2017.

  Alle verdere informatie over Buurklassen vind je op de website van EPOS

 

Betaling voorschot nascholingssmiddelen - 9 mrt 2017

 • Eind februari betaalde AGODI het voorschot van de nascholingsmiddelen van de scholen van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de pedagogische begeleidingsdiensten. Op hetzelfde moment betaalde het agentschap ook het voorschot van de werkingsmiddelen van de pedagogische begeleidingsdiensten en van de inspectie voor levensbeschouwelijke vakken. De Vlaamse Scholierenkoepel kreeg eind februari een tweede schijf.

  De dienstbrieven voor het basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding staan op Mijn Onderwijs.

 

Betaling voorschot werkingsmiddelen - 7 feb 2017

 • Vorige week betaalde AGODI het voorschot van de werkingsmiddelen van de scholen van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, de internaten, het DBSO, het deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. Daarnaast betaalde het agentschap ook het voorschot van de integratietoelagen.
  De dienstbrieven vind je terug op Mijn Onderwijs.

 

Vraag je leerlingengegevens uit DISCIMUS op via Mijn Onderwijs - 25 jan 2017

 • Het is belangrijk dat je leerlingengegevens in DISCIMUS op de teldag van 1 februari correct en volledig zijn. Vanaf nu kan je zelf via Mijn Onderwijs rapporten opvragen uit DISCIMUS om deze gegevens te controleren. Vroeger stelde de verificateur die rapporten ter beschikking. Het is perfect mogelijk om de laatste stand van zaken op te vragen op het moment dat je de controle wil uitvoeren. Zo wil AGODI de scholen beter ondersteunen.

  In deze rapporten vind je een overzicht van de ingeschreven leerlingen in DISCIMUS op een gekozen teldatum. Zijn alle leerlingen correct geregistreerd in DISCIMUS? Zijn er leerlingen van wie de leerlingenkenmerken ontbreken? Je kan het allemaal nagaan via de tool.
  De aanpassingen van de verificateur zijn hierin verwerkt. Na afronding van verificatie bevat dit rapport de gegevens die gebruikt worden voor de berekening van omkadering en toelagen.

  Je vraagt dit rapport in Mijn Onderwijs aan voor de scholen van basis- en secundair onderwijs waarvoor je rechten hebt op het thema 'leerlingen (vertrouwelijk)'.

 

Subsidiëring/financiering van de huur van tijdelijke modulaire units voor noodopvang vluchtelingenkinderen - Update 19 dec 2016

 • Schoolbesturen kunnen in schooljaar 2015-2016 een aanvraag indienen voor de subsidiëring en financiering van de huur van tijdelijke modulaire units. Dat kan als een school of vestigingsplaats tijdelijk de capaciteit wil uitbreiden in het kader van de noodopvang voor kinderen van asielzoekers en vluchtelingen.

  Alle kosten die gepaard gaan met de installatie van deze tijdelijke modulaire units voor noodopvang, worden volledig vergoed: zowel plaatsing, omgevingswerken, huur als de ophaling van de units. De kosten van de omgevingswerken moeten wel in redelijke verhouding staan tot de huurprijs van de modulaire units. Ze blijven beperkt tot de aansluiting van nutsvoorzieningen en kleine verhardingswerken.

  Lees meer

  Lees ook: Kinderen van vluchtelingen op school

  De vluchtelingencrisis en de verhoogde instroom van anderstalige nieuwkomers in het hele Vlaamse onderwijs, stelt het onderwijsveld voor de uitdaging om in een warm welkom en gepast onthaalbeleid te voorzien. Een goede start is immers belangrijk voor hun verdere schoolloopbaan en integratie in onze samenleving.

  AgODi biedt de schoolbesturen en lokale besturen graag ondersteuning bij deze uitdaging.

  Lees meer

 

Jaarverslag AgODi 2015 - 13 dec 2016

 • Met veel trots stellen wij het jaarverslag 2015 van het Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI voor.

  Zoals steeds vind je een bundeling van heel veel interessante en relevante onderwijsgegevens. Een team van bijna 500 personeelsleden zorgt daarvoor. AGODI is verantwoordelijk voor de niveaus basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

  Lees meer

 

Eindejaarstoelage 2016

 

Cursussen voor LEERLINGENsecretariaten van het gewoon, buitengewoon en deeltijds secundair onderwijs - Schooljaar 2016-2017   ! BELANGRIJK !

 • Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AGODI ) vanaf donderdag 10 november 2016 cursussen voor de medewerkers van leerlingensecretariaten van het gewoon SO, het BuSO en het DBSO.

  Deze opleidingen vinden meermaals en op verschillende locaties plaats: • Kennismaking met de administratie en het schoolbeheerteam in het gewoon SO en BuSO • Elektronische communicatie van leerlingengegevens via WebEdison en Discimus • Leerlingendossier, leerplicht, toelatingsvoorwaarden, (problematische) afwezigheden en studiebewijzen in het gewoon SO en het BuSO • De omkadering en de globale puntenenveloppe in het gewoon SO en het BuSO • Regelgeving en administratie in het DBSO

  De opleidingen zijn gratis en vinden plaats in Brussel, Antwerpen, Gent of Hasselt

  Het aantal plaatsen is beperkt. Vlug inschrijven is dus de boodschap! ( Inschrijven kan vanaf woensdag 5 oktober 2016 )

  Meer informatie over de inhoud en doelgroep van de opleidingen

  Data van de opleidingen en inschrijven voor een opleiding

 

Opleidingen voor PERSONEELSsecretariaten van het gewoon, buitengewoon en deeltijds secundair onderwijs - Schooljaar 2016-2017   ! BELANGRIJK !

 • Het Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AGODI ) organiseert vanaf maandag 13 februari 2017 vier thematische opleidingen voor de secretariaatsmedewerkers die instaan voor de elektronische zendingen van de personeelsdossiers in het gewoon, buitengewoon en deeltijds secundair onderwijs.

  Meer bepaald gaat het om:

   - Loopbaanonderbreking en zorgkrediet

   - Ziekte- en bevallingsverlof

   - Vaste benoeming

   - Verlof tijdelijk andere opdracht.

  De opleidingen zijn gratis en vinden plaats in Brussel en Gent.

  Het aantal plaatsen is beperkt. Vlug inschrijven is dus de boodschap!
  ( Inschrijven kan vanaf woensdag 5 oktober 2016 )

  Meer informatie over de inhoud, doelgroep van de opleidingen

  Data van de opleidingen en inschrijven voor een opleiding

   

 

Studiedag: Hoe werken LOP’s mee aan gekwalificeerde uitstroom? - 16 dec 2016

 • Op vrijdag 16 december 2016 organiseerde het Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AGODI ) een studiedag voor LOP-voorzitters, LOP-deskundigen, LOP-leden, medewerkers van verschillende beleidsdomeinen en andere geïnteresseerden in het Ellipsgebouw (Brussel). Deze studiedag kwam er op vraag van de gemandateerde LOP-voorzitters.

  Het was voor AGODI een gelegenheid om de intense samenwerking (binnen en buiten het beleidsdomein Onderwijs en Vorming) rond het werken aan gekwalificeerde uitstroom in de verf te zetten.

  Je kon je verwachten aan boeiende gastsprekers en een hele resem getuigenissen vanuit concrete ervaringen in de LOP’s.

  De belangrijkste doelstellingen van de studiedag waren:

  1. Tonen dat de Lokale overlegplatforms voor gelijke onderwijskansen (LOP’s) actief meewerken aan meer gekwalificeerde uitstroom en praktijkvoorbeelden daarvan breed ontsluiten.
  2. De LOP’s verder informeren, enthousiasmeren en activeren rond de uitdagingen voor meer gekwalificeerde uitstroom.
  3. Het capteren van (nieuwe) (beleids)signalen vanuit de deelnemers en de LOP’s betreffende gekwalificeerde uitstroom.

  Lees meer   -   Bekijk hier enkele sfeerbeelden

 

Bevraging tolkondersteuning in het onderwijs

 • Het Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AGODI ) organiseert een bevraging voor alle leerlingen, scholen en tolken die betrokken zijn bij de tolkondersteuning in het onderwijs gefinancierd door de Vlaamse Overheid. Met het oog op eventuele bijsturing heeft de minister zich geëngageerd om de aanvraag- en toekenningsprocedure van de tolkondersteuning en de werking van het centraal tolkenbureau (CAB) op regelmatige basis te evalueren. Alle betrokken partijen werden op 18 oktober via mail uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De vragenlijst invullen kan nog tot 28 oktober..

 

Mededeling plage-uren

 • Scholen voor gewoon secundair en buitengewoon secundair, OV 4 kunnen vanaf nu hun niet-financierbare of niet-subsidieerbare plage-uren meedelen via een elektronische zending RL-10. Dat kan tot en met 15 november, maar wacht liever niet en stuur tijdig je gegevens in. Meer info in punt 4.2.5.4.2. van SO 55.

 

Jaarrapport JoJo-VeVe 2015

 • In het jaarrapport 'Startbanenprojecten. Scholen voor Jongeren – Jongeren voor Scholen en Verkeersveiligheid 2015' vindt u een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen van de startbanenprojecten Scholen voor Jongeren – Jongeren voor Scholen (JoJo) en Verkeersveiligheid (VeVe) in 2015.

  Lees meer

 

Geen spoedtelling meer dankzij DISCIMUS

 • In het kader van planlastvermindering, maakt AGODI afspraken met de verschillende koepelverenigingen en het Gemeenschapsonderwijs. Eén resultaat daarvan is dat de spoedtellingen worden afgeschaft. In plaats daarvan bezorgt AGODI de koepelverenigingen op 15 september de gegevens vanuit DISCIMUS. Dat kan alleen een succes worden als elke school meewerkt. Begin september vind je in Mijn Onderwijs 2 keer een overzicht van de leerlingen die volgens DISCIMUS ingeschreven zijn in je school. Kijk je dat na en breng je de gegevensuitwisseling in orde als die niet correct is?

  Persmededeling
  Kabinet van de Viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits


  Lees hier de persmededeling: Minder planlast door afschaffing spoedtelling

 

Nieuw vanaf schooljaar 2016-2017

 

Jaarkalenders 2016-2017 - 14 juni 2016

 • De nieuwe jaarkalenders voor 2016-2017 zijn nu beschikbaar.
  Lees meer

 

Indexaanpassing salaris juli 2016

 • Vanaf 1 juli 2016 is de nieuwe indexcoëfficiënt 1,6406 van toepassing.

 

Elektronische aangifte deeltijdse werkloosheid in het onderwijs - 19 jan 2016

 • AgODi heeft de laatste jaren enorm ingezet op digitalisering. Het agentschap wil verder doorgaan op de lijn die al eerder is ingezet met DMFA, DIMONA en Capelo. Het volgende initiatief past ook in het project ‘Radicaal Digitaal’ van de Vlaamse Regering.

  Zowel de Vlaamse als de federale overheid zijn zich ook bewust van de problematiek van administratieve planlast. Beide bestuursniveaus voeren projecten uit om de planlast via digitalisering aan te pakken. Nu slaan AgODi en AHOVOKS voor het project ASR de handen in elkaar met de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening).

  ASR staat voor ‘Aangifte Sociale Risico’s’.

  Lees meer

 

Meld je vaste benoemingen zo veel mogelijk vóór 10 juni - 11 mei 2016

 • Vervroeging vacantverklaring en vaste benoeming

  De ingangsdatum van een vaste benoeming is vervroegd naar 1 juli (en eventueel 1 oktober). Tijdens het huidige schooljaar is ook de vacantverklaring vervroegd. De betrekkingen die op 1 maart vacant zijn, moest je meedelen vóór 1 april. Die vervroeging naar 1 april gaf je meer tijd voor de afwikkeling van de benoemingsprocedure binnen je school en voor een tijdige melding van de benoeming aan je werkstation.

  De regelgeving voorziet voor die melding een termijn van 3 maanden na de ingangsdatum (uiterlijk 30 september dus voor de benoemingen van 1 juli). Het is evenwel aangewezen om een benoeming zoveel mogelijk vóór de ingangsdatum te melden, met name uiterlijk op vrijdag 10 juni.

  Waarom zo vroeg mogelijk melden?

  Een tijdelijk personeelslid ontvangt tijdens de maanden juli en augustus een uitgestelde bezoldiging op basis van zijn prestaties tijdens het schooljaar. Een tijdelijk personeelslid dat je op 1 juli vast benoemt, heeft tijdens de zomermaanden evenwel geen recht op uitgestelde bezoldiging maar op een salaris als vast benoemd personeelslid. Om te vermijden dat het personeelslid naast zijn salaris toch nog een uitgestelde bezoldiging ontvangt, zend je de vaste benoeming in vóór 10 juni.

 

Ronde van Vlaanderen voor directies - 10 juni 2016

De Ronde van Vlaanderen, de jaarlijkse infosessies voor directies over nieuwe regelgeving en beleidsmatig relevante thema's, zal opnieuw in de vijf provincies doorgaan.
Meer informatie, inschrijving en presentaties

 

Vakantiegeld 2016 - 28 apr 2016

Het vakantiegeld zal uitbetaald worden op donderdag 26 mei 2016.
Lees meer

 

Betaling ICT-toelage - 28 apr 2016

Ben je een school in het BaO, SO of DKO en heb je je verbonden in een ICT-samenwerkingsplatform? Dan betaalt het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) op 28 april je ICT-toelage uit.

 

Hoe gaan LOP’s aan de slag rond anderstalige nieuwkomers? - 26 apr 2016

 • Op vrijdag 29 april 2016 organiseerde AgODi een studiedag voor LOP-voorzitters, LOP-deskundigen, LOP-leden, medewerkers van verschillende beleidsdomeinen en andere geïnteresseerden in VAC Hasselt. Deze studiedag kwam er op vraag van de gemandateerde LOP-voorzitters.

  Het was voor AgODi een gelegenheid om de intense samenwerking binnen en buiten het beleidsdomein Onderwijs en Vorming rond anderstalige nieuwkomers in de verf te zetten. Daarom kwamen ook heel wat gastsprekers en panelleden van andere beleidsdomeinen, lokale besturen …

  Met de 150 deelnemers blikten we terug op hoe AgODi het werkveld ondersteunde bij de uitdagingen door de verhoogde instroom van asielzoekers. We zoomden daarbij in op diverse vormen van cocreatie bij de aanpak. Dat kwam o.m. aan bod in de keynote-lezing van Sara De Meerleer.

  Lees meer

 

Aanvraagformulier vakbondspremie opgestuurd - 25 mrt 2016

AgODi  heeft het aanvraagformulier voor de vakbondspremie naar het voltallige onderwijspersoneel opgestuurd. Ben je aangesloten bij een vakbond, dan kan je, onder bepaalde voorwaarden, jaarlijks een premie krijgen. Het bedrag van die premie wordt wettelijk vastgesteld. AgODi  betaalt de vakbondspremie NIET uit. Dat doet de vakorganisatie waarvan je lid bent. Ben je geen lid van een vakbond, dan mag je dat aanvraagformulier negeren.

Maak je aanspraak op een premie? Dan stuur je het formulier rechtstreeks naar je vakorganisatie vóór 1 juli 2016, dus NIET naar AgODi.

 

Jaarrapport leerplicht 2013-2014 - 24 mrt 2016

Het nieuwe rapport over schoolverzuim van het voorbije schooljaar 2013-2014 is beschikbaar

De belangrijkste gegevens over schoolverzuim vindt u hier terug:

Wie is er NIET als de schoolbel rinkelt? Evaluatie 2013-2014

 

Aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters - 11 mrt 2016

Was u jonger dan 25 jaar op 31 december 2015 en bent u in 2015 afgestudeerd?

Onder bepaalde voorwaarden heeft u recht op het aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters. Uw schoolsecretariaat kan u hierover verder informeren. Stuur het ingevulde aanvraagformulier zo spoedig mogelijk naar uw werkstation.

 

Betaling voorschot nascholingsmiddelen - 2 mrt 2016

Eind februari betaalde AgODi het voorschot van de nascholingsmiddelen van de scholen van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de pedagogische begeleidingsdiensten. Op hetzelfde moment betaalde het agentschap ook het voorschot van de werkingsmiddelen van de pedagogische begeleidingsdiensten en van de inspectie voor levensbeschouwelijke vakken. De Vlaamse Scholierenkoepel kreeg eind februari een tweede schijf.

De dienstbrieven voor het basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding staan op Mijn Onderwijs.

 

Jaarrapport JoJo-VeVe 2014 - 22 feb 2016

In het jaarrapport ‘Startbanenprojecten. Scholen voor Jongeren – Jongeren voor Scholen en Verkeersveiligheid 2014’ vindt u een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen van de startbanenprojecten Scholen voor Jongeren – Jongeren voor Scholen (JoJo) en Verkeersveiligheid (VeVe) in 2014.

Lees meer

 

Betaling voorschot werkingsmiddelen - 1 feb 2016

Eind januari betaalt AgODi het voorschot van de werkingsmiddelen van de scholen van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, de internaten, het deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

De dienstbrieven vindt u terug op Mijn Onderwijs.

Door de stijging van het aantal anderstalige kleuters kunnen de scholen van het gewoon basisonderwijs in het schooljaar 2015-2016 een extra toelage ontvangen. Meer informatie hierover leest u in de omzendbrief 'Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers'. Om tegemoet te komen aan de extra kosten waar u nu al mee geconfronteerd wordt, bedraagt het voorschot van het werkingsbudget 65% in plaats van 50% voor de scholen van het gewoon basisonderwijs. Het saldo komt dan neer op 35%.

Het DBSO krijgt de aanvullende werkingsmiddelen (voortraject, brugtraject en arbeidsdeelname) direct uitbetaald.

De Vlaamse Scholierenkoepel krijgt een eerste schijf eind januari.

 

Jaarverslag AgODi 2014 - 15 dec 2015

Jaarverslag van AGODI voor 2014Met veel trots stellen wij het jaarverslag 2014 van het Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AgODi ) voor.

Zoals steeds vindt u een bundeling van heel veel interessante en relevante onderwijsgegevens. Een team van bijna 500 personeelsleden zorgt daarvoor. AgODi is verantwoordelijk voor de niveaus basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

Lees meer

 

Jaarrapport Ziekteverzuim 2014 - 9 dec 2015

Rapport Ziekteverzuim 2014Het jaarlijks rapport Ziekteverzuim van het Vlaamse onderwijspersoneel van het Agentschap voor Onderwijsdiensten is er weer.

Lees hier het rapport: Jaarverslag Ziekteverzuim 2014

Persmededeling
Kabinet van de Viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits

Lees hier de persmededeling: Minder leraren ziek, maar wel langer ziek

 

Ronde van Vlaanderen voor directies - 18 mei 2015

Auditorium gevuld met publiek alle leeftijdenDe Ronde van Vlaanderen voor directeurs ging, van 19 mei tot en met 1 juni 2015, in de vijf provincies door.
Zoals elk jaar bevatte het programma infosessies over nieuwe regelgeving en beleidsmatig relevante thema's.
Er waren ook verschillende thematafels waar je vragen kon stellen over specifieke onderwerpen.

Lees meer

 

Bezoek van de directies van het bisdom Brugge - 11 mei 2015

Bezoekers AGODI in 2015: Een groepje bezoekers poseert voor de kubus voor het Consciencegebouw in BrusselDe nieuwe directies basisonderwijs van het bisdom Brugge bezochten op 11 mei 2015 het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Sfeerbeeld

 

Studiedag: Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? - 8 mei 2015

AGODI-evenement in 2015Op vrijdag 8 mei 2015 organiseerde het Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AgODi ) een studiedag voor LOP-voorzitters, LOP-deskundigen, LOP-leden, medewerkers van verschillende beleidsdomeinen en andere geïnteresseerden in VAC Gent. Deze studiedag kwam er op initiatief van de gemandateerde LOP-voorzitters.

Presentaties        Sfeerbeelden

 

Bezoek van de directies van het bisdom Gent - 7 mei 2015

Bezoekers AGODI in 2015: Een groepje bezoekers poseert voor de kubus voor het Consciencegebouw in BrusselDe nieuwe directies basisonderwijs van het bisdom Gent bezochten op 7 mei 2015 het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Sfeerbeeld

 

Bezoek van de directies van het bisdom Hasselt - 23 apr 2015

Bezoekers AGODI in 2015: Een groepje bezoekers poseert voor de kubus voor het Consciencegebouw in BrusselDe directies van het bisdom Hasselt bezochten AgODi op 23 april 2015.

Sfeerbeeld

 

Bezoek COVA aan internaat, vrije basisschool en Instituut Agnetendal in Peer - 9 maart 2015

AgODi op bezoek in 2015: Het COVA poseert met verantwoordelijken van deze school.Het cova van AgODi vergadert regelmatig buitenshuis. Dat doet het om contact met het onderwijsveld te houden.
Op 9 maart bezocht het cova zowel het internaat als de vrije basisschool en het Instituut Agnetendal in Peer. In september vorig jaar legde minister Crevits trouwens de eerste steen voor de nieuwe scholencampus. Het bouwproject past in het PPS-programma 'Scholen van Morgen'.

Sfeerbeeld

 

AgODi neemt weer nieuwe stap richting digitalisering - 13 feb 2015

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten, AgODi, zet weer een nieuwe stap richting digitalisering. Het agentschap is de eerste aanspreekpartner van en voor de scholen wat betreft gegevensuitwisseling. Vroeger gebeurde dat vooral via papieren documenten. Het agentschap is echter de digitale weg ingeslagen. Het wil de planlast voor scholen zo veel mogelijk beperken. Tegelijk zorgt het agentschap ook voor eenvoudige, gebruiksvriendelijke tools voor de scholen.

Tot nog toe stuurden scholen jaarlijks zo’n 3.000 keer het formulier 'Herberekening in het kleuteronderwijs'. Dat formulier was nodig als een school bijkomende instaplestijden wilde gebruiken.

AgODi kan dit formulier nu schrappen via DISCIMUS. Scholen geven in DISCIMUS onder andere de aan- en afwezigheden van leerlingen elektronisch door. Aangezien het agentschap zelf over de nodige informatie beschikt, hoeven de scholen geen extra stappen meer te ondernemen om recht te hebben op deze lestijden.

 

Basisopleiding voor nieuwe medewerkers van de personeelssecretariaten gewoon, buitengewoon en deeltijds secundair onderwijs ! BELANGRIJK ! - 3 okt 2014

 

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AgODi ) organiseert vanaf 24 november 2014 een aantal thematische basisopleidingen voor secretariaatsmedewerkers die instaan voor de elektronische zendingen van de personeelsdossiers in het secundair onderwijs. Deze opleidingen omvatten de basiselementen over de personeelsreglementering en worden ingericht op beginnersniveau. Het doel is om nieuwe medewerkers wegwijs te maken in deze thema’s.

De opleidingen zijn gratis en vinden plaats in Gent, Antwerpen, Brussel en Leuven. U kunt zich nu al inschrijven voor opleidingen van november 2014 tot en met mei 2015.

Meer informatie over deze basisopleidingen met betrekking tot de correcte data en plaatsen.

 

Directiedag CLB - 9 feb 2015

Op donderdag 12 februari vond in het Ellipsgebouw in Brussel de 'directiedag CLB' plaats.

 

Jaarrapport Ziekteverzuim 2013 - 2 feb 2015

Cover: publicatie: ziekteverzuim 2013Het jaarlijks rapport Ziekteverzuim van het Vlaamse onderwijspersoneel van het Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AgODi ) is er weer.

Lees hier het nieuwe rapport: Jaarverslag Ziekteverzuim 2013

 

Jaarrapport JoJo-VeVe 2013 - 23 dec 2014

Cover rapport: Startbanenproject jojo veve in 2013Het jaarrapport van de startbanenprojecten 'Scholen voor Jongeren – Jongeren voor Scholen' en 'Verkeersveiligheid' van het Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AgODi ) is beschikbaar.

Lees meer

 

Jaarverslag AgODi  2013 - 12 dec 2014

Cover Jaarverslag AGODI 2013Het jaarverslag 2013 van AgODi is beschikbaar.

Je leest in het jaarverslag hoe AgODi erin slaagt om met een dalend aantal personeelsleden anders, toekomst- en competentiegericht te werken en zijn visie waar te maken, namelijk als betrouwbare partner tussen beleid, scholen en andere actoren, bijdragen tot kwaliteitsvol onderwijs.

Daarnaast vind je heel wat interessante informatie en unieke gegevens terug over het basis-, het secundair, het deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. Net zoals de voorbije jaren formuleert het agentschap in zijn jaarverslag een aantal aanbevelingen, zowel voor de eigen organisatie als voor het onderwijsbeleid.

Veel leesplezier!   AgODi - Jaarverslag 2013

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits komt naar je toe - 18 nov 2014

'Vol vertrouwen en in dialoog bouwen aan onderwijs' is de titel van de beleidsnota van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Vanaf 24 november tot 9 december 2014 lichtte ze haar beleidsnota toe in de vijf Vlaamse provincies. Ze wou hiermee alle directies uit het basis- en het secundair onderwijs op de hoogte brengen van haar beleidsvisie en onderwijsplannen, en met hen in dialoog gaan.

Van 9u30 tot 12u00 was er een toelichting voor de directeurs van het basisonderwijs. De directeurs van het secundair onderwijs waren welkom voor de sessie van 13u00 tot 15u00. Je kon op voorhand je vraag aan de minister doorgeven.

 

JoJo-VeVe-dag - 18 nov 2014

Op 5 december 2014 organiseerde AgODi een 'JoJo-VeVe-dag' voor alle startbaners uit het startbanenproject JoJo en VeVe. Naast boeiende workshops, stonden een aantal interessante getuigenissen van ex-startbaners en een hilarische improvisatievoorstelling op het programma. Bovendien kregen startbaners tijdens deze dag de kans om elkaar op een ludieke manier te leren kennen.

 

Super-diversiteit: hoe gaan LOP’s om met verruimde diversiteit? - 14 nov 2014

Op vrijdag 14 november 2014 organiseerde AgODi een studiedag voor LOP-voorzitters, LOP-deskundigen, medewerkers van AgODi en enkele genodigden in het Dirk Boutsgebouw (VAC Leuven) aan het station van Leuven. Deze studiedag kwam er op initiatief van de gemandateerde LOP-voorzitters.

Boeiende gastsprekers waren o.m. professor dr. Joke Vandenabeele (KU Leuven) en dr. Nick Schuermans (UA). Verder waren er doorleefde getuigenissen vanuit concrete ervaringen in de LOP’s van Vlaams-Brabant en Antwerpen en een interactieve werkwinkel rond 'maak het verschil op de speelplaats'. Ten slotte waren er nog inspirerende werkbezoeken aan enkele Leuvense initiatieven, zoals het Buddy-project en Leren Ondernemen.

Contactpersoon: Patrick Vanspauwen (tel: 02 553 04 03) of patrick.vanspauwen@ond.vlaanderen.be

Sfeerbeelden van de studiedag van 14-11-2014

Bekijk ook de presentaties van de studiedag op 27 nov 2014

 

Jaarrapport leerplicht 2012-2013 - 24 okt 2014

Cover rapport Leerplicht in 2012Het nieuwe rapport over schoolverzuim van het voorbije schooljaar 2012-2013 is beschikbaar

De belangrijkste gegevens over schoolverzuim vindt u hier terug:

Wie is er NIET als de schoolbel rinkelt? Evaluatie 2012-2013

 

Informatiebijeenkomst werken in Vlaanderen - 23 sept 2014

Op 30 september is in het Zeeuwse dorp Heinkenszand een informatiebijeenkomst over de mogelijkheid om te gaan werken op een school in Vlaanderen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door VOS/ABB in samenwerking met het WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen en het Vlaamse Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AgODi ).

Contact

 

Betaling saldo werkingsmiddelen en nascholing - 30 juni 2014

Eind juni betaalde AgODi het saldo van de werkingsmiddelen van de scholen van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, de internaten, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de pedagogische begeleidingsdiensten.

Ook het saldo van de nascholing werd eind juni betaald aan de scholen van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding en de pedagogische begeleidingsdiensten.
De scholen en schoolbesturen van het basis- en secundair onderwijs en de clb’s vinden de dienstbrieven van beide betalingen terug op Mijn Onderwijs.

De internaten, scholen van het deeltijds kunstonderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten ontvangen hun dienstbrieven nog steeds op papier of in hun mailbox.
Binnenkort wordt ook Mijn Onderwijs gelanceerd voor de scholen van het deeltijds kunstonderwijs.

 

Wisselleren met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) uit Nederland - 11 juni 2014

Bezoekers bij AGODI in 2014Nadat onze collega’s vorig jaar in november gingen wisselleren bij DUO, werd het tijd om de Nederlandse collega’s te verwelkomen bij AgODi. Op 11 juni ontving Guy Janssens, administrateur-generaal, de delegatie. De deelnemers maakten kennis met de lokale overlegplatforms en de afdelingen scholen basis- en secundair onderwijs. Als afsluiter van de dag kregen zij uitleg over DISCIMUS, datawarehouse en Mijn Onderwijs. Een lange dag, maar gezien de vele vragen en opmerkingen van de collega’s van DUO, mogen we ook wel stellen dat het een boeiende dag was! Daarna werden ze getrakteerd op een wandeling door Brussel en een typisch Brussels diner. Op 12 juni ging het programma verder met een kennismaking met de werkzaamheden van de werkstations en de vele (IT)projecten. We sloten het programma af met een presentatie over het Infopunt, de startbanenprojecten JoJo en VeVe en de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland voor het inzetten van leraren over de grenzen heen.

Sfeerbeelden

 

Het COVA vergaderde in het Huis van het GO! - 2 juni 2014

Bezoekers bij AGODI in 2014Het COVA vergaderde maandag 2 juni in het Huis van het GO! in Brussel. Afgevaardigd bestuurder, Raymonda Verdyck, stelde het GO!-memorandum 2014 voor. Het COVA kreeg ook een uitgebreide rondleiding.

Sfeerbeelden

 

Nieuwe campagne Samenwerkingsverband Onderwijstalent Stad Antwerpen

Campagne Onderwijstalent: Hamsa heeft een voorstelOnderwijstalent lanceert een nieuwe campagne om jongeren warm te maken voor het beroep van leraar in de stad Antwerpen en afstuderende leerkrachten te rekruteren voor het Antwerpse basisonderwijs. Ook AgODi werkte meer aan de campagne.

Zie ook: AgODi-partner Onderwijstalent

 

Werkbezoek directies basisonderwijs van het bisdom Hasselt - 20 mei 2014

Bezoekers bij AGODI in 2014Op dinsdag 20 mei brachten directies basisonderwijs van het bisdom Hasselt een bezoek aan AgODi. Ze werden verwelkomd door administrateur-generaal Guy Janssens. Daarna kregen ze uitleg over personeelsmaterie, over de werking van de afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB & DKO en over verscheidene decreten. In de namiddag stond er een introductie over de werking van de Onderwijsinspectie op het programma, evenals een bezoek aan de werkstations, de schoolbeheerteams en Klasse.

Sfeerbeelden

 

Werkbezoek directies basisonderwijs van het bisdom Gent - 15 mei 2014

Bezoekers bij AGODI in 2014Op donderdag 15 mei brachten directies basisonderwijs van het bisdom Gent een bezoek aan AgODi. Ze werden verwelkomd door administrateur-generaal Guy Janssens. Daarna kregen ze uitleg over personeelsmaterie, over de werking van de afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB & DKO en over verscheidene decreten. In de namiddag stond er een introductie over de werking van de Onderwijsinspectie op het programma, evenals een bezoek aan de werkstations, de schoolbeheerteams en Klasse.

Sfeerbeelden

 

Ronde van Vlaanderen voor directies - 14 mei 2014

Auditorium gevuld met publiek alle leeftijdenDe Ronde van Vlaanderen voor directeurs zal, in de vijf provincies, doorgaan van 10 juni tot en met 19 juni 2014.

Zoals elk jaar bevat het programma infosessies over nieuwe regelgeving en beleidsmatig relevante thema's.

Er zullen ook verschillende thematafels zijn waar je vragen kan stellen over specifieke onderwerpen.

Lees meer

 

Globale puntenenveloppe van 2014-2015 - 13 mei 2014

Op 12 mei stuurde AgODi de eerste brieven voor de globale puntenenveloppe van 2014-2015 naar de scholengemeenschappen van het secundair onderwijs. Deze brieven bevatten enkel het gedeelte van de puntenenveloppe dat gebaseerd is op de berekeningsnormen voor technisch adviseur en technisch adviseur coördinator. AgODi verwacht nu tegen 1 juni van elke scholengemeenschap een antwoord hoe ze hun resturen praktische vakken en beroepsgerichte vorming verdelen. Met deze informatie kan in de tweede helft van juni de volledige globale puntenenveloppe berekend worden voor de scholengemeenschappen en voor de scholen niet in een scholengemeenschap.

Meer informatie hierover vindt u terug in de omzendbrief over de berekening van de globale puntenenveloppe

De Vlaamse Regering keurde op 9 mei 2014 het besluit goed over de programmatie van niet programmeerbare structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs. Het gaat om structuuronderdelen die niet kunnen aangevraagd en geprogrammeerd worden, maar waarvoor de Vlaamse Regering een uitzondering kan toestaan op basis van studiecontinuïteit. Een uitzondering is enkel mogelijk voor richtingen uit de derde graad, behalve de 7e jaren. De beslissing is via 'Mijn Onderwijs' meegedeeld aan alle betrokken scholen.

 

Middelen ICT-coördinatie uitbetaald - 6 mei 2014

Op 28 april betaalde AgODi de middelen voor ICT-coördinatie voor het basisonderwijs, secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs.
Voor alle onderwijsniveaus geldt dat de scholen de middelen voor ICT pas ontvangen, als ze samenwerken. Dat kan op basis van een samenwerkingsplatform, een scholengemeenschap of een scholengroep.

Meer informatie over deze betalingen vindt u terug in de omzendbrief mededeling betreffende ICT-coördinatie.

De scholen en schoolbesturen van het basis- en secundair onderwijs vinden de dienstbrieven terug op
Mijn Onderwijs.

De scholen van deeltijds kunstonderwijs ontvangen deze brieven in hun mailbox.

Werkbezoek aan de Vrije Rudolf Steinerschool in Gent - 28 apr 2014

AgODi-bezoek in 2014Op maandag 28 april bezocht het COVA van AgODi de Vrije Rudolf Steinerschool in Gent. Het COVA ging zowel in de basisschool als in de secundaire school langs. Vijf keer per jaar vergadert het COVA in een school om de contacten met het veld te verstevigen.

Sfeerbeelden

 

Bezoek 3de jaar Postgraduaat Schoolbeleid - Centrum voor Andragogiek - 24 en 29 apr 2014

Bezoekers bij AGODI in 2014Op 24 en 29 april kwamen twee groepen van het 3de jaar Postgraduaat Schoolbeleid van het Centrum voor Andragogiek op bezoek. De deelnemers konden onder andere kennis maken met de schoolbeheerteams en de werkstations. Ook de onderwijsregelgeving kwam uitvoerig aan bod.

Sfeerbeelden

 

Verkiezingen - Politiek verlof en politieke mandaten - 29 apr 2014

Verkiezing: Een stembiljet en een rood potlood om een bolletje aan te duiden.Sta je op een lijst voor de verkiezingen en wil je weten welke vormen van politiek verlof je kan nemen? Je leest er alles over via onderstaande link:

Veelgestelde vragen betreffende politiek verlof en politieke mandaten.

 

Beslissing Vlaamse Regering rond programmatiedossiers voltijds gewoon SO - 9 apr 2014

Voor het schooljaar 2014-2015 ontving AgODi 203 programmatieaanvragen voor structuuronderdelen van het gewoon voltijds secundair onderwijs waarvoor een beslissing van de Vlaamse Regering noodzakelijk is. Op vrijdag 4 april 2014 heeft de Vlaamse Regering een beslissing genomen over deze aanvragen. AgODi heeft via Mijn Onderwijs de betrokken scholen en schoolbesturen op de hoogte gebracht van de beslissing.

Er werden ook nog 29 aanvragen voor niet programmeerbare structuuronderdelen ingediend. Over deze dossiers werd nog geen beslissing genomen. De reden hiervoor is dat een beslissing gekoppeld is aan de goedkeuring van onderwijsdecreet XXIV.

 

AgODi op jobbeurs Talentum - 2 apr 2014

Job in het onderwijs: spelende kinderen op de speelplaatsOp woensdag 2 april nam AgODi deel aan de jobbeurs Talentum op de terreinen van Tour&Taxis. Vier collega’s gaven uitleg over een job in het onderwijs. Ze kregen meer dan 150 bezoekers over de vloer. Het publiek was heel divers: man, vrouw, jong, iets ouder, hooggeschoold, laaggeschoold. Sommige bezoekers waren een beetje verwonderd over het feit dat AgODi op de jobbeurs zelf geen jobs aanbood, maar waren heel tevreden over de uitleg die ze kregen over hoe ze moeten solliciteren en over welke mogelijkheden zij hadden met hun diploma in het onderwijs.

Lees meer: Een job in het onderwijs      Sfeerbeelden

Vacatures bij AgODi zelf worden op de startpagina aangekondigd.

 

Elektronisch loonbriefje voor personeelsleden in het onderwijs - 2 apr 2014

Zzoomit logo in roze-zwart met lichtgrijze achtergrondPersoneelsleden in het onderwijs kunnen hun loonbriefje elektronisch ontvangen. Al meer dan 22% van het onderwijspersoneel heeft daarvoor gekozen. In vergelijking met andere sectoren is dat een heel hoog percentage.

Elektronische salarisbrief     Lees ook de Zoomit nieuwsbrief voor maart 2014

 

Study Visit over de LOP’s (lokale overlegplatformen) - 17 mrt 2014

In de week van 17 maart organiseerden EPOS (Europese Programma’s voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking), het Departement Onderwijs en Vorming en AgODi een study visit met als thema: 'Equal opportunities in education through policy and consultation with local stakeholders'. De voertaal was Engels. Epos en het Departement O&V stonden in voor het logistieke aspect en AgODi tekende voor de inhoudelijke uitwerking van het grootste deel van het programma.

Lees meer      Sfeerbeelden

Jaarrapport LOP's- 4 febr 2014

Cover Jaarverslag van het LOP voor 2012-2013: gezicht van lachend kind.AgODi lanceerde vandaag het rapport '10 jaar LOP’s in 10 verhalen'. Dat is het jaarverslag 2012-2013 van de LOP-werking.

Lees hier het nieuwe rapport: Jaarverslag LOP 2012-2013 - '10 jaar LOP’s in 10 verhalen'

Voorschot nascholingsmiddelen betaald - 27 febr 2014

Op 25 februari betaalde AgODi het voorschot van de nascholingsmiddelen voor het basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding en de pedagogische begeleidingsdiensten.

Ook het voorschot van de werkingsmiddelen voor de pedagogische begeleidingsdiensten werd eind februari betaald.

Meer informatie over deze betalingen kan u terugvinden in het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs.

De dienstbrieven zijn ondertussen per post naar alle instellingen verstuurd.
De scholen en schoolbesturen van het basis- en secundair onderwijs vinden de dienstbrieven ook terug op Mijn Onderwijs.

 

Bezoek COVA aan BuSO De Richter in Genk - 24 febr 2014

AGODI bezoek in 2014Het was een heel leerrijke dag. Op het programma stonden onder andere een gesprek met de directie en een rondleiding. In de namiddag vond dan de wekelijkse COVA-vergadering plaats.

Sfeerbeelden

 

Zoektocht naar leerlingen die niet aan leerplicht voldoen - 20 febr 2014

Elk jaar opnieuw begint er bij AgODi een nieuwe controle op de inschrijvingen van alle leerplichtigen. Een werk van lange adem, dat begint in september en uiteindelijk pas eindigt in juni.

Bij het begin van het nieuwe schooljaar sturen de scholen hun leerlingenbestanden door naar AgODi. De schoolbeheerteams vergelijken de inschrijvingslijsten van de scholen met de lijst van leerplichtigen in het bevolkingsregister. De controle gebeurt via het rijksregisternummer. Daarbij vragen de schoolbeheerteams een bestand van alle kinderen die in het Vlaams Gewest wonen en die leerplichtig zijn.
Na een aantal verfijningen - leerlingen die huisonderwijs volgen, die in het buitenland naar school gaan of leerlingen die een vrijstelling van de leerplicht hebben - blijft een werklijst over die verder uitgeklaard wordt.

De dienst Leerplichtcontrole probeert via brieven aan de ouders te achterhalen wat er aan de hand is met deze restgroep. Daarna stuurt AgODi een herinneringsbrief naar ouders die geen reactie hebben gegeven.
Als ook hier geen reactie op komt, doet AgODi een beroep op de gemeente om de betrokken dossiers ter plaatse te onderzoeken.
Als uit het antwoord van de gemeente blijkt dat er onvoldoende garantie is dat de leerplicht wordt nageleefd, dan stuurt AgODi het leerlingendossier door naar het parket. Sinds 2008 heeft AgODi een samenwerkingsverband met de parketcriminologen. Enerzijds geven zij advies aan de procureur en de jeugdmagistraat bij individuele dossiers. Anderzijds hebben zij een beleidsmatige taak om samenwerkingsverbanden uit te werken met scholen en centra voor leerlingenbegeleiding inzake spijbelgedrag.
Tijdens de controleprocedure kan ook blijken dat een leerling toch in orde is met de leerplicht. In dat geval wordt het dossier herroepen.

De leerplichtcontrole is dus een proces dat continu in beweging is en dat tijdens het volledige schooljaar loopt.

 

Afschaffen papieren dienstbrieven - 14 febr 2014

Vanaf 1 maart 2014 zet AgODi een nieuwe digitale stap: we schaffen de papieren dienstbrieven af. Als u weet dat we jaarlijks zo’n 80.000 dienstbrieven versturen, dan betekent dit heel wat minder papier!

U vindt al uw dienstbrieven voortaan alleen online op Mijn Onderwijs. Daar blijven de documenten altijd beschikbaar voor scholen en schoolbesturen.

Surf daarvoor naar Mijn Onderwijs, meld u aan met uw e-id of federaal token en bekijk uw dienstbrieven bij 'Mijn documenten'.

De directeur heeft toegang tot de gegevens van zijn school en kan die rechten ook aan anderen toekennen. Toegang verlenen gebeurt op dezelfde manier als voor WebEdison. Spreek dus even uw WebEdison expert aan om uw medewerkers toegang te verlenen.

Als u een attendering instelt, ontvangt u een e-mail telkens als er een nieuwe dienstbrief voor uw school verschijnt.

Meer info over het platform 'Mijn Onderwijs'

 

Basisopleiding voor nieuwe medewerkers van de schoolsecretariaten gewoon, buitengewoon en deeltijds SO - 29 jan 2014

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AgODi ) organiseert vanaf de maand februari een aantal thematische basisopleidingen voor nieuwe secretariaatsmedewerkers die instaan voor de elektronische zendingen van de personeelsdossiers in het secundair onderwijs. Deze sessies worden georganiseerd voor medewerkers die minder dan 2 jaar actief werken op de personeelsdienst van een schoolsecretariaat. Deze opleidingen omvatten de basiselementen over de personeelsreglementering. De opleidingen zijn gratis en vinden plaats in Gent, Antwerpen, Brussel en Leuven.

U kunt zich nu al inschrijven voor de opleidingen van februari tot en met juni.

Inschrijving en meer informatie over deze opleidingen met betrekking tot de data en plaatsen

Het aantal plaatsen is beperkt. Vlug inschrijven is dus de boodschap!

 

Basisopleiding voor nieuwe medewerkers van de schoolsecretariaten DKO - 29 jan 2014

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AgODi ) organiseert vanaf de maand februari een aantal thematische basisopleidingen voor nieuwe secretariaatsmedewerkers die instaan voor de elektronische zendingen van de personeelsdossiers in het deeltijds kunstonderwijs. Deze sessies worden georganiseerd voor medewerkers die minder dan 2 jaar actief werken op de personeelsdienst van een schoolsecretariaat. Deze opleidingen omvatten de basiselementen over de personeelsreglementering. De opleidingen zijn gratis en vinden plaats in Gent, Antwerpen, Brussel en Leuven.

U kunt zich nu al inschrijven voor de opleidingen van februari tot en met juni.

Inschrijving en meer informatie over deze opleidingen met betrekking tot de data en plaatsen

Het aantal plaatsen is beperkt. Vlug inschrijven is dus de boodschap!

 

Beperkte opleiding voor directies in het DKO - 29 jan 2014

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AgODi ) organiseert tijdens de maanden mei en juni een opleiding over de reglementering betreffende de bekwaamheidsbewijzen en terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking voor directeurs van het deeltijds kunstonderwijs. Deze opleiding wordt samengebundeld gedurende een dag en zijn speciaal afgestemd op de personeelsreglementering die van toepassing is in het DKO. De opleidingen zijn gratis en vinden plaats in Gent, Brussel en Leuven.

Inschrijving en meer informatie over deze opleidingen met betrekking tot de data en plaatsen

Het aantal plaatsen is beperkt. Vlug inschrijven is dus de boodschap!

 

Jaarrapport JoJo-VeVe 2012 - 24 jan 2014

Cover rapport: Startbanenproject jojo veve in 2012Het jaarrapport van de startbanenprojecten Scholen voor Jongeren – Jongeren voor Scholen en Verkeersveiligheid van het Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AgODi ) is beschikbaar.

Lees meer

 

Onderzoeksrapport JoJo-VeVe 2012 - 19 dec 2013

Cover onderzoeksrapport jojo veve 2012In dit onderzoek wilden we achterhalen of de startbanenprojecten Scholen voor Jongeren – Jongeren voor Scholen (JoJo) en Verkeersveiligheid (VeVe) hun doelstellingen bereiken en dus een meerwaarde opleveren voor zowel de werkgevers als de startbaners.

Lees meer

 

Jaarrapport - 13 jan 2014

SOL_jaarverslag_2011_RHet jaarlijks rapport SOL (speciale onderwijsleermiddelen) van het Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AgODi ) is er weer.

Lees hier het nieuwe rapport: Jaarverslag SOL (speciale onderwijsleermiddelen) 2011-2012

 

Billijke Vlaamse regering annuleert terugvordering leerkrachtlonen - 13 dec 2013

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel

Vrijdag 13 december 2013

Op initiatief van Pascal Smet annuleert de Vlaamse regering de terugvordering van de leerkrachtenlonen. In totaal gaat het om 400.000 euro lonen bij 188 leerkrachten. De annulering van de terugvorderingen van het achterstallig salaris wordt decretaal geregeld via het middelendecreet begrotingsaanpassing 2014.

Begin december raakte bekend dat een groep leerkrachten loon moest terugbetalen na een uitbetalingsvergissing bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AgODi ). De oorzaak van de vergissing ligt bij het feit dat AgODi vroeger achterstallige weddes tot tien jaar na datum uitbetaalde. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer een leerkracht foute informatie heeft doorgegeven.

Een nieuwe federale wet, die 1 januari 2012 van kracht ging, bracht de verjaringstermijn voor het uitbetalen van achterstallige weddes terug op vijf jaar. Na controle bleek dat AgODi toch achterstallig loon tot tien jaar na datum had uitbetaald. Om deze uitbetalingsvergissing te neutraliseren werd de formule van een terugvorderingsprocedure gelanceerd.

De Vlaamse regering heeft deze procedure vandaag geannuleerd. Deze annulatie heeft geen effect op andere terugvorderingen van AgODi.

'Ik ben verheugd dat we een billijke oplossing hebben gevonden. De groep getroffen leerkrachten treft geen schuld. Ze kunnen nu op beide oren slapen. Ze moeten het gekregen salaris niet terug betalen', aldus Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs.

 

Al meer dan 22% onderwijspersoneel krijgt loonbrief van AgODi digitaal - 11 dec 2013

Wist je dat je als personeelslid in het Vlaamse onderwijs je loonbrief digitaal kan ontvangen? Dat kan via Zoomit.

Al meer dan 22% van het Vlaamse onderwijspersoneel heeft de digitale loonbrief aangevraagd. Er zijn dan ook een aantal voordelen aan verbonden. Je krijgt je loonbrief elke maand. Je hebt steeds alle gegevens ter beschikking. Een digitale loonbrief is milieuvriendelijk. En heel belangrijk: het systeem is veilig en betrouwbaar. Is het toch niets voor jou? Dan kan je altijd terugkeren naar een papieren loonbrief.

Ontvang jij voortaan ook graag je loonbrief digitaal? Alle informatie vind je op:
Elektronische salarisbrief via Zoomit

 

Jaarrapport Onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers 2010-2012 - 2 dec 2013

Cover rapport: Onthaalonderwijs in 2012Het tweejaarlijks rapport OKAN (Onthaalonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers) van het Agentschap voor Onderwijsdiensten is beschikbaar. Het onthaalonderwijs is bedoeld voor leerlingen die onlangs in België zijn aangekomen en geen Nederlands kennen. Tijdens de lessen OKAN leren ze Nederlands. Zo kunnen de leerlingen zich integreren in de onderwijsvorm en de studierichting die het meest aansluit bij hun individuele capaciteiten.

Lees hier het nieuwe rapport: Jaarrapport Onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers (OKAN) 2010-2012

 

Jaarrapport Ziekteverzuim 2012 - 2 dec 2013

Cover van het jaarverslag Ziekteverzuim in 2012Het jaarlijks rapport Ziekteverzuim van het Vlaamse onderwijspersoneel van het Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AgODi ) is er weer.

Lees hier het nieuwe rapport: Jaarverslag Ziekteverzuim 2012

 

Jaarrapport leerplicht 2011-2012 - 28 nov 2013

Cover rapport Leerplicht 2011Het nieuwe rapport over schoolverzuim van het voorbije schooljaar 2011-2012 is beschikbaar

De belangrijkste gegevens over schoolverzuim vindt u hier terug:
Wie is er NIET als de schoolbel rinkelt? Evaluatie 2011-2012

 

AgODi en VVSG gingen in dialoog met lokale besturen - 22 nov 2013

Actuele vragen waren:
   - Hoe tekenen scholen en lokale besturen in partnerschap een inschrijvingsbeleid uit?
   - Hoe brengen lokale besturen de scholencapaciteit in kaart?
   - Welke rol spelen lokale besturen in de leerplichtcontrole?

In een eerste plenair gedeelte werden de thema’s toegelicht door deskundigen van de Vlaamse overheid.
Daarna waren er 2 sessies: één rond het inschrijvingsbeleid en één rond de scholencapaciteit.

Presentaties: Algemene presentatie: ppt bestandVVSG_algemene-presentatie.ppt (525 kB), Capaciteit - toelichting VVSG: ppt bestandVVSG_capaciteit-toelichting-nov2013.ppt (3.79 MB)
Sfeerbeelden: Bekijk hier de sfeerbeelden van dag 1     Bekijk hier de sfeerbeelden van dag 2

 

Bezoek van OVSG aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten - 21 nov 2013

Bezoekers bij AGODI in 2013Op 21 november 2013 bezocht OVSG het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Bekijk hier de sfeerbeelden

 

Bezoek van directies uit het basisonderwijs aan AgODi - 19 nov 2013

Bezoekers bij AGODI in 2013Op 19 november 2013 bezochten directies van het basisonderwijs het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Bekijk hier de sfeerbeelden

 

Studiedag in CDO De Rotonde in Gent over 'Leren en Werken' - 18 nov 2013

AgODi evenementen 2013Op maandag 18-11 was er een studiedag voor de afdeling Scholen Secundair Onderwijs en DKO in CDO De Rotonde in Gent over 'Leren en Werken'. Ook het COVA van AgODi nam deel aan deze studiedag.

Bekijk hier de sfeerbeelden

 

Jaarverslag AgODi  2012 - 12 nov 2013

Jaarverslag van AGODI voor 2012Het jaarverslag 2012 van AgODi is beschikbaar.

Je leest in het jaarverslag hoe AgODi erin slaagt om met een dalend aantal personeelsleden anders, toekomst- en competentiegericht te werken en zijn visie waar te maken, namelijk als betrouwbare partner tussen beleid, scholen en andere actoren, bijdragen tot kwaliteitsvol onderwijs.

Daarnaast vind je heel wat interessante informatie en unieke gegevens terug voor het basis-, het secundair, het deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. Net zoals de voorbije jaren formuleert het agentschap in zijn jaarverslag een aantal aanbevelingen, zowel voor de eigen organisatie als voor het onderwijsbeleid.

Veel leesplezier! AgODi - Jaarverslag 2012

 

Ronde van Vlaanderen voor directies - 6 sept 2013

Auditorium gevuld met publiek alle leeftijdenDe hervorming van het leerplichtonderwijs, schaalvergroting, scholengroepen, 'Mijn Onderwijs': dit alles kwam aan bod tijdens de Ronde van Vlaanderen voor directeurs.

Vragen over het inschrijvingsrecht, personeel, schooldoorlichting ... Of specifieke vragen rond het buitengewoon onderwijs, de stand van je dossier bij AGIOn ...? Tijdens de Ronde kon je hiermee terecht aan de thematafels bij de administratie.

Lees meer: Ronde van Vlaanderen voor directies 2013 + presentaties

 

Arbeidsmarktbarometer 2012 - 18 juli 2013

arbeidsmarktbarometer_RDe jaarlijkse Arbeidsmarktbarometer van het Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AgODi ) is er weer.

Lees hier het nieuwe rapport: Arbeidsmarktbarometer 2012

 

AgODi met DISCIMUS op shortlist EPSA 2013

EIPA EPSAHet Agentschap voor Onderwijsdiensten, AgODi, won met DISCIMUS al de e-Gov Award voor Gebruiksvriendelijkheid van Agoria en de Indigo- Innovatieprijs in de categorie Efficiëntie. Nu staat DISCIMUS op de shortlist van EPSA 2013. EPSA of het European Institute of Public Administration selecteert projecten in verschillende Europese landen. DISCIMUS wordt nu al als een voorbeeld van ‘Best Practice’ erkend.

EPSA zal AgODi een bezoek brengen tussen juli en de eerste twee weken van september. Dan zullen de afgevaardigden vragen stellen over DISCIMUS en het project komen bekijken. De uiteindelijke winnaar wordt op 25 september 2013 bekendgemaakt.

Alvast een dikke proficiat aan alle collega’s die meegewerkt hebben aan DISCIMUS!.

Lees meer over Discimus

 

DISCIMUS - Bekroond met de Indigo-innovatieprijs in de categorie efficiëntie

 

en de Agoria eGov-Award voor Gebruiksvriendelijkheid

Discimus: Een computerscherm vol van apps die toegang geven tot tal van mogelijkheden.Al meer dan 1 miljoen inschrijvingen in DISCIMUS

Op 8 januari 2013 werd de 1 miljoenste leerling ingeschreven via DISCIMUS.

DISCIMUS kan je omschrijven als een leerlingendatabank. Scholen en centra voor deeltijds onderwijs kunnen via het systeem heel eenvoudig en op elk tijdstip gegevens met het Agentschap voor Onderwijsdiensten, AgODi, uitwisselen. AgODi heeft DISCIMUS op vraag van minister Pascal Smet ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de eisen van een moderne, gemakkelijk bereikbare en digitale overheid.

Met DISCIMUS zet AgODi een verdere stap richting een efficiënte en effectieve overheid. Zo denkt ook Agoria erover, want AgODi kreeg voor DISCIMUS de e-gov award voor gebruiksvriendelijkheid.

Lees meer

 

Hervorming van het secundair onderwijs - 21 juni 2013

Hervorming secundair: een site met diverse onderwijsartikelsDe Vlaamse Regering heeft de hervorming van het secundair onderwijs op 4-6-2013 goedgekeurd. Hier vindt u de perstekst en het masterplan over de hervorming van het secundair onderwijs.

Lees hier het Persbericht van Pascal Smet, Minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel: pdf bestandMasterplan_hervorming_so_persbericht.pdf (239 kB)
Lees hier het masterplan over de hervorming van het secundair onderwijs: pdf bestandMasterplan_hervorming_so.pdf (466 kB)

Vind de krachtlijnen en veelgestelde vragen op: www.hervormingsecundair.be

Vragen kan u mailen naar: hervorming.secundaironderwijs@vlaanderen.be

 

Een digitaal AgODi - Mijn Onderwijs !!! Belangrijk !!!

In het schooljaar 2013-2014 lanceert het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming de portaalsite Mijn Onderwijs.
Mijn Onderwijs is een beveiligde en gepersonaliseerde omgeving waar u documenten, aangereikt door Onderwijs en Vorming, kan bekijken en/of afhalen.

De schoolbesturen en de scholen van het basis en secundair onderwijs krijgen als eerste toegang tot Mijn Onderwijs en tot de volgende documenten:

 

 • dienstbrieven in verband met toelagen en omkadering vanaf schooljaar 2013-2014
 • databundel school : leerlingenaantallen, demografie en leerlingenkenmerken
 • doorlichtingsverslag (laatst goedgekeurde versie)
 • feedback van de enquête welbevinden leerlingen (bij deelname aan de bevraging)

Geleidelijk zal de portaalsite Mijn Onderwijs uitgebouwd worden met nieuwe documenten en functionaliteiten. Op termijn zullen ook andere onderwijsactoren (bv. instellingen hoger onderwijs, centra, deeltijds kunstonderwijs, ...) toetreden.

Lees meer over Mijn Onderwijs

 

Bezoek van het cova van AgODi aan OZCS Koepel in Vorselaar - 11 juni 2013

AgODi bezoek in 2013Op dinsdag 11 juni 2013 vergaderde het college van afdelingshoofden (COVA) samen met het beleidsteam van OZCS Koepel in Vorselaar. OZCS staat voor Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen vzw. Deze koepel verenigt 6 schoolbesturen. De afgevaardigd bestuurders en de leden van het cova bespraken allerlei onderwijsgerelateerde thema’s.
Sfeerbeelden

 

Bezoek van het cova van AgODi en werkstations aan VTI Spijker te Hoogstraten - 27 mei 2013

AgODi bezoekt een school in 2013Op maandag 27 mei bezochten het COVA en een delegatie van werkstations 21 en 32 het VTI Spijker in Hoogstraten.

De directies én de medewerkers van de personeelssecretariaten van de scholengemeenschap Markedal vergezelden hen. Leerlingen van het zesde jaar Toerisme gaven onze collega’s een rondleiding.
Sfeerbeelden

 

Bezoek van het cova van AgODi aan de scholengemeenschap WICO in Overpelt - 22 april 2013

AgODi-bezoek in 2013Het is ondertussen traditie geworden dat het college van afdelingshoofden van AgODi regelmatig zijn wekelijkse vergadering houdt in een school of onderwijsinstelling. Op 22 april 2013 was het cova te gast in WICO Campus TIO, school voor wetenschap en techniek, in Overpelt. Het cova sprak uitgebreid met het College van directeurs van de scholengemeenschap WICO. Ook de directrice van het Instituut Agnetendal uit Peer was aanwezig.
Sfeerbeelden

 

Nieuwe website over specifieke onderwijsbehoeften

Elke kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs. Leerlingen met een beperking hebben bovendien recht op onderwijs dat aangepast is aan hun onderwijsbehoeften. Zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs zijn er verschillende vormen van ondersteuning mogelijk voor leerlingen met een beperking. De nieuwe website geeft duiding bij de verschillende mogelijkheden: buitengewoon onderwijs, GON, speciale onderwijsleermiddelen (SOL),...

Lees meer

 

Tien jaar LOP’s: Wat leren we uit 10 jaar LOP-werking? - 15 maart 2013

AGODI-evenement in 201310 jaar LOP’s: Wat is de tijd toch snel gegaan!

De maanden maart en april van 2003 waren de allerbelangrijkste maanden voor wat betreft de stichtingsvergaderingen van de LOP’s. Deze studiedag in het Boudewijngebouw was echter veel meer dan een geschiedenisles voor de 145 deelnemers. Wat hebben we geleerd uit 10 jaar LOP-werking? Daar draait het om.

Verscheidene voormalige LOP-voorzitters zoals Ghislain Verstraete, Joost Lowyck, Dimo Kavadias, Hugo De Blende en Vic Anciaux delen hun rijke ervaringen met de deelnemers, maar Vlor en AgODi hebben doelbewust ook een aantal moeilijke thema’s geprogrammeerd, zoals rond “vrijwilligers in het LOP” en “armoedebestrijding”. Dat zijn voorbeelden van thema’s waar we ook na 10 jaar nog vaak zoekende zijn. De werkwinkels gaven veel nieuwe inspiratie.

Veel aandacht ging er op de studiedag ten slotte ook naar de LOP-leden, o.m. door het afsluitende panelgesprek met LOP-leden o.l.v. Gil Thys.

Bekijk hier de sfeerbeelden

Cover LOP jaarverslag 2010-2011
Bekijk eveneens het nieuwe LOP-jaarverslag: LOP - Jaarverslag 2010-2011

 

AgODi zet in op internationalisering

Bezoekers bij AGODI in 2013Op woensdag 4 maart ontving het agentschap een Turkse delegatie van schooldirecties en ambtenaren in het kader van een Comenius-project. Dit Europees project laat instellingen in Beringen en Izmir samenwerken rond het thema ‘huiswerkbegeleiding’ en ouderparticipatie.

Na een toelichting over het Vlaamse Onderwijslandschap kwam de werking van AgODi aan bod. De cijfers over het Vlaamse onderwijsbudget, de wereld van de leerplichtcontrole en de uitstroom van jonge leerkrachten zorgde voor een leerrijke uitwisseling.

Lees meer     Bekijk hier de sfeerbeelden

 

AgODi - Klantentevredenheidsonderzoek 2012

Klantentevredenheidsonderzoek 2012De resultaten van het klantentevredenheidsonderzoek 2012 zijn verwerkt! AgODi dankt alle personen die de moeite deden om de enquête in te vullen en ons zo waardevolle informatie bezorgden. We waarderen deze inspanning enorm!

Net als bij het vorige onderzoek in 2008 peilden we bij leerkrachten, schooldirecties en secretariaatsmedewerkers van scholen naar de tevredenheid over de dienstverlening van de werkstations, de schoolbeheerteams en de dienst verificatie. We stelden ook vragen over de kennis het imago, het vertrouwen, en over mogelijke tekortkomingen en verwachtingen t.o.v. AgODi. Verder wilden we weten wat jullie vinden van onze informatiekanalen en over de contacten.

Lees meer

 

Een digitaal AgODi - Inschrijvingsregister

nieuwsbrieven: een groepje schoolkinderen maakt geconcentreerd een oefening in de klasHet Agentschap voor Onderwijsdiensten, AgODi, heeft twee omzendbrieven over het inschrijvingsregister gepubliceerd.
AgODi wil verdergaan op de ingeslagen digitale weg. Het is de bedoeling om het inschrijvingsregister te integreren in het schoolsoftwarepakket.

Lees meer

 

Samenwerkingsverband Onderwijstalent

Leerkracht op de foto met haar klas kleuters om onderwijstalent in Antwerpen aan te trekkenHet samenwerkingsverband waarover we u eind augustus informeerden, krijgt verder vorm. Op dinsdag 20 november 2012 organiseerde OnderwijsTalent een infosessie voor werkzoekende leerkrachten in Turnhout. AgODi was aanwezig en bood de nodige ondersteuning.

Terwijl er op 20 november geen openstaande vacatures beschikbaar waren in de regio Turnhout zocht Antwerpen diezelfde dag 54 interim leerkrachten. De afstand enerzijds en het gebrek aan continuïteit in aanstelling anderzijds schrikt heel wat aanwezige werkzoekenden af om toch in Antwerpen te solliciteren.

Zoals ook onze maandelijkse arbeidsmarktbarometer aangeeft, groeit het tekort aan kleuteronderwijzers en leerkrachten lager onderwijs. Een tekort dat zich steeds vroeger op het schooljaar manifesteert.

In het Radio1-programma De Ochtend (22/11/2012) hoort u de VDAB-regioverantwoordelijke over dit tekort en onze samenwerking.

Zie ook: AgODi-partner Onderwijstalent