Beslissingen Kamer van beroep 2019 - Gemeenschapsonderwijs

 

2019-14 UITGESTELD

Feiten:
Bestreden beslissing:
Beslissing kamer van beroep:
Grond van de zaak:

 

 

2019-13 pdf bestandKVB_GO_beslissing_13_2019.pdf (30 kB)

Feiten:

grensoverschrijdend fysiek en agressief gedrag tegenover leerling, klacht bij politie

Bestreden beslissing:

preventieve schorsing

Beslissing kamer van beroep: 

17 december 2019 - de kamer van beroep bevestigt de preventieve schorsing

Grond van de zaak:

De Kamer van Beroep kan er niet omheen dat er een tuchtprocedure werd opgestart. Tegen dergelijke beslissing is geen rechtstreeks beroep bij de Kamer mogelijk en op gevaar af zich te mengen in het verloop van de tuchtprocedure kan de Kamer de wettigheid ervan niet onrechtstreeks onderzoeken. De Kamer stelt dat er geen gegronde elementen worden aangebracht om de preventieve schorsing te vernietigen.

 

2019-12 pdf bestandKVB_GO_beslissing_12_2019.pdf (34 kB)

Feiten:

agressief gedrag ten opzichte van collega’s en leidinggevende

Bestreden beslissing:

ontslag om dringende redenen

Beslissing kamer van beroep: 

26 november 2019 - de kamer van beroep vernietigt het ontslag om dringende redenen

Grond van de zaak:

De Kamer van beroep is van oordeel dat het ontslag niet tijdig werd gegeven aangezien niet voldaan werd aan de voorwaarde dat de feiten die het ontslag om dringende redenen onderbouwen ‘ten minste drie werkdagen bekend zijn aan het instellingshoofd’.  Het ontslag om dringende redenen wordt vernietigd.

 

2019-11 pdf bestandKVB_GO_beslissing_11_2019.pdf (40 kB)

Feiten:

producten van de school verkocht en ontvangsten niet afgegeven aan boekhouding, Zelf aangekochte producten doorverkocht met winstmarge en negeerde daardoor de reguliere opgelegde werkwijze en bestelprocedure en is er sprake van zelfverrijking. Door geen papieren cursus aan te bieden aan de cursisten verplichtte ze hen tot extra kosten.

Bestreden beslissing:

Tuchtmaatregel ontslag

Beslissing kamer van beroep: 

26 november 2019 - de kamer van beroep vernietigt de tuchtmaatregel ontslag en legt de tuchtmaatregel van de terbeschikkingstelling voor 2 jaar op.

Grond van de zaak:

De Kamer van beroep is van oordeel dat het feit mbt het niet aanbieden van een papieren cursus met extra kosten voor de cursisten tot gevolg, niet bewezen is.  De 2 andere feiten wel.  De Kamer van beroep stelt dat met de bewezen tenlasteleggingen een ernstige inbreuk gepleegd is op de verplichtingen die uit het ambt volgen.  Ze vindt dat de tuchtmaatregel “het ontslag” echter niet evenredig is met de gepleegde inbreuken. Een terbeschikkingstelling voor de duur van twee jaar komt wel als een gepaste straf over.

 

2019-10 pdf bestandKVB_GO_beslissing_10_2019.pdf (102 kB)

Feiten:

onprofessioneel en onverantwoord benaderen van de leerling;  handelen op een volstrekt onpedagogische manier

Bestreden beslissing:

Tuchtmaatregel ontslag

Beslissing kamer van beroep: 

3 oktober 2019 - de kamer van beroep vernietigt de tuchtmaatregel ontslag - de kamer van beroep legt de tuchtmaatregel schorsing gedurende drie maanden op

Grond van de zaak:

Wordt weerhouden in de tuchtprocedure is het systematisch aan de dag leggen van een totaal onverantwoorde en een leerkracht onwaardige handelwijze ten opzichte van leerlingen, er wordt gewezen op een fundamenteel functioneringsprobleem in het pedagogisch-didactisch handelen.

De verwerende partij tilt het zwaarst aan het tuchtfeit waarbij de leerkracht een gasbrander tegen het oor van een leerling wordt gehouden en het ontstekingsmechanisme laat klikken.  Dit wordt gefilmd door de leerlingen. Het is niet uitgesloten dat het incident deels is uitgelokt, maar dat een leraar zich niet mag laten provoceren.

De Kamer van Beroep is van oordeel dat de verzoekende partij een fout heeft gemaakt.

 

2019-9 ZONDER VOORWERP INGETROKKEN

Feiten: /

Bestreden beslissing: /

Beslissing kamer van beroep: /

Grond van de zaak: /

 

 

2019-8 INGETROKKEN

Feiten: /

Bestreden beslissing: /

Beslissing kamer van beroep: /

Grond van de zaak: /

 

2019-07 pdf bestandKVB_GO_beslissing_2019_07.pdf (233 kB)

Feiten:

Alcohol gebruik tijdens de dienst van de opendeurdag na uitdrukkelijk verbod, vervreemden van andermans goed.

Bestreden beslissing:

ontslag om dringende redenen

Beslissing Kamer van Beroep:

27 mei 2019 - Kamer van Beroep bevestigt de tuchtbeslissing niet.

Grond van de zaak:

zie beslissing

 

2019-06 pdf bestandKVB_GO_beslissing_2019_06.pdf (168 kB)

Feiten:

Ongewettigd afwezig, de leerlingen zonder nota of toelating van de school naar huis gestuurd, verantwoordelijkheden niet naagekomen, ondanks het uitdrukkelijke verbod een leerling het vervoer laten doen naar een gemeentelijk sportevenement

Bestreden beslissing:

tuchtmaatregel schorsing gedurende twee maanden

Beslissing Kamer van Beroep:

16 mei 2019 - Kamer van Beroep bevestigt de tuchtbeslissing

Grond van de zaak:

Zie beslissing

 

2019-05 pdf bestandKVB_GO_beslissing_2019_05.pdf (145 kB)

Feiten:

verbod om met minderjarigen om te gaa door onderzoeksrechter, waardoor de verzoeker wordt ontslagen om dringende redenen, volgens verzoeker moet er eerst een preventieve schorsing zijn, schending vermoeden van onschuld volgens verzoeker, schending hoorplicht volgens verzoeker

Bestreden beslissing:

ontslag om dringende redenen

Beslissing Kamer van Beroep:

26 februari 2019 - Kamer van Beroep bevestigt de tuchtbeslissing

Grond van de zaak:

Zie beslissing

 

2019-04 pdf bestandKVB_GO_beslissing_2019_04.pdf (141 kB)

Feiten:

Met leerlingen in een besloten facebookgroep berichten uitwisselen waarbij collega's worden geridiculiseerd, een intern laten overnachten thuis

Bestreden beslissing:

preventieve schorsing

Beslissing Kamer van Beroep:

26 februari 2019 - Kamer van beroep vernietigt de tuchtbeslissing

Grond van de zaak:

Zie beslissing

 

2019-03 pdf bestandKVB_GO_beslissing_2019_03.pdf (172 kB)

Feiten:

Weigeren (tot tweemaal toe) van een leerling in te schrijven, negatieve en beledigende uitspraken en onrespectvolle houding

Bestreden beslissing:

tuchtmaatregel schorsing gedurende zes maanden

Beslissing Kamer van Beroep:

- 31 januari 2019 - Kamer van Beroep beslist om een getuigenverhoor te organiseren op 21 februari 2019 alvorens uitspraak te doen over het ingediende beroep tegen te tuchtmaatregel

- 21 februari 2019 - Kamer van Beroep vernietigt de tuchtbeslissing - Kamer van Beroep legt de tuchtmaatregel van 'de afhouding van 5% wedde gedurende één maand op'

Grond van de zaak:

zie beslissing

 

 

2019-02 pdf bestandKVB_GO_beslissing_2019_02.pdf (135 kB)

Feiten:

Incident waarbij een leerling hardhandig zou aangepakt zijn, incident waarbij een nog andere leerling zou geslagen zijn

Bestreden beslissing:

preventieve schorsing

Beslissing Kamer van Beroep:

23 januari 2019 - Kamer van Beroep bevestigt de tuchtbeslissing

Grond van de zaak:

Zie beslissing

 

2019-01 pdf bestandKVB_GO_beslissing_2019_01.pdf (164 kB)

Feiten:

Grensoverschrijdende handelingen gepleegd ten aanzien van diverse meisjesleerlingen

Bestreden beslissing:

ontslag om dringende redenen

Beslissing kamer van beroep:

5 januari 2019 - Kamer van Beroep stelt de tuchtbeslissing uit tot wanneer de beslissing van de procureur is gekend.

Grond van de zaak:

zie beslissing