Cijfermateriaal

In dit rapport maakt AGODI een bundeling van gegevens die we uit de registraties van de scholen kunnen afleiden. Aangezien niet elke school consequent alle afwezigheden registreerde, kunnen we geen volledige gegevens voor de gehele schoolbevolking geven. We geven wel betrouwbare percentages weer, op basis van de data van scholen die wel  volledig lijken te hebben geregistreerd.