Commissies

Commissies
Commissie inzake Leerlingenrechten
  • Ouders kunnen klacht indienen tegen de niet-gerealiseerde inschrijving van  hun kind in een school.
  • Ouders kunnen klacht indienen tegen de ontbonden inschrijving van hun kind in een school.
  • Een LOP, een schoolbestuur of verscheidene schoolbesturen samen dienen hun voorstel van aanmeldingsprocedure in bij de commissie inzake Leerlingenrechten.
Commissie Zorgvuldig Bestuur

Hier vind je informatie en standpunten over zorgvuldig bestuur in onderwijsinstellingen evenals de adviezen, beslissingen en activiteiten van de commissie Zorgvuldig Bestuur.

Vlaamse bemiddelingscommissie

De Vlaamse Bemiddelingscommissie bemiddelt op vraag van ouders, het clb of de school als zij het oneens zijn over de noodzaak of de inhoud van een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs.

Behandeling van beroepen tegen een evaluatie 'onvoldoende' in een College van Beroep

Behandeling van beroepen tegen een ontslag om dringende redenen en tegen tuchtmaatregelen in een Kamer van Beroep