Dataloep via Mijn Onderwijs - Update Afwezigheden en leerlingenkenmerken

Het voorbije schooljaar was uiteraard ook qua afwezigheden van de leerlingen geen normaal schooljaar. Tussen 16 maart 2020 en 14 mei 2020 waren alle scholen enkel geopend voor de noodopvang van leerlingen, daarna slechts gedeeltelijk voor bepaalde leerlingengroepen. Hierdoor zijn minder leerlingen minstens 30 halve dagen problematisch afwezig geweest tijdens het schooljaar 2019-2020. Deze tendens is te zien in de Dataloeptoepassing van de afwezigheden van de leerlingen van het basis- en het secundair onderwijs waar de gegevens voor het schooljaar 2019-2020 werden aan toegevoegd.

 

Daarnaast werden voor het monitoren van de afwezigheden in de scholen tijdens de corona-pandemie 2 nieuwe afwezigheidscodes in gebruik genomen vanaf 15 mei 2020: N (Noodopvang) en X (Niet verwacht op school). In de kalendertoepassing van de afwezigheden zijn deze codes mee opgenomen vanaf het schooljaar 2019-2020. In de toepassing zelf vind je extra uitleg hoe je hiermee aan de slag kan gaan. Neem dus zeker een kijkje op Mijn Onderwijs.

 

De toepassingen over de aanwezigheden van de kleuters kregen nog geen update met gegevens van het schooljaar 2019-2020. Door de komst van de leerplicht voor 5-jarigen en de gewijzigde toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs, werd beslist alle aanpassingen in de achterliggende databank in één beweging uit te voeren. Deze aanpassingen zijn nog volop in ontwikkeling. Van zodra de update ter beschikking is, worden jullie hiervan op de hoogte gebracht.

 

De gegevens voor schooljaar 2019-2020 werden tenslotte ook toegevoegd aan de toepassing over de leerlingenkenmerken. Door de omvorming van de schooltoelage naar de automatisch toegekende schooltoeslag is het aantal leerlingen met een schooltoeslag gestegen ten opzichte van het aantal leerlingen met een schooltoelage tijdens het schooljaar 2018-2019. Deze toename mag niet zomaar geïnterpreteerd worden als een toename van onderwijskansarmoede. Meer informatie is terug te vinden in de ‘Wat zie ik?’ in Dataloep.

Voor bijkomende vragen over Dataloep via Mijn Onderwijs, kan je terecht bij Eline De Neef.