Discimus - FAQ - Elektronische uitwisseling van leerlingengegevens

Met Discimus wisselen scholen, de Centra voor Deeltijds Onderwijs en AGODI op een vlottere en gebruiksvriendelijkere manier leerlingengegevens uit. Discimus richt zich tot:

 • alle kleuter-, lagere en basisscholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs;
 • alle scholen voor secundair onderwijs;
 • alle Centra voor Deeltijds Onderwijs (CDO's);
 • Syntra

In deze lijst van vragen en antwoorden bedoelen we met 'scholen en centra' alle voornoemde instellingen.

Momenteel kunnen de leerlingengegevens over in- en uitschrijvingen, aan- en afwezigheden, leerlingenkenmerken en studiebewijzen uitgewisseld worden. Geleidelijk zullen er meer leerlingengegevens uitgewisseld worden en zullen alle elektronische leerlingenzendingen via WebEDISON door Discimus vervangen worden.

De omzendbrief 'Discimus – Een toekomstgerichte manier om leerlingengegevens uit te wisselen (NO/2012/01)' bevat de belangrijkste informatie over het project Discimus. Een overzicht van antwoorden op veel gestelde vragen van scholen en centra vindt u hier.
Ook de academies van het deeltijds kunstonderwijs (DKO) gebruiken Discimus om leerlingengegevens uit te wisselen met AGODI. Discimus voor DKO is in technisch opzicht gescheiden van Discimus voor bovengenoemde 'scholen en centra'.

 1. Welke informatie over mijn leerlingen moet ik via Discimus registreren?
 2. Welke informatie kan ik via Discimus ontvangen over mijn leerlingen?
 3. Hoe kan ik weten of al mijn inschrijvingen effectief in de databank van AGODI geregistreerd zijn?
 4. Is het mogelijk dat één leerling zich voor hetzelfde schooljaar in meerdere scholen en centra inschrijft?
 5. Hoe weet een school of een leerling ook elders ingeschreven is?
 6. Wat kan een school of centrum doen met de informatie over elders ingeschreven leerlingen?
 7. Magen een school of centrum de inschrijving van een leerling annuleren?
 8. Verdwijnen de elektronische leerlingenzendingen via WebEDISON?
 9. Vervangt Discimus ook de elektronische zendingen van personeelsgegevens via WebEDISON?
 10. Hoe kan een school of een centrum gegevens aan AGODI bezorgen voordat het schooljaar begint? Een school of centrum beschikt meestal pas in de loop van het schooljaar over een stabiel leerlingenbestand.
 11. Wat gebeurt er als een school of centrum foutieve informatie invoert? Krijgen scholen en centra hierover feedback?
 12. Moeten scholen en centra echt onmiddelijk registreren?
 13. Wat als een school of centrum een herstructurering uitvoert en deze een nieuw instellingsnummer zal krijgen?
 14. Wat met de leerlingen die dit jaar al in de school of centrum zitten en die volgend jaar opnieuw zullen komen?
 15. Wat met de uitgeschreven leerlingen die zich opnieuw inschrijven in dezelfde school of centrum?
 16. De school of centrum beschikt over één of meerdere leerlingen niet over een rijksregisternummer of bisnummer. Kunnen deze leerlingen in Discimus worden geregistreerd?
 17. Waar kan ik het rijksregisternummer van een leerling terugvinden?
 18. Wat is het gevolg als de school of het centrum geen identificatienummer heeft?
 19. Wat met leerlingen die aangemeld zijn maar (nog) niet ingeschreven?
 20. Wat met leerlingen van wie de inschrijving niet gerealiseerd is?
 21. Wanneer moet ik nieuwe leerlingenkenmerken registreren in Discimus of de leerlingenkenmerken van mijn leerlingen wijzigen?
 22. Waar vind ik meer info over het project Discimus?