Edison - Invoerprogramma's lerenden

Invoerprogramma's lerenden- en middelengegevens

Alle softwarepakketten voorzien voortaan de mogelijkheid om de zendingen middelen, uren praktische vakken en stages aan te maken. Daarom wordt de informatie op deze pagina niet meer geüpdated.
Heb je een probleem om de zending op te maken? Contacteer je softwareleverancier.
 

De programma's voor het invoeren van lerenden- en middelengegevens zijn online beschikbaar. In de tabel vind je de af te laden bestanden en helemaal onderaan de uitleg over het afhalen en installeren van de software.

Voor verdere vragen en inlichtingen:
Secundair Onderwijs en Internaten : Paul Cornelis 02/553.96.07

Opvraging Leerlingendatabank 1 oktober (30 september) en 1 februari

Hoofdstructuur Datum update invoerprogramma's Invoer programma's Opmerking
Secundair onderwijs (SO, DBSO en BUSO), VWO, CBE en Deeltijds kunstonderwijs 20/10/2020 Tabel met de codes voor de zending middelen voor schooljaar 2020-2021: xls bestandMiddelen_codes_2020-2021.xls (580 kB) Bij openen kiezen om macro's in te schakelen!
Bijgewerkt voor schooljaar 2020-2021. Kleine correctie: buso werkte niet.
31/03/2010 IP_urenPV.xls (60.5 kB) Bij openen kiezen om macro's in te schakelen!
06/09/2019

xls bestandip_stages_2019-2020.xls (537 kB)

Bij openen kiezen om macro's in te schakelen!
Internaten 05/03/2014 xls bestand20140305 ipintern.xls (199 kB) Bij openen kiezen om macro's in te schakelen!

 

Hoe afladen?

 1. Klik in bovenstaande tabel op de hyperlink om je gewenste programma af te halen. Je computer vraagt waar het bestand moet worden opgeslagen. Kies een willekeurige locatie op je eigen schijf. (bv.: c:\temp) of zet het op je bureaublad om het gemakkelijk terug te vinden.

Hoe exe-bestanden installeren? 

 1. Het doorgeseinde bestand is een .EXE-bestand, een zelfdecomprimerend bestand, dat je als een programma kan starten.
   
 2. Vóór de zelfdecompressie begint, wordt gevraagd waar de 'uitgepakte' bestanden moeten komen. Er zal automatisch C:\INSTALL aangeboden worden. Klik op de knop Uitpakken en bevestig met Ok als de bewerking succesvol is afgerond.
   
 3. De bestanden die je daarna in C:\INSTALL aantreft, zijn nog niet het invoerprogramma zelf, maar de installatiebestanden zoals je ze ook aantreft op de programmadiskettes die het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming vroeger verstuurde. Om het invoerprogramma zelf te installeren, start je het programma SETUP.EXE of INSTALL.EXE.

Hoe excel-bestanden gebruiken?

Sommige excel-bestanden maken gebruik van macro's. Als het programma bij het openen van het bestand vraagt om macro's al dan niet in te schakelen, kies je voor 'macro's inschakelen'. Als het niet mogelijk is om de macro's in te schakelen, open je excel. In het menu bij Extra, Macro, Beveiliging zet je de beveiliging op 'gemiddeld' en daarna sluit je het programma af. De volgende keer dat je het bestand opent, kan je de macro's inschakelen.

Beveiligingsinstellingen voor macro's wijzigen in Excel 2010

Je kan de macrobeveiligingsinstellingen wijzigen in het Vertrouwenscentrum, tenzij een systeembeheerder in je organisatie de standaardinstellingen heeft gewijzigd waardoor je de instellingen niet kan aanpassen.

 1. Ga naar het tabblad Ontwikkelaars en klik in de groep Programmacode op Macrobeveiliging.

  Excel macrobeveiliging

  Opmerking    Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is, voer je de volgende stappen uit om dit weer te geven:

  1. Klik op Bestand, Opties en vervolgens op de categorie Lint aanpassen.
  2. Schakel in de lijst Hoofdtabbladen het selectievakje Ontwikkelaars in en klik op OK.
  3. Klik op een willekeurige andere tab om terug te keren naar het bestand.
    
 2. Klik in de categorie Instellingen voor macro's, onder Instellingen voor macro's, op de gewenste optie:

Alle macro's uitschakelen, met melding    Dit is de standaardinstelling. Klik op deze optie als je macro's wil uitschakelen, maar wel beveiligingswaarschuwingen wil ontvangen als er macro's aanwezig zijn. Zo kan je per macro kiezen of je de desbetreffende macro wil inschakelen.

Tip    Je kan het Vertrouwenscentrum ook openen in het dialoogvenster Opties.

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opties en klik vervolgens op de categorie Vertrouwenscentrum.
 2. Klik op Instellingen voor het Vertrouwenscentrum en klik vervolgens op de categorie Instellingen voor macro's.

Bron: https://support.office.com/nl-be/article/Beveiligingsinstellingen-voor-macro-s-wijzigen-in-Excel-3b5ec213-efcc-4d48-9efd-83d097397a7e?ui=nl-NL&rs=nl-BE&ad=BE