Job in het onderwijs - Kinderbijslag

In België is de kinderbijslag geen volksverzekering zoals in Nederland, wel een sociale verzekering die gekoppeld is aan het werknemersstatuut.

De hoogte van de kinderbijslag is o.a. afhankelijk van het aantal kinderen, de leeftijd, de graad van invaliditeit, … De Belgische kinderbijslag wordt per maand vastgesteld.

Welke land en hoeveel kinderbijslag er uitbetaald moet worden, is afhankelijk van onder meer de gezinssituatie. De 4 meest voorkomende situaties die zich kunnen voordoen zijn:

a) Je werkt als grensarbeider in België en je partner heeft geen inkomen

In dit geval heb je recht op de volledige Belgische kinderbijslag. Is de Belgische kinderbijslag lager dan de Nederlandse kinderbijslag dan heb je recht op een aanvullende Nederlandse kinderbijslag (AKW).

b) Je werkt als grensarbeider in België en je partner werkt in Nederland

In dit geval heeft je partner recht op een Nederlandse kinderbijslag. Als de Nederlandse kinderbijslag lager is dan de Belgische kinderbijslag, krijg je een aanvullende Belgische kinderbijslag.

c) Je werkt als grensarbeider in België en je partner ontvangt een Nederlandse sociale uitkering

- Je partner ontvangt een Nederlandse werkloosheidsuitkering (WW-uitkering): In dit geval heeft je partner recht op een Nederlandse kinderbijslag. Als de Nederlandse kinderbijslag lager is dan de Belgische kinderbijslag, krijg je een aanvullende Belgische kinderbijslag.
- Je partner ontvangt een Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO-uitkering): In dit geval hebt je recht op de volledige Belgische kinderbijslag. Is de Belgische kinderbijslag lager dan de Nederlandse kinderbijslag dan heb je recht op een aanvullende Nederlandse kinderbijslag (AKW).

d) Jij en je partner werken in België als grensarbeider

In dit geval heb je alleen recht op de Belgische kinderbijslag.

Wijzigingen in gezinssituatie moet je zo spoedig mogelijk melden aan de Sociale Verzekeringsbank in Nederland en aan het Belgisch kinderbijslagfonds.

De Belgische kinderbijslag wordt niet meer belast in Nederland. Sinds 1 februari 2012 zijn onderstaande bedragen van toepassing:

Gewone kinderbijslag

1ste kind

2de kind

3de kind en volgende
€88,51

€163,77

€244,52


Leeftijdsbijslag

Oudste en enige kinderen
 
6-11 jaar:

12-18jaar:

18 jaar:
+ €15,42

+ €23,48

+ €27,06
2de en volgende kinderen 
6-11 jaar:

12-18jaar:

18 jaar:
+ €30,75

+ €46,98

+ €59,74


Jaarlijkse schoolpremie

0-5jaar

6-11jaar

12-17jaar

18-24jaar
€27,06

€57,44

€80,41

€108,25


Wil je meer informatie over de sociale toeslagen of toeslagen voor eenoudergezinnen dan kun je hiervoor terecht op de website van het kinderbijslagfonds.