Leerplicht - jaarrapporten

Jaarrapport leerplicht 2020-2021

De opvolging van de leerplicht is een van de kerntaken van AGODI. In het webrapport lichten we de belangrijkste bevindingen toe over enkele grote processen die plaatsvinden in ons agentschap: de leerplichtcontrole, de registraties van de problematische afwezigheden en de registraties van tuchtsancties bij leerlingen. ​

Resultaten schooljaar 2020-2021

Op deze pagina vind je extra duiding bij een aantal cijfers voor het schooljaar 2020-2021. Je vindt er ook de link naar Dataloep, waar je zelf verdere opzoekingen in de data kunt doen.

Procedures voor opvolging

Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de school, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding en het Agentschap voor Onderwijsdiensten?

Reglementair kader

Meer informatie over het reglementair kader.

Problematische afwezigheden in Dataloep

Leerplichtcontrole

Dit deel van het rapport is in opbouw. later voegen we de bevindingen over leerplichtcontrole toe.​

Tucht

Dit deel van het rapport is in opbouw. later voegen we de bevindingen over tucht toe.​

Op deze pagina vind je de rapporten leerplicht sinds het schooljaar 2005-2006.