Over AGODI - Digitaal

Vanaf september 2015 krijgen de meeste personeelsleden in het onderwijs hun salarisbriefje elektronisch. AGODI en AHOVOKS hebben de laatste jaren al serieuze stappen genomen richting digitalisering, duurzaamheid en papierarme omgeving en gaan op dit elan door. De online salarisbrief vormt een nieuwe stap op vlak van innovatie.

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) wil verder actief de kaart van informatisering en digitalisering trekken. Dat is nodig om de dienstverlening voor de scholen en Centra voor Deeltijds Onderwijs nog sneller en efficiënter te laten verlopen.

Zo werkt AGODI bijvoorbeeld met een volledig elektronisch personeelsdossier waarin alle documenten van het personeel van het onderwijs centraal worden bewaard en opvraagbaar zijn. Daardoor vermindert de papierstroom van documenten die opgestuurd worden naar het agentschap (zie "Digitalisering van documenten")

Aangifte sociale risico's

AGODI en AHOVOKS slaan de handen in elkaar met de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) en met het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering).

Lees meer

 

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten, AGODI, heeft twee omzendbrieven over het inschrijvingsregister gepubliceerd.

AGODI wil verdergaan op de ingeslagen digitale weg. Het is de bedoeling om het inschrijvingsregister te integreren in het schoolsoftwarepakket.

Mijn Onderwijs is een beveiligde en gepersonaliseerde omgeving waar je volgende documenten kan bekijken en afhalen:

  • dienstbrieven in verband met toelagen en omkadering vanaf schooljaar 2013-2014
  • databundel school: leerlingenaantallen, demografie en leerlingenkenmerken
  • het doorlichtingsverslag (laatst goedgekeurde versie)

Meld je aan met je e-id of federaal token op Mijn Onderwijs