Over AGODI - Missie en Visie

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten, afgekort AGODI, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijsbeleid van het basis- en secundair onderwijs, de centra voor deeltijdse vorming, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de inspectie en pedagogische begeleiding.

Het agentschap heeft als missie: als betrouwbare partner tussen beleid, scholen en andere actoren, bijdragen tot kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.

Het agentschap zorgt ervoor dat meer dan 4000 scholen in Vlaanderen de middelen ontvangen om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren. Elke maand betaalt AGODI het salaris van de leerkrachten uit. Ouders en leerlingen kunnen er terecht met vragen over hun rechten en plichten in het onderwijs.

Het agentschap fungeert daarnaast als gesprekspartner van het beleid bij de totstandkoming en de toepassing van de regelgeving.

AGODI wil een kennis- en informatiecentrum zijn, een essentiële schakel tussen het beleid en de scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders.

Visie 2016-2020

pdf bestandVisie_2016_2020.pdf (199 kB)

Ondernemingsplan

 

Wat doet AGODI voor:

Overige afdelingen