Job in het onderwijs - FAQ - Woon-Werkverkeer

In België hebben de leerkrachten van het Vlaamse onderwijs recht op de volledige terugbetaling van hun vervoerskosten openbaar vervoer en op een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

 
 

De vervoerskosten openbaar vervoer worden volledig terugbetaald als de afstand voor een enkele rit tussen de wettelijke woonplaats of de verblijfplaats en de plaats van tewerkstelling kleiner of gelijk is aan 250 kilometer.
Is de afstand groter dan 250 kilometer, dan geldt een pro rata regeling.

Voor leerkrachten die in Nederland wonen en in België lesgeven, is voormelde regeling eveneens van toepassing.

 
 

Het personeelslid heeft recht op een maandelijkse fietsvergoeding voor de effectief gewerkte dagen waarop het de fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer.
De minimale afstand waarvoor de fiets wordt gebruikt, bedraagt 1 kilometer per enkele rit.
De fietsvergoeding bedraagt 0,15 euro per kilometer.

 
 

De inrichtende machten/schoolbesturen betalen de vervoerskosten openbaar vervoer aan de personeelsleden terug.
De uitbetaling gebeurt tegen afgifte van het vervoerbewijs uitgereikt door de maatschappijen die het gemeenschappelijk openbaar vervoer organiseren.

De fietsvergoeding wordt de laatste dag van de maand waarop de prestaties zijn verricht, aangevraagd via een verklaring op eer. De inrichtende machten/schoolbesturen betalen de fietsvergoeding uit.

Voor verdere info kunt u de omzendbrief van 22 december 2000 raadplegen.