Job in het onderwijs - Welke onderwijsbevoegdheid heb je met je diploma's?

Een school kan je maar aanstellen in een ambt of vak als je de nodige 'bekwaamheid' kan bewijzen voor dat ambt of vak.

Onderwijzend personeel

Voor het onderwijzend personeel slaat die bekwaamheid op:
- de vakkennis: die verwerf je via je opleiding of via praktijkervaring
- de pedagogische (didactische) bekwaamheid: die verwerf je via een lerarenopleiding

Bij de verschillende educatieve bachelors (kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs, de vroegere bachelors in het onderwijs) worden de vakkennis en de pedagogische bekwaamheid in één en dezelfde opleiding verenigd. Die opleidingen noemt men daarom 'geïntegreerde lerarenopleidingen'.

Ondersteunend, opvoedend, paramedisch of administratief personeel

Als je aangesteld wordt in een ambt van het ondersteunend, opvoedend, paramedisch of administratief personeel volstaat het bewijs van je vakkennis of van een minimaal opleidingsniveau.

Een bekwaamheidsbewijs omvat dus steeds een basisdiploma (bijvoorbeeld bachelor in het onderwijs, master wiskunde, bachelor verpleegkunde, diploma HSO), eventueel aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid (specifieke lerarenopleiding). Bepaalde leerkrachten hebben ook nuttige ervaring nodig om les te geven.

Drie categorieën van bekwaamheidsbewijzen:

  • vereiste bekwaamheidsbewijzen: je bent specifiek opgeleid voor het ambt of vak
  • voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen: je bent niet specifiek opgeleid voor het ambt of vak maar je opleiding bevat voldoende raakvlakken
  • andere bekwaamheidsbewijzen: je hebt niet de nodige vakkennis of pedagogische bekwaamheid voor het ambt of vak, maar je bezit wel een minimaal opleidingsniveau.

 

Wil je weten welk ambt je kan uitoefenen in het onderwijs of welke vakken je kan geven met je diploma, surf dan naar de website bekwaamheidsbewijzen. Daar kan je ook aflezen op welke salarisschaal elk bekwaamheidsbewijs recht geeft.

 

Campagne lerarenberoep
word een echte influencer: logo campagne lerarenberoep

Als je een buitenlandse beroepskwalificatie hebt, is er een specifieke erkenningsprocedure.

Hoe raak je aan een certificaat van erkenning voor een Vlaams pedagogisch diploma?