Leerkrachtendatabank - Nuttige ervaring

In sommige gevallen kan de praktijkervaring die je als werknemer of zelfstandige hebt opgebouwd, meetellen voor de berekening van je geldelijke anciënniteit of om je onderwijsbevoegdheid te vergroten.

In bepaalde gevallen is een voldoende aantal jaren nuttige ervaring noodzakelijk om te kunnen werken in het onderwijs. Eenvoudig samengevat is dit het geval voor iedereen die geen studiebewijs van het hoger onderwijs heeft.

Nuttige ervaring kan je enkel aanvragen voor technische, praktische en een aantal kunstvakken in het secundair onderwijs en mits erkenning door het Agentschap voor Onderwijsdiensten.